System for mannskapsregistrering til Akershus universitetssykehus HF

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
6/28/2023 1:28 PM (GMT+02:00)
6/30/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
6/21/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Bjarte Borge Pedersen Bjarte Borge Pedersen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er å anskaffe et elektronisk mannskapsregistreringssystem for å ivareta Akershus universitetssykehus HF (Ahus) sine forpliktelser etter byggherreforskriften. Ahus har per i dag ikke et system for mannskapsregistrering. Systemet skal være skybasert, og skal kunne benyttes på flere bygg- og anleggsprosjekter samtidig.

Kontrakten skal også inkludere levering av 2 stk. monteringsklare kortlesere for avlesing av HMS-kort, som Ahus kan montere på byggeplass. Oppdragsgiver skal ha opsjon på ytterligere 5 HMS-kortlesere.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00