Udbud på levering af brøndgods

Information

02 - Contract notice
Open procedure
21.02.2022 16:01 (GMT+01:00)
23.02.2022 10:00 (GMT+01:00)

Buyer

SamAqua A/S SamAqua A/S
SamAqua SamAqua
Dorthe Nørgaard Hansen Dorthe Nørgaard Hansen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Closing date has passed.

Short description

SamAqua A/S udbyder denne opgave på vegne af: BlueKolding Spildevand A/S, Assens Forsyning A/S, Nyborg Forsyning og Service A/S, Langeland Forsyning A/S, Fredericia Spildevand og Energi A/S, Provas (Haderslev Forsyningsservice A/S), Vand & Affald (Svendborg Forsyningsservice A/S), VandCenter Syd A/S, Ærø Forsyning A/S, Kerteminde Forsyning A/S og Middelfart Spildevand A/S.

Udbuddet vedrører indkøb og levering kloakstøbegods (dæksler, riste og karme) som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

Delaftale 1:  Indkøb og levering af brøndgods til nyanlæg.
Forventede antal leverandører på delaftalen: 1

Delaftale 2: Suppleringskøb (dæksler) til eksisterende karme.
Forventede antal leverandører på delaftalen: 1

Tilbudsgiver kan vælge at byde ind på én eller begge delaftaler.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 3 - Selskabsspecifikke bilag og logoer - Delaftale 1.pdf 3,21 MB
Bilag 3 - Selskabsspecifikke bilag og logoer - Delaftale 2.pdf 1,52 MB
Bilag 4 - Rørcenter-anvisning 007, Dæksler og riste.pdf 6,81 MB
Bilag A - Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder.docx 47 KB
Bilag B - Konsortieerklæring.docx 60 KB
Bilag 5 - Dokumentation for Evalueringmodel.xlsx 23 KB
00 - Udbudsbetingelser - Brøndgods.pdf 403 KB
01 - Udkast til rammeaftale (Delaftale 1), version 2.pdf 341 KB
02 - Udkast til rammeaftale (Delaftale 2), version 2.pdf 338 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste (Delaftale 1 og Delaftale 2), version 2.xlsx 45 KB
Bilag 1 - Kravspecifikationen (Delaftale 1 og Delaftale 2), version 2.xlsx 35 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00