Prækvalifikation for udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for særligt udsatte unge

Information

eForm 16 Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse - standardordningen
Begrænset udbud
21-02-2024 11:04 (GMT+01:00)
07-12-2023 13:00 (GMT+01:00)
Nej

Indkøber

Københavns Kommune Københavns Kommune
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Binevs Celik Anne-Sofie Mayerhofer
Borups Allé 177
2400 København NV
Danmark
64942212

Opgaven er annulleret

Kort beskrivelse

Anskaffelse af aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter benævnt LAB) kapitel 14, § 91 – Øvrig vejledning og opkvalificering samt kapitel 26 – Mentorstøtte for unge, der er omfattet af LAB.

Kontraktperiode: 01.07.24-30.06.28
 

Filer

Navn Størrelse
Bilag 1 - Vejledning til afgivelse af ansøgning om prækvalifikation på specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.pdf 91 KB
Bilag 1.1 - Ansøgningsskema til prækvalifikation på udbudsområde 1) Unge med varige udfordringer.pdf 153 KB
Bilag 1.2 - Ansøgningsskema til prækvalifikation på udbudsområde 2) Unge med forskellige udfordringer.pdf 153 KB
Bilag 1.3 - Ansøgningsskema til prækvalifikation på udbudsområde 3) Unge med udadreagerende adfærd som primær udfordring.pdf 153 KB
Bilag A.0 - Overordnet kravspecifikation for Specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.pdf 263 KB
Bilag A.1 - Kravspecifikation for udbudsområde 1) Unge med varige udfordringer.pdf 141 KB
Bilag A.2 - Kravspecifikation udbudsområde 2) Unge med forskellige udfordringer.pdf 142 KB
Bilag A.3 - Kravspecifikation for udbudsområde 3) Unge med udadreagerende adfærd som primær udfordring.pdf 146 KB
Bilag B - Målgruppebeskrivelse for specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.pdf 170 KB
Bilag C - Betalings- og faktureringsbetingelser for Specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.pdf 182 KB
Bilag D.0 - Vejledning til udfyldelse af løsningsbeskriveler D.1–D.3 for Specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.pdf 152 KB
Bilag D.1 - Løsningsbeskrivelse for udbudsområde 1) Unge med varige udfordringer.pdf 101 KB
Bilag D.2 - Løsningsbeskrivelse for udbudsområde 2) Unge med forskellige udfordringer.pdf 101 KB
Bilag D.3 - Løsningsbeskrivelse for udbudsområde 3) Unge med udadreagerende adfærd som primær udfordring.pdf 101 KB
Bilag E - Administrative krav.PDF 152 KB
Bilag F - Krav til leveringssted.pdf 58 KB
Bilag G - Samarbejdsorganisation.pdf 336 KB
Bilag H - Kontrol og tilsyn.pdf 83 KB
Bilag H.1 - Retningslinjer for indberetning af datasæt med oplysninger om borgernes aktivitetstimer.pdf 146 KB
Bilag I - Autorisationsoplysninger og Leverandøroplysninger til IT-system.pdf 78 KB
Bilag J - Klausuler.PDF 119 KB
Bilag K - Egenerklæring vedrørende Leverandørens tilhørsforhold til russiske enheder m.v..pdf 65 KB
Bilag L - Databehandleraftale.PDF 239 KB
Bilag L.1 – Ledelseserklæring og spørgeskema til tilsyn .pdf 209 KB
Bilag M - Tavshedspligtserklæring.pdf 73 KB
Bilag N - Samtykkeerklæring til anvendelse af SMS og eller e-mail.pdf 64 KB
Bilag O - Oplysningsskema om underleverandører.pdf 67 KB
Bilag P - Erklæring om erhvervsansvarsforsikring.pdf 48 KB
Bilag Q - Erklæring om henvisning til andre virksomheders ressourcer.pdf 57 KB
Bilag R - Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse.pdf 54 KB
Bilag S - Erklæring om Ansøgerens økonomiske og finansielle formåen.pdf 58 KB
Bilag U - Rettelsesblade, supplerende oplysninger samt spørgsmål-svar fra udbudsprocessen.pdf 62 KB
Bilag W - Rammeaftale om køb af specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.pdf 362 KB
Bilag 1.1 - Ansøgningsskema til prækvalifikation på udbudsområde 1) Unge med varige udfordringer.docx 269 KB
Bilag 1.2 - Ansøgningsskema til prækvalifikation på udbudsområde 2) Unge med forskellige udfordringer.docx 268 KB
Bilag 1.3 - Ansøgningsskema til prækvalifikation på udbudsområde 3) Unge med udadreagerende adfærd som primær udfordring.docx 267 KB
Bilag D.1 - Løsningsbeskrivelse for udbudsområde 1) Unge med varige udfordringer.docx 236 KB
Bilag D.2 - Løsningsbeskrivelse for udbudsområde 2) Unge med forskellige udfordringer.docx 236 KB
Bilag D.3 - Løsningsbeskrivelse for udbudsområde 3) Unge med udadreagerende adfærd som primær udfordring.docx 236 KB
Bilag I - Autorisationsoplysninger og Leverandøroplysninger til IT-systemer.docx 27 KB
Bilag K - Egenerklæring vedrørende Leverandørens tilhørsforhold til russiske enheder m.v..docx 53 KB
Bilag M - Tavshedspligtserklæring.docx 25 KB
Bilag N - Samtykkeerklæring til SMS og_eller e-mail (skabelon).docx 27 KB
Bilag O - Oplysningsskema om underleverandører.docx 26 KB
Bilag P - Erklæring om erhvervsansvarsforsikring.docx 27 KB
Bilag R - Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse.docx 26 KB
Bilag S - Erklæring om Ansøgerens økonomiske og finansielle formåen.docx 26 KB
Udbudsbetingelser.pdf 166 KB

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark