Kontrakt om utvärdering av det nordiska samarbetet om funktionshinder

Information

101 - Varer og tjenesteydelser
21-12-2020 12:05 (GMT+01:00)
21-01-2021 14:00 (GMT+01:00)
11-01-2021 14:00 (GMT+01:00)
Nej

Indkøber

Nordisk Ministerråd - Sekretariatet Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Claus Kastrup Claus Kastrup
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark
43041916

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Funktionshinderspolitik, som är ett tvärsektoriellt område, är nära sammankopplad med genomförande av FN:s rättighetskonventioner, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och välfärdspolitiken i Norden. Syftet med Samarbetet är att bidra till en effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Detta ska bland annat uppnås genom ett förstärkt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på prioriterade områden.

Uppdraget innebär en utvärdering av verksamheten inom det nordiska funktionshinderssamarbetet (härefter Samarbetet) under perioden 2018-2020.

Filer

Navn Størrelse
Bilaga 1 Ministerrådet för social- och hälsopolitiks samarbetsprogram 2017-2021.pdf 1,10 MB
Bilaga 2 Arnì Pall Árnasóns rapport Viden som virker i praksis.pdf 8,66 MB
Bilaga 3 Visionen för det nordiska samarbetet och dess tillhörande handlingsplan.pdf 1,48 MB
Bilaga 4 Mandat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018-2022.pdf 102 KB
Bilaga 5 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018-2022.pdf 3,36 MB
3.d - Tro- og love erklæring (5).docx 22 KB
Förfrågningsunderlag funktionshinder 211220.docx 91 KB
Standardkontrakt(1152881) (august 2019) (6) (12).docx 129 KB

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark