Indkøb af forsikringer - Frederikshavn Forsyning A/S

Information

05 - Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed
Udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse
30-06-2022 15:51 (GMT+02:00)
19-07-2022 16:00 (GMT+02:00)
Nej

Indkøber

Willis Towers Watson Willis Towers Watson
Geena Cen Louise Friis Daugbjerg
Rundforbivej 303
2850 Nærum
Danmark
13180695

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Frederikshavn Forsyning A/S ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

  • All risks forsikringer
  • Maskinkaskoforsikringer
  • Årsentrepriseforsikringer
  • Erhvervs- og produktansvarsforsikring
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Motorkøretøjsforsikring
  • Rejseforsikring
  • Kriminalitetsforsikring inkl. netbankindbrudsforsikring

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af indledende tilbud. Der ydes ikke vederlag til deltagere i forhandlingerne. Forhandlingerne gennemføres online via Teams, og udbudsprocessen omfatter en enkelt forhandlingsfase.

Dette er prækvalifikationen til en 2 trins opgave, hvor du kan finde informationer og evt. filer på tilbudsfasen på dette link: Indkøb af forsikringer til Frederikshavn Forsyning A/S – tilbudsfase

Filer

Navn Størrelse
Aftalevilkår.pdf 172 KB
Beredskabsplan - ELINORD A_S 17.0.pdf 222 KB
Beredskabsplan - Elsektoren 1.0.pdf 853 KB
Beredskabsplan - FAV - Vendsysselvej 201 12.0.pdf 1,30 MB
Beredskabsplan - Kedelcentral Niels Juels Vej 21 10.0.pdf 569 KB
Beredskabsplan - Knivholtvej 15 19.0.pdf 1,25 MB
Beredskabsplan - Sjællandsvej 14 2.0.pdf 870 KB
Beredskabsplan - Spildevand 4.0.pdf 1,14 MB
Beredskabsplan - Vandforsyning 18.0.pdf 1,43 MB
Beredsskabsplan - Vendsysselvej 8 - 2020-08-07 1.0.pdf 13,52 MB
Entrepriseomsætningstal1.0..XLSX 13 KB
KRAVSPECIFIKATION.XLSM 957 KB
Medarbejderspecifikation1.0.XLS 48 KB
Mæglerfuldmagten.pdf 392 KB
Oversigtoveraktiviteterogomsætning1.0..XLSX 15 KB
RisikoanalyseKriminalitet1.0.PDF 2,44 MB
SamletaktivlisteFrederikshavnForsyninganvendes..XLSX 102 KB
SkadestatistikAnsvarogArbejdsskade..XLSX 429 KB
Skadestatistikmotor-personskader.XLS 20 KB
Skadestatistikmotor-tingskader.XLS 31 KB
Udbud-Generelleoplysninger.pdf 99 KB
Udbudsbetingelser.pdf 236 KB
UWrapport-FrederikshavnAffaldskraftvarmeværk-Vendsysselvej201.PDF 1,60 MB
UWrapport-FrederikshavnVarmecentralNielsJulesVej21.PDF 2,64 MB
UWrapport-FrederikshavnVarmecentral-Vendsysselvej8.PDF 2,57 MB
Årsberetning20211.0.PDF 2,15 MB
Rettelsesblad_nr 1_.pdf 96 KB

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark