20/15255 NY Anskaffelse av brannbiler til NHBR v.1

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
07.07.2021 15:38 (GMT+03:00)
01.09.2021 13:00 (GMT+03:00)
25.08.2021 13:00 (GMT+03:00)
Ei
Ei

Hankija

Alver kommune Alver kommune
Sandra Waage Sandra Waage
Kvernhusmyrane 41
Felles postmottak Kverhusmyrane 20

5914 ISDALSTØ
Norra
920290922

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Nordhordland brann og redning (NHBR) skal anskaffe tre nye brannbiler, herunder to kombinerte mannskapsbiler og en tankbil.

Levering bør helst skje innen utløpet av 2022. Dette forutsetter at kontrakt inngås innen 01.11.2021. Dersom kontrakt inngås senere, kan leveringsfristen forskyves tilsvarende.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti