Rīgas Stradiņa universitāte - Iepirkumi

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16
LV1007 Rīga
Latvija
Reģistrācijas numurs: 90000013771


Nosaukums Departaments Publicēts
Iepirkuma plāni: Gāzes un ūdens pievadu izbūve, siltummezgla un gāzes katla ierīkošana Rātsupītes ielā 5, Rīgā, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā telpu pielāgošanas Stomatoloģijas institūta vajadzībām būvdarbiem, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā 4.stāva kabinetu un gaiteņa remontdarbi, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā ēkas korpusu savienojumu un kāpņu telpu aprīkošana ar ugunsdrošajām durvīm, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: RSU studentu servisa telpu atjaunošana, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas Konsula ielā 21, Rīgā būvprojekta ekspertīze, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: Sekvenatora papildus aprīkojuma iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojumu un ierīču iegāde - 4.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojumu un ierīču iegāde - 3.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojumu un ierīču iegāde - 2.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažāda laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde - 1.kārta, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 4.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 5.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 1.kārta, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu rehabilitācijas aprīkojuma iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Līgums par gāzu iegādi un gāzu balonu nomu, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: 3D skenera iegāde, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Laboratorijas iekārtu servisa līgums par Onkoloģijas institūta iekārtu uzturēšanu, diagnostiku, remontnu, rezerves daļu piegādi, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Līgums par RSU zinātnisko laboratoriju iekārtu uzturēšanu, remontu, rez.daļu piegādi, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Kārtridžu un toneru iepirkums, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Virtuālā pacienta platforma, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Konferenču platforma Respondus, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Zoom videokonferenču risinājuma uzturēšana un licenču abonēšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Studiju programmas kartēšanas sistēmas iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve auditorijai RSU ēkā Kronvalda bulv. 9, Rīgā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.05.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Pilsoņu ielā 13, Rīgā 11.korpusa jumta remonts, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.05.2020
Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-15.kārta 14.09.2020
Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-14.kārta 14.09.2020
Dažādu laboratprijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-16.kārta 14.09.2020
Iepirkuma plāni: Lielās auditorijas Kuldīgas ielā 9, Rīgā aprīkošana ar multimediju tehniku, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve aktu zālai Asara ielā 5, Rīgā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvprojekta ekspertīze, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 2.mācību korpusa jaunbūvei un 1.mācību korpusa siltināšanai un teritorijas labiekārtošanai, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošana RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība BKUS klīniskās bāzes izveidei, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvdarbi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošanai RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Converia platformas iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ārstu prakses izveidei Dārza ielā 4, Rīgā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: RSU dienesta viesnīcas Hipokrāta ielā 3, Rīgā sanitāro mezglu atjaunošana, 2025, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 16. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 10.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 12.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Prasmju vizualizācijas/ audio materiālu izstrāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -3. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 17. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: 3D printēšanas materiālu iegāde - 2.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 16.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -4. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Mākslīgo kaulu iegāde, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Visu līmeņu vadītāju digitālo prasmju attīstība, 2020, 2. ceturksnis 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -5. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 18. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 11. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 10.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 18.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 9.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 19.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Visu līmeņu vadītāju kompetenču izaugsme administratīvās efektivitātes, kvalitātes vadības un finanšu pratības jomā, 2020, 1. ceturksnis 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Konsultantu piesaiste Prasmju monitoringa sistēmas koncepta izstrādei, sistēmas vadlīniju satura veidošanai un prasmju kartiņu informatīvā satura izveide, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 19. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -6. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 21.kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 8.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīces - 2. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 10. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 9. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Autoklāva iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Termostata/inkubatora iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 20. kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 7.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 6.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Ventilācijas un dzesēšanas sistēmas izbūve deju zālei Mārupes ielā 17, Rīgā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 5.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 4.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 3.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Laparoskopijas aparāta iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīces - 1. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Darbinieku veselības apdrošināšana, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 8. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Digitālās patoloģijas apmācības mikroskopu komplekts, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Vājstrāvu tīklu izbūve, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Vieglā transportlīdzekļa ilgtermiņa noma, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Kravas transportlīdzekļa iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: UPS iekārtu uzstādīšana aukstuma telpu darbibas nodrosināšanai, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve aktu zālai Asara ielā 5, Rīgā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve auditorijai RSU ēkā Kronvalda bulv. 9, Rīgā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Anniņmuižas bulv. 26A, Rīgā 1.stāva bibliotekas telpu pārbūve, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Mobilo sakaru pakalpojumi, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: JIRA un Confluence licenču iegāde un uzturēšana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Datortīkla iekārtas pieejamības paaugstināšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Multimediju tehnikas iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Papercut lincecs iegāde un uzturēšana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Microsoft SharePoint un .Net bāzētu informācijas sistēmu attīstīšana, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Konica printeru apkopes, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Studiju programmas kartēšanas sistēmas iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Prasmju monitoringa sistēmas iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Converia platformas iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Publiskā interneta un optiks pieslēguma noma, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Zinātniskās darbības informācijas sistēmas Elsevier Pure licences un pakalpojumi, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-22.kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Darba apģērbu un individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-13.kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-20.kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Saimniecības inventāra iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dzeramā ūdens piegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču un biroja papīra iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-12.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Sadzīves elektrotehnikas iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveide Rīgā, Konsula ielā 21, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU bibliotekas lasītavas telpas ventilācijas sistēmas atjaunošana, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Suvenīru veikala izbūve Dzirciema ielas 16, Rīgā ēkas hallē, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas A, D un G korpusa kāpņu telpu atjaunošanai Dzirciema ielā 16, Rīgā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde-5.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU Zobārstniecības preklīnikas paplašināšana Dzirciema ielā 16, Rīgā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU Zobārsniecības fakultātes studentu klīnikas izveide Dzirciema ielā 20, Rīgā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība digitāli vizuālo tehnoloģiju centram RSU ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 20, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Digitāli vizuālo tehnoloģiju centra izbūve Dzirciema ielā 20, Rīgā, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-17.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā telpu pielāgošana Stomatoloģijas institūta vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā būvdarbiem, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ārstu prakses izveidei Dārza ielā 4, Rīgā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvprojekta ekspertīze, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 2.mācību korpusa jaunbūvei un 1.mācību korpusa siltināšanai un teritorijas labiekārtošanai, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-11.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvdarbi, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Baložu ielā 14, Rīgā telpu pielāgošana RSU mācību procesa vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība BKUS klīniskās bāzes izveidei, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Gāzu hromatogrāfijas iekārtas iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Fotografēšanas pakalpojumu iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU publicitātes apskata nodrošināšana un kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes veikšana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Iespieddarbi pēc pasūtījuma, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-15.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Drošības sistēmas ar apmeklātāju skaitītāju iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Pilsoņu ielā 13, Rīgā 11.korpusa jumta remonts, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Aukstuma kameru dublējošās dzesēšanas sistēmas izbūve, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-14.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-13.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde - 4.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēku centralizētās vadības un uzraudzības sistēmas izbūve, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-9.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-11.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulārās bioloģijas un reaģentu komplektu iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras un Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma iegāde – 1.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu ELISA reaģentu komplektu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu komplektu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: NGS reaģentu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde - 8.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-7.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde-3.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde-2.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-6.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde 2.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-5.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Bioķīmisko reaģentu komplektu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 1.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-4.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dubultspirāļu DNS zonžu piegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Studiju satura un procesu, un pētniecības integrācijas analīze, starptautiskais salīdzinošais izvērtējums (peer-review) un ieviešanas uzraudzība RSU darbības platformās, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 7. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Mobilās video- un audioierakstīšanas sistēmas ar klīnisko simulāciju apspriedes atbalsta programmaturu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde-1.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-3.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Ergonomiskā aprīkojuma paraugu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Pacienta simulatora iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-2.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 6. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 5. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-1.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 4. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 3. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Datu reģistrācijas iekārtas ar sensoriem iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 1. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Laboratorijas svaru un laboratorijas galda iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu un to komplektu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.04.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve auditorijai RSU ēkā Kronvalda bulv. 9, Rīgā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas būvdarbi RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvdarbi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošanai RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Converia platformas iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ārstu prakses izveidei Dārza ielā 4, Rīgā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Drošības sistēmas ar apmeklātāju skaitītāju iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošana RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: RSU objekta Cigoriņu ielā 3, Rīgā teritorijas žoga atjaunošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 18.kārta 29.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 19.kārta 29.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 16.kārta 29.04.2020
Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 10.kārta 29.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 12.kārta 29.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 10.kārta 29.04.2020
Iepirkuma plāni: QPR konsultāciju pakalpojumi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: RSU Zāļu formu tehnoloģiju katedras mācību laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka piegāde un uzstādīšana atbilstoši tehniskajām specifikācijām, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Gatavo zāļu formas zinātniskās laboratorijas iekārtu un aprīkojuma bloka piegāde un uzstādīšana atbilstoši tehniskajām specifikācijām, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde -4.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dzīvnieku laboratorijas pakalpojumu nodrošināšana pētījuma veikšanai ar pelēm, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas pakalpojumi, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Mobilo projektoru iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Reklāmas izvietošanas pakalpojumi, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Digitālo prasmju attīstības programma vadītājiem, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Drukas iekārtu iegāde, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Ēku centralizētās vadības un uzraudzības sistēmas izbūve, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Ēkas J.Asara ielā 5, Rīgā 1.stāva telpu pārbūve par laboratoriju, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā mācību korpusa siltināšanas darbu būvprojekta ekspertīze, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā ēkas korpusu savienojumu un kāpņu telpu aprīkošana ar ugunsdrošajām durvīm, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība ventilācijas ierīkošanai RSU objektā Rīgā, Dzirciema ielā 16, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: RSU studentu servisa telpu atjaunošana, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Metāla un mūra žoga Kronvalda bulvārī 9, Rīgā atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošanai RSU vajadzībām, 2020, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU dienesta viesnīcas Hipokrāta ielā 3, Rīgā sanitāro mezglu atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošana RSU vajadzībām, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kristapa ielā 30, Rīgā pazemes stāvvietas bojājumu novēršanas remontdarbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Radiloģijas darba stacija, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde - 1. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 12. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: 3D printeru iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: 3D printēšanas materiālu iegāde - 1.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 13. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 14. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -2. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 15. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Spektrometra iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija