Udbud på levering af brøndgods

Information

02 - Meddelande om upphandling
Öppet förfarande
2022-02-21 16:01 (GMT+01:00)
2022-02-23 10:00 (GMT+01:00)

Inköpare

SamAqua A/S SamAqua A/S
SamAqua SamAqua
Dorthe Nørgaard Hansen Dorthe Nørgaard Hansen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

SamAqua A/S udbyder denne opgave på vegne af: BlueKolding Spildevand A/S, Assens Forsyning A/S, Nyborg Forsyning og Service A/S, Langeland Forsyning A/S, Fredericia Spildevand og Energi A/S, Provas (Haderslev Forsyningsservice A/S), Vand & Affald (Svendborg Forsyningsservice A/S), VandCenter Syd A/S, Ærø Forsyning A/S, Kerteminde Forsyning A/S og Middelfart Spildevand A/S.

Udbuddet vedrører indkøb og levering kloakstøbegods (dæksler, riste og karme) som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

Delaftale 1:  Indkøb og levering af brøndgods til nyanlæg.
Forventede antal leverandører på delaftalen: 1

Delaftale 2: Suppleringskøb (dæksler) til eksisterende karme.
Forventede antal leverandører på delaftalen: 1

Tilbudsgiver kan vælge at byde ind på én eller begge delaftaler.

Status

För att delta i en eller flera nedanstående delkontrakt, klicka på det relevanta delkontraktet. Väl inne på delkontraktet kan du anmäla ditt intresse genom att klicka på knappen ”Visa intresse”.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Bilag 3 - Selskabsspecifikke bilag og logoer - Delaftale 1.pdf 3,21 MB
Bilag 3 - Selskabsspecifikke bilag og logoer - Delaftale 2.pdf 1,52 MB
Bilag 4 - Rørcenter-anvisning 007, Dæksler og riste.pdf 6,81 MB
Bilag A - Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder.docx 47 KB
Bilag B - Konsortieerklæring.docx 60 KB
Bilag 5 - Dokumentation for Evalueringmodel.xlsx 23 KB
00 - Udbudsbetingelser - Brøndgods.pdf 403 KB
01 - Udkast til rammeaftale (Delaftale 1), version 2.pdf 341 KB
02 - Udkast til rammeaftale (Delaftale 2), version 2.pdf 338 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste (Delaftale 1 og Delaftale 2), version 2.xlsx 45 KB
Bilag 1 - Kravspecifikationen (Delaftale 1 og Delaftale 2), version 2.xlsx 35 KB

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige