20/15255 NY Anskaffelse av brannbiler til NHBR v.1

Information

02 - Meddelande om upphandling
Öppet förfarande
2021-07-07 14:38 (GMT+02:00)
2021-09-01 12:00 (GMT+02:00)
2021-08-25 12:00 (GMT+02:00)
Nej
Nej

Inköpare

Alver kommune Alver kommune
Sandra Waage Sandra Waage
Kvernhusmyrane 41
Felles postmottak Kverhusmyrane 20

5914 ISDALSTØ
Norge
920290922

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Nordhordland brann og redning (NHBR) skal anskaffe tre nye brannbiler, herunder to kombinerte mannskapsbiler og en tankbil.

Levering bør helst skje innen utløpet av 2022. Dette forutsetter at kontrakt inngås innen 01.11.2021. Dersom kontrakt inngås senere, kan leveringsfristen forskyves tilsvarende.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige