Konkurranse: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF

Information

6/12/2022 3:06 PM (GMT+02:00)
9/22/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
9/15/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Bjarte Borge Pedersen Bjarte Borge Pedersen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

Anskaffelsens formål er å oppgradere dagens system for parkering på Akershus universitetssykehus HF (Ahus) som drifter på Nordbyhagen (Lørenskog), samt Ahus Kongsvinger har parkering vært driftet av ekstern aktør, dette skal nå flyttes til Ahus. Det skal være et system som benyttes begge plasser. Parkeringen vil være for ansatte og besøkende.

Det er i dag ca. 2500 parkeringsplasser på Nordbyhagen, både eide og leide områder.
Det er ca. 450 parkeringsplasser på Kongsvinger.

Se vedlegg 04 Behovsbeskrivelse (foreløpig behovsbeskrivelse) og vedlegg 05 Prisskjema for nærmere beskrivelse.

Leveranse form vil bli avklart i løpet av dialogfasen med tanke på varekjøp vs tjenestekjøp.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Kvalifisering: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00