Felles løsning for billettering, kasse og booking

Information

1
Felles løsning for billettering, kasse og booking
Kontrakt
IKT tjenester og programvare
Ole Rasmussen
Over EØS terskelverdi
IK144929729
Seksjon for digitalisering og innovasjon
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Kjernefunksjonaliteten til løsningen er å dekke krav til kasse, booking og billettkjøp, inklusiv automatiske prosesser for dagsoppgjør, avstemming, avvikshåndtering og oppdatering av regnskapet. En forutsetning er at løsningen er fullt integrert med Bergen kommune sitt økonomisystem - UBW økonomi.
 
Det er et overordnet mål i Bergen kommune at prosesser skal digitaliseres i størst mulig grad, større grad av selvbetjening og bruk av flest mulig fellesløsninger for å unngå duplisering av funksjonalitet i flere systemer. Det er derfor behov for en skyløsning med fokus på brukervennlighet og selvbetjeningsmuligheter for kasse, booking og billettkjøp til aktiviteter i kommune.

Ved ungdomskolene betaler elevene lunsj i kantinen med et påfyllingskort som er knyttet til dagens kasseløsning. Kunden ønsker en samlet løsning som inkluderer påfyllingskort med muligheter for digital påfylling.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Data Nova AS Henning Slåtten +47 24 09 35 00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00