Juhani (Jussi) Halonen

Upphandlingschef

Fratrådt

Udbud

Overskrift Udløbsdato
Utskriftstjänster för Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/99
Del 2) Maskinentreprenad Djuploken och Neptunus (ME), 2020/39 30-06-2020 16:00
Del 1) Bygg- och markentreprenad Djuploken och Neptunus (BME), 2020/39 30-06-2020 16:00
Tryckstegringar Djuploken och Neptunus, 2020/39 30-06-2020 16:00
Drift och underhåll av gatubelysning, 2019/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51
Ordningsvakter/väktare på avrop, Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/93
Fasadrenovering i Älvdalen, 2020/17 31-03-2020 16:00
Videohanteringsverktyg, 2020/16 23-03-2020 16:00
Bygg av skärmtak Tranmyren Orsa, 2019/81 16-03-2020 16:00
LED belysning i Idre sporthall, 2020/14 04-03-2020 16:00
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15
Cyklar OK KS 2020/10 10-02-2020 16:00
Del 1) Bygg- och markentreprenad (BME), 2020/2 25-02-2020 12:00
Avloppsreningsverk Bunk i Orsa, 2020/2 25-02-2020 12:00
Utredningsuppdrag avseende stadsnätsförvaltning, 2019/111 22-01-2020 16:00
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45
RFI inför en upphandling av utskriftstjänster, 2019/99 10-01-2020 16:00
Utbyggnad av tomtområde Råtjärnsberget, 2019/72 23-01-2020 16:00
Ramavtal rörarbeten i Orsa, 2019/91 25-11-2019 16:00
Del Särna/Idre, 2019/66 byggarbeten 10-12-2019 16:00
Del Älvdalen, 2019/66 byggarbeten 10-12-2019 16:00
Del Orsa, 2019/66 byggarbeten 10-12-2019 16:00
Del Mora, 2019/66 byggarbeten 10-12-2019 16:00
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66 10-12-2019 16:00
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61
OP 534 Skärmtak Tranmyren i Orsa, 2019/81 07-10-2019 16:00
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15 24-10-2019 16:00
Processledare till projektet Strandenområdet i Mora, 2019/74 01-10-2019 16:00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37
Särna/Idre, 2019/61 ventilationsarbeten 23-09-2019 16:00
Älvdalen, 2019/61 ventilationsarbeten 23-09-2019 16:00
Del Orsa, 2019/61 ventilationsarbeten 23-09-2019 16:00
Del Mora, 2019/61 ventilationsarbeten 23-09-2019 16:00
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61 23-09-2019 16:00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52 26-08-2019 16:00
Revisionstjänster Orsa, ramavtal, 2017/40
Verksamhetsanalys, 2017/46
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen
Försäkringsmäklare, 2019/18
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45 19-08-2019 16:00
Del Särna/Idre, 2019/51, elarbeten 19-08-2019 16:00
Del Älvdalen, 2019/51, elarbeten 19-08-2019 16:00
Del Orsa, 2019/51, elarbeten 19-08-2019 16:00
Del Mora, 2019/51, elarbeten 19-08-2019 16:00
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51 19-08-2019 16:00
Del Särna/Idre, 2019/37, rörarbeten 10-06-2019 16:00
Del Älvdalen, 2019/37, rörarbeten 10-06-2019 16:00
Del Orsa, 2019/37, rörarbeten 10-06-2019 16:00
Del Mora, 2019/37, rörarbeten 10-06-2019 16:00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37 10-06-2019 16:00
Del Idre, 2019/29, vinterväghållning 24-06-2019 16:00
Del Särna, 2019/29, vinterväghållning 24-06-2019 16:00
Del Älvdalen norra, 2019/29, vinterväghållning 24-06-2019 16:00
Del Älvdalen södra, 2019/29, vinterväghållning 24-06-2019 16:00
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29 24-06-2019 16:00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44 24-06-2019 16:00
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25 02-05-2019 16:00
Del Särna/Idre, 2019/23, måleriarbeten 23-04-2019 16:00
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23 23-04-2019 16:00
Utreda kommunens bilpool, 2019/21 23-04-2019 16:00
VA-arbeten, Mora, 2019/16 26-03-2019 16:00
VA-arbeten, Orsa, 2019/16 26-03-2019 16:00
VA-arbeten, Älvdalen, 2019/16 26-03-2019 16:00
VA-arbeten, Särna/Idre, 2019/16 26-03-2019 16:00
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16 26-03-2019 16:00
Lokalförsörjningsutredning, 2018/100 20-03-2019 16:00
Återannonserad processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 12-02-2019 16:00
Processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 28-01-2019 16:00
Truck, 2019/13 28-02-2019 16:00
Slangtvätt, 2018/99, återannonsering 18-02-2019 16:00
Slangtvätt, 2018/99 22-01-2019 16:00
Processkartläggning, 2019/8 11-02-2019 16:00
Konsultuppdrag i upprättande av förfrågningshandlingar, 2019/7 25-02-2019 16:00
Upprättande av tillståndsansökan för reningsverk, 2019/2 05-02-2019 16:00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71
Del Orsa, 2018/105 31-01-2019 16:00
Del Älvdalen, 2018/105 31-01-2019 16:00
Uppdrag del 2 "Förändringsledning", 2018/88 14-01-2019 16:00
Uppdrag del 1 "Projektledning", 2018/88 14-01-2019 16:00
Processtöd till myndighetsutövning, 2018/88 14-01-2019 16:00
Förstudie avseende Mora kommuns Inköpscentral, 2018/91 17-12-2018 16:00
UV-system, 2018/93 03-12-2018 16:00
Återannonsering av dikning, 2018/52
Dagvattensystem Siljanssågen, 2018/73 07-11-2018 16:00
VA-anslutning Dryttvik, 2018/79 25-10-2018 16:00
Övertagande av fibernätsprojektering i Åsen, Älvdalen, 2018/68 25-10-2018 16:00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71 22-10-2018 16:00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48, återannonsering 10-10-2018 16:00
RFI avseende inredning av Moras nya brandstation, 2018/70 15-10-2018 12:00
Ombyggnation av äldreboende i Orsa, 2018/36 14-06-2018 15:00
Upprättande av VA-handlingar, 2018/74 24-09-2018 16:00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32
Ramavtal om löpande grävarbeten avseende stadsnät i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/51
Markundersökningar i Östnor, Mora, 2018/53 30-08-2018 16:00
VA-anslutning Styversbacken, 2018/63 27-08-2018 16:00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48 25-06-2018 16:00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 25-07-2018 16:00
Intrångsvärdering och liknande tjänster, ramavtal 2018/25
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 14-06-2018 16:00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4
RFI om kommande upphandling avseende grävarbeten 08-05-2018 16:00
Digerbergets skola samt infarter Styversbacken Orsa, byggentreprenad, 2018/40 15-05-2018 15:00
Ramavtal tekniska konsulter, projektering, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende byggarbeten, 2017/96 03-04-2018 16:00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85
Ombyggnation vattentornet i Mora, 2017/92 15-02-2018 16:00
Ramavtal revisionstjänster Orsa, 2017/40
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 28-02-2018 16:00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 28-02-2018 16:00
Reserverad upphandling för förekommande tjänster och leveranser, 2017/66 08-02-2018 16:00
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85 25-01-2018 16:00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67 30-11-2017 16:00
Avloppspumpstationer-LTA, 2017/87 10-01-2018 15:00
Ramavtal tekniska konsulter som projektledare, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
2017 - Revisionstjänster, Älvdalen", AK KS 2017/01967 11-12-2017 23:00
Pedagogisk dokumentation inom förskola, 2017/17 15-06-2017 16:00
Utredning av kostsamverkan, 2017/71 23-11-2017 16:00
Request for information (RFI) avseende däcktjänster 13-11-2017 16:00
Upprustning av Kyrkogatan, Mora, 2017/72 20-11-2017 16:00
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen 18-09-2017 16:00
Genomförandestöd till arbete med organisationsförändring, 2017/60 16-10-2017 12:00
Multirink till Särna Älvdalen, 2017/51 22-08-2017 16:00
Utbyggnad av fiber i Älvdalen, 2017/49 12-09-2017 16:00
RFI, Däcktjänster, 2017/52 08-08-2017 12:00
Verksamhetsanalys, 2017/45 22-08-2017 16:00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, ny återannonsering 22-08-2017 15:00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, återannonsering 13-06-2017 15:00
Tekniska konsulter som projektledare, ramavtal, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
Projekteringskonsulter, ramavtal, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
RFI, ramavtal avseende revisionstjänster Orsa 10-07-2017 16:00
Montage av luftledning i Idre, Älvdalen, 2017/35 05-07-2017 16:00
RFI (Request for information) av Ramavtal revisionstjänster Mora, 2017/13 19-06-2017 16:00
RFI, tekniska konsulter i Mora, Orsa och Älvdalen 12-06-2017 16:00
Efterannonsering av systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10, återannonsering 16-05-2017 16:00
Fasadrenovering, Hedvägen 12, Älvdalen, 2017/18 04-05-2017 16:00
RFI om Pedagogisk dokumentation inom Förskola, 2017/17 02-05-2017 12:00
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10 29-03-2017 16:00
Tak på lågreservoar, 2017/12 24-04-2017 16:00
Skolplattform, 2016/66, efterannons
Ny annonserad Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 03-01-2017 15:00
Renovering av hus 9, Naturbruksgymnasiet, Älvdalen, 2017/19 20-04-2017 16:00
RFI, körjournal, 2016/85 16-03-2017 12:00
Chefsutveckling, 2016/62.
Chefsutveckling, 2016/62
Beläggningsarbeten 2017-2020, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/70 16-01-2017 12:00
Analys- och uppföljningsverktyg för upphandling och inköp, 2017/5 07-02-2017 16:00
Ny organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 10-01-2017 16:00
Organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 19-12-2016 12:00
Systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83 13-02-2017 16:00
Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 12-12-2016 12:00
Skolplattform, 2016/66 05-12-2016 12:00
RFI om en organisationsöversyn 14-11-2016 12:00
Ryssa VA utbyggnation, 2016/48 24-10-2016 16:00
RFI "Chefsutveckling" 13-10-2016 12:00
RFI om Bilpool som tjänst 08-09-2016 12:00
e-utbildning, 2016/15
Luftmätning, 2016/54 15-09-2016 16:00
Lagstadgad revision av kommunala bolag i Mora och Orsa, 2016/45 31-08-2016 16:00
Ryggsäck med 4-färgstryck, 2016/59 05-08-2016 16:00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62
Återställning av Vanån, 2016/36 16-06-2016 23:59
Utbyggnad av ortssammanbindande fibernät, Idre - Foskros, Älvdalens kommun, 2016/37 16-06-2016 23:59
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62 11-05-2016 23:59
Kommunhuset Älvdalen, generalentreprenad, 2016/33 09-06-2016 23:59
e-utbildning, 2016/15 09-06-2016 23:59
Ljusskyltar till Mora flygplats, 2016/32 10-05-2016 23:59
Utbyggnad av fibernät i Idre Kyrby, 2016/ 16-05-2016 23:59
Utbyte av balkonger, byggupphandling, 2016/23 20-04-2016 23:59
RFI, förnyad konkurrensutsättning av fordon 01-04-2016 12:00
RFI, Utskriftstjänster inklusive produkter 15-03-2016 12:00
Särna/Idre 14-04-2016 00:00
Älvdalen 14-04-2016 00:00
Orsa 14-04-2016 00:00
Mora 14-04-2016 00:00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9 14-04-2016 00:00
Särna/Idre 13-04-2016 12:00
Älvdalen 13-04-2016 12:00
Orsa 13-04-2016 12:00
Mora 13-04-2016 12:00
Ramavtal avseende byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalens kommunkoncern, 2016/11 13-04-2016 12:00

Organisation

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Organisation | Øster Allé 48, 8. Sal, 2100 København, Danmark