Kristin Svendsen

Seniorrådgiver

Tenders

Title Closing date
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region nord - 5 delområder (R01390, R01555, R01556, R01557 og R01558)
R01563 - Ventilasjonstjenester REØS sør 8/14/2024 12:00 PM
R01562 - Ventilasjonstjenester REØS nord 8/14/2024 12:00 PM
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region øst - 2 delområder (R01562 og R01563) 8/14/2024 12:00 PM
R01561 - Ventilasjonstjenester Stavanger og Agder 8/14/2024 12:00 PM
R01560 - Ventilasjonstjenester Bergen 8/14/2024 12:00 PM
R01559 - Ventilasjonstjenester Trøndelag 8/14/2024 12:00 PM
Tjenster innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region vest - 3 delområder (R01559, R01560 og R01561) 8/14/2024 12:00 PM
R01339 - Invitasjon til markedsdialog - biofyringsolje i bulk
R01558 - Ventilasjonstjenester Salten 5/29/2024 12:00 PM
R01557 - Ventilasjonstjenester Hålogaland 5/29/2024 12:00 PM
R01556 - Ventilasjonstjenester Midt-Troms 5/29/2024 12:00 PM
R01555 - Ventilasjonstjenester Porsanger 5/29/2024 12:00 PM
R01390 - Ventilasjonstjenester Kirkenes 5/29/2024 12:00 PM
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region nord - 5 delområder (R01390, R01555, R01556, R01557 og R01558) 5/29/2024 12:00 PM
R01584 - 360 grader lederevalueringsverktøy 6/6/2024 12:00 PM
Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk for nord (R01359), midt (R01360) samt sør (R01447) - 2. kunngjøring
R01390 HØRING av konkurransegrunnlag - tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg region nord - frist 14.02.24
R01410 - Kurs og rådgivning Lean Construction og Virtual Design and Construction (VDC)
Innspill til konkurransegrunnlag for tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg 1/3/2024 3:00 PM
R01499 - Utstyrsleie region nord
R01447 Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk sør - 2. kunngjøring 1/18/2024 12:00 PM
R01360 Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk midt - 2. kunngjøring 1/18/2024 12:00 PM
R01359 Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk nord - 2. kunngjøring 1/18/2024 12:00 PM
Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk for nord (R01359), midt (R01360) samt sør (R01447) - 2. kunngjøring 1/18/2024 12:00 PM
Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk for nord (R01359), midt (R01360) samt sør (R01447)
R01447 Lett fyringsolje og vinterdiesel i bulk sør 10/30/2023 12:00 PM
R01360 Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk midt 10/30/2023 12:00 PM
R01359 Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk nord 10/30/2023 12:00 PM
Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk for nord (R01359), midt (R01360) samt sør (R01447) 10/30/2023 12:00 PM
R01410 - Kurs og rådgivning Lean Construction og Virtual Design and Construction (VDC) 11/24/2023 12:00 PM
R01499 - Utstyrsleie region nord 11/20/2023 12:00 PM
R01150 - Digitale tjenester
R01231 - Forvaltning og kjøp av elektrisk kraft
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01231 - Forvaltning og kjøp av elektrisk kraft 6/14/2023 12:00 PM
R01150 - Digitale tjenester - tilbudsfase 4/25/2023 12:00 PM
Suge- og spyletjenester for område Porsanger (R01322) samt område Kirkenes (R01352)
Renovasjonstjenester for Porsanger (R01214) samt Kirkenes (R01215)
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01150 - Digitale tjenester - prekvalifisering 3/16/2023 12:00 PM
R01214 Porsanger 3/10/2023 12:00 PM
R01215 Kirkenes 3/10/2023 12:00 PM
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01198 Ledergruppeutviklingsverktøy 3/2/2023 12:00 PM
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01352 Suge- og spyletjenester Kirkenes 3/14/2023 12:00 PM
R01322 Suge- og spyletjenester Porsanger 3/14/2023 12:00 PM
Suge- og spyletjenester for område Porsanger (R01322) samt område Kirkenes (R01352) 3/14/2023 12:00 PM
Renovasjonstjenester for Porsanger (R01214) samt Kirkenes (R01215) 3/10/2023 12:00 PM
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025 11:55 PM
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025 11:55 PM
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01322 Høring av konkurransegrunnlag - suge- og spyletjenester, område Porsanger og Kirkenes - frist 16.01.23
R01214 Høring av konkurransegrunnlag - renovasjonstjenester Finnmark, område Porsanger og område Kirkenes - frist 12.01.23
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
rådgivertjenester numerisk simulering og beregningsbistand
Kontraktstildeling - Rammeavtaler suge- og spyletjenester for region Hålogaland, region Viken og region øst (7 selvstendige delkontrakter)
Rammeavtaler suge- og spyletjenester for region Hålogaland, region Viken og region øst (7 selvstendige delkontrakter) 9/26/2022 12:00 PM
rådgivertjenester numerisk simulering og beregningsbistand 10/10/2022 12:00 PM
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01149 og R01160 Renovasjonstjenester region Viken samt region øst (to selvstendige delkontrakter)
R01063 og R01120 Renovasjonstjenester region Hålogaland Harstad og omegn samt Vesterålen (to selvstendige delkontrakter)
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01185 Høring av konkurransegrunnlag suge- og spyletjenester
R01063 og R01120 Renovasjonstjenester region Hålogaland Harstad og omegn samt Vesterålen (to selvstendige delkontrakter) 5/23/2022 12:00 PM
R01149 og R01160 Renovasjonstjenester region Viken samt region øst (to selvstendige delkontrakter) 5/31/2022 12:00 PM
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01149 Høring av konkurransegrunnlag - renovasjonstjenester region Viken (REVI) og region øst (REØS) - frist 10.03.22
R01138 Prekvalifisering prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises)
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01063 Høring av konkurransegrunnlag - renovasjonstjenester Vesterålen samt Harstad og omegn - frist 10.02.22
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 1/5/2022 12:00 PM
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01138 Prekvalifisering prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 11/15/2021 12:00 PM
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01111 - Brukerundersøkelser - ny kunngjøring
R01016 - Medarbeiderundersøkelser
R01111 - Brukerundersøkelser - ny kunngjøring 8/24/2021 12:00 PM
R01111 - Brukerundersøkelser - kansellering
R01111 - Brukerundersøkelser 6/25/2021 12:00 PM
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00981 - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R01016 - Medarbeiderundersøkelser 6/21/2021 12:00 PM
R01075 - Prosjektbistand kategoristyring
R01075 - Prosjektbistand kategoristyring 4/14/2021 12:00 PM
R00832 - HVO til Andøya flystasjon - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00981 - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 3/22/2021 12:00 PM
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00944 - Testverktøy rekruttering
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00907 - Biofyringsolje i bulk Ørland flystasjon - parallell rammeavtale
Kontraktstildeling - R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning -Levering Andøya flystasjon
Tildeling rammeavtaler renovasjonstjenester for Forsvarsbygg region nord ( MIdt-Troms), region Hålogaland (sør), region vest (Agder og Rogaland) samt region Viken og region øst
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00944 - Testverktøy rekruttering 11/23/2020 12:00 PM
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00907 - Biofyringsolje i bulk Ørland flystasjon - parallell rammeavtale 12/3/2020 12:00 PM
R00926 - Skogforvaltningstjenester sør - kontraktstildeling
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00896 - 360 grader lederevalueringssystem
Rammeavtaler renovasjonstjenester for Region Midt-Troms, Region Hålogaland sør, Region vest samt Region Viken og Region øst (4 selvstendige delkontrakter) 9/10/2020 12:00 PM
R00926 - Skogforvaltningstjenester (2 selvstendige delkontrakter) 9/24/2020 12:00 PM
R00911 - System for digital referanseinnhenting
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00906 - Kurs og rådgivning LEAN Construction som del av Virtual Design and Construction
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00896 - 360 grader lederevalueringssystem 5/27/2020 12:00 PM
R00906 - Kurs og rådgivning LEAN Construction som del av Virtual Design and Construction 5/15/2020 12:00 PM
R00911 - System for digital referanseinnhenting 6/8/2020 12:00 PM
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00691 og R00842 - Rammeavtale leie av kaffemaskiner og vannautomater
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
R00801 - Forvaltning og kjøp av elektrisk kraft
R00621/R00831 - Rammeavtale lett fyringsolje/vinterdiesel i bulk for Nord-Norge samt Sør-Norge
R00621/R00831 - Rammeavtale lett fyringsolje/vinterdiesel i bulk for Nord-Norge samt Sør-Norge 11/18/2019 12:00 PM
R00691 og R00842 - Rammeavtale leie av kaffemaskiner og vannautomater 11/5/2019 12:00 PM
R00735 - Produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell - tilbudsinnlevering - KONTRAKTSTILDELING
R00801 - Forvaltning og kjøp av elektrisk kraft 11/11/2019 12:00 PM
R00691 - Leie av kaffemaskiner og vannautomater - trinn 2
R00691 - Leie av kaffemaskiner og vannautomater - trinn 2 10/1/2019 12:00 PM
R00691 - Leie av kaffemaskiner og vannautomater - trinn 1 8/22/2019 12:00 PM
R00691 - Leie av kaffemaskiner - søknad prekvalifisering
R00691- Leie av kaffemaskiner 9/24/2019 12:00 PM
R00691 - Leie av kaffemaskiner - søknad prekvalifisering 7/17/2019 12:00 PM
R00735 - Rammeavtale produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell 5/20/2019 3:00 PM
R00557 - Rammeavtale leasing multifunksjonsmaskiner
R00691 - Markedsundersøkele (RFI) leie av kaffemaskiner 3/25/2019 12:00 PM
2018/4732 - Rekrutteringsbistand prosjektledere Forsvarsbygg prosjekt og avhending
R00621 Markedsundersøkelse (RFI) rammeavtale lett fyringsolje, vinterdiesel og biofyringsolje i bulk
R00626 - Rammeavtale medieovervåkning og medieanalyse
R00557 - Rammeavtale leasing multifunksjonsmaskiner 1/30/2019 12:00 PM
R00626 - Rammeavtale medieovervåkning og medieanalyse 12/17/2018 12:00 PM
2018/4732 - Rekrutteringsbistand prosjektledere Forsvarsbygg prosjekt og avhending 12/19/2018 12:00 PM
R00513 - Rammeavtale digitale tjenester
Store ringveg Regionfelt Østlandet 9/7/2018 12:00 PM
2018/2555 Market survey (RFI) procuremnet of a BIM Enterprise system
2018/2555 Markedsundersøkelse (RFI) anskaffelse av BIM Enterprise løsning
Rammeavtale leie av kurs- og konferansefasiliteter
R00513 - Rammeavtale digitale tjenester 5/18/2018 12:00 PM
Rammeavtale elektroniske betalingsløsninger og innløsning av betalingskort
R00513 — Framework agreement for digital services. 5/18/2018 12:00 PM
Rammeavtale leie av kurs- og konferansefasiliteter 1/23/2018 12:00 PM
Rammeavtaler boligmegling
Rammeavtaler næringsmegling
Rammeavtale elektroniske betalingsløsninger og innløsning av betalingskort 1/16/2018 12:00 PM
Rammeavtaler boligmegling 11/9/2017 12:00 PM
Rammeavtaler næringsmegling 11/9/2017 12:00 PM
Agreement; tender management system (TMS).
Avtale konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
Agreement; tender management system (TMS). 6/9/2017 12:00 PM
Avtale konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 6/9/2017 12:00 PM
Markedsundersøkelse (RFI) for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
Rammeavtale service og vedlikehold av hvitevarer, 2. kunngjøring 11/21/2016 12:00 PM
Rammeavtale service og vedlikehold av hvitevarer 9/23/2016 12:00 PM
Rammeavtale oversettingstjenester 7/6/2016 12:00 PM
Rammeavtale næringsmegling Nord-Norge samt Vest-Norge 4/5/2016 12:00 PM
Rammeavtale DAK/BIM programvare og support
Rammeavtale madrasser og sengetøy 4/15/2016 12:00 PM
Rammeavtale DAK/BIM programvare og support 1/20/2016 12:00 PM
Kontraktstildeling produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell
Rammeavtale produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell 7/2/2015 9:00 AM
Rammeavtale boligmegling Sør-Norge (Vestfold, Telemark og Agder-fylkene) 4/8/2015 9:00 AM
Rammeavtale medieovervåkning og medieanalyse 2015-2017 3/10/2015 9:00 AM
Rammeavtale medieovervåkning og medieanalyse 11/28/2014 9:00 AM
Rådgivning driftsoptimalisering Forsvarsbygg utleie 9/12/2014 9:00 AM
Rammeavtale kurs- og konferansereiser til sjøs fra Oslo 7/14/2014 9:00 AM
Rammeavtale leasing multifunksjonsmaskiner 5/28/2014 9:00 AM
Rammeavtale næringsmegling for Finnmark, Troms og Nordland 5/7/2014 9:00 AM
Rammeavtale overvåking av vannkvalitet som følge av avrenning fra områder Forsvarsbygg forvalter 3/17/2014 9:00 AM
Rammeavtale kommunikasjonsrådgivning 1/30/2014 9:00 AM
Rammeavtale næringsmegling 12/3/2013 9:00 AM
Rammeavtale boligmegling 12/3/2013 9:00 AM
Rammeavtale verftstjenester "Oscarsborg II", 2. kunngjøring 11/4/2013 10:00 AM
Rammeavtale profilartikler
Rammeavtale reklamebyråtjenester 8/29/2013 9:00 AM
Rammeavtale IKT utrustning 8/29/2013 9:00 AM
Rammeavtale profilartikler 7/4/2013 9:00 AM
Anskaffelse passasjerfartøy - forhandling 5/31/2013 9:00 AM
Anskaffelse av passasjerfartøy 4/29/2013 9:00 AM
Rammeavtale verftstjenester "Oscarsborg II" 4/2/2013 10:00 AM
Grøntskjøtsel Fredrikstad festning, Gamlebyen 2/11/2013 1:00 PM
Rammeavtale kundetilfredshets- og omdømmeundersøkelser 10/15/2012 9:00 AM
Rammeavtale kundemagasin 4/16/2012 9:00 AM
Rammeavtale meldingsformidler elektronisk faktura 8/16/2011 9:00 AM
Midlertidig bemanningsbehov kommunikasjon og markedsføring 8/31/2011 9:00 AM
Rammeavtale bemanning og bistand kommunikasjon 5/19/2011 12:00 PM
Rammeavtale kommunikasjonsrådgivning 4/4/2011 12:00 PM
Rammeavtale kommunikasjonsrådgivning 3/28/2011 12:00 PM
Rammeavtale medieovervåkning og medieanalyse 8/20/2010 12:00 PM
Leie av kurs- og konferansefasiliteter 5/27/2010 12:00 PM
Rammeavtale leasing multifunksjonsprintere 12/7/2009 12:00 PM
Rammeavtale leasing multifunksjonsprintere 9/15/2009 12:00 PM
Rammeavtale IKT brukerutstyr for Forsvarsbygg 8/28/2009 12:00 PM
Annonseformidling og grafiske produksjonstjenester Skifte Eiendom 5/22/2009 12:00 PM
Annonseformidling og grafiske produksjonstjenester Skifte Eiendom alle kunder 1/30/2009 12:00 PM
Anskaffelse fabrikkny hjullaster til Forsvarsbygg markedsområde Bodø 10/13/2008 12:00 PM
Landsdekkende rammeavtale vakt, sikring og resepsjonstjeneste mv 8/3/2007 12:00 PM
Landsdekkende rammeavtale kunde- og medarbeidertilfredshetsundersøkelser 7/30/2007 12:00 PM
Vaktmesterutdanning for Forsvarsbyggs driftsteknikere 7/2/2007 12:00 PM
Landsdekkende rammeavtale på produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell 6/5/2007 12:00 PM
Rammeavtale markeds- og mediaovervåking 2/16/2007 12:00 PM
Rammeavtale reklamebyråtjenester. 2/15/2007 12:00 PM
Rammeavtale kommunikasjonsrådgivning 2/2/2007 12:00 PM
Rammeavtale grafisk design 1/30/2007 10:00 AM
Rammeavtale elektrotjenester 1/3/2007 10:00 AM
Rammeavtale/avtale regelmessig renhold 6/14/2006 12:00 PM
Kjøp av hjullaster Forsvarsbygg Markedsområde Bodø 5/3/2006 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00