Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region øst - 2 delområder (R01562 og R01563)

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
6/19/2024 10:18 AM (GMT+02:00)
8/14/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
8/7/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
8/5/2024 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristin Svendsen Kristin Svendsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Short description

Formålet med rammeavtalen er å dekke Forsvarsbyggs behov for levering av tjenester, inkludert materiell og utsyr, knyttet til drift og vedlikehold av klimaanlegg, herunder nyanskaffelser av luftbehandlings- og klimaanlegg.

Rammeavtalen inkluderer derved blant annet levering av følgende ytelser:
 • Utskifting av anleggsdeler og anlegg                                        
 • Installasjon av nyanlegg
 • Forebyggende vedlikehold                  
 • Serviceavtale
 • Hasteoppdrag ved blant annet havari og driftsstans
 • Utskifting av forbruksmateriell som filter og remmer
 • Utbedringer                                         
 • Omlegging av kanaler, ventiler med mer
 • Innregulering                                       
 • Justering av luftmengder, rapportering
 • Analyser og bistand i forbindelse med inneklimavurderinger
 • Energireduserende tiltak som for eksempel vurdering av vifteenergi, installering av varme-/energigjenvinner og utførelse av isoleringsarbeid.

Anskaffelsen er delt opp i 2 selvstendig geografiske delområder:
1 - Kontraktsnummer R01562 - REØS nord
2 - Kontraktsnummer R01563 - REØS sørDet gis anledning til å gi separate tilbud for ett eller begge delområdene.

Det skal inngås parallell rammeavtale med inntil tre leverandører pr delområde, så lenge det foreligger tilstrekkelig antall tilbud.
Det kan også inngås avtale med to eller en leverandør pr delområde hvis vi ikke mottar nok tilbud for det aktuelle delområdet til å gjennomføre parallell rammeavtale med tre leverandører.

Rammeavtalen har en varighet på 2 (to) år.
Oppdragsgiver kan forlenge avtalen i inntil 1 (ett) + 1 (ett) år + 1 (ett) år, maksimalt 5 (fem) år fra faktisk oppstartdato.

I tillegg til Forsvarsbygg kan Etterretningstjenesten gjøre avrop på rammeavtalen.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del II Vedlegg 1 Endringer til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkår for rammeavtaler.docx 136 KB
Del II Vedlegg 2 Rammeavtalens spesielle bestemmelser REØS.docx 283 KB
Del II Vedlegg 3.0 Kontraktsbestemmelser for avrop basert på Andre tjenester.docx 113 KB
Del II Vedlegg 3.1 Kontraktsbestemmelser for avrop basert på NS 8405.docx 533 KB
Del II Vedlegg 3.2 Kontraktsbestemmelser for avrop basert på NS 8406.docx 141 KB
Del II Vedlegg 3.3 Kontraktsbestemmelser for avrop basert på NS 8407.docx 553 KB
Del II Vedlegg 4 Godkjente underleverandører.docx 105 KB
Del III Vedlegg 7 Faglig oppdragsbeskrivelse REØS.docx 1.51 MB
Del III Vedlegg 8 REØS Sikkerhet.docx 842 KB
Del III Vedlegg 9 Del III-C1 FDVU-dokumentasjon NS 8401-8405-8406-8407.docx 675 KB
Del III Vedlegg 10 Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg.pdf 1.05 MB
Del I Innbydelse REØS.docx 274 KB
Del II Mal tilbudsbrev rev 190624.docx 41 KB
Del II Rammeavtale REØS rev 190624.docx 136 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00