Eventfirma för EAFS konferens 2021

Information

2019-03-26 13:11 (GMT+01:00)
2019-04-15 23:59 (GMT+02:00)

Inköpare

Polismyndigheten Polismyndigheten
Anna Ersson
Sverige

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

För denna upphandling sker anbudsinlämning i två steg. I det första steger ansöker intresserade leverantörer om att få lämna anbud. Ibland finns kvalificeringskrav som behöver uppfyllas. När alla ansökningar kommit in går upphandlande enhet igenom och väljer ut, och ev. kvalificerar, ett antal leverantörer som ska få lämna anbud. I steg två får utvalda leverantörer tillång till förfrågningsunderlag, övrig information om upphandlingen och möjlighet att lämna in anbud.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige