Rēzeknes pilsētas dome - Iepirkumi

Rēzeknes pilsētas dome
Atbrīvošanas aleja 93
LV-4601 Rēzekne
Latvija
Reģistrācijas numurs: 90000025465

Nosaukums Departaments Iesniegšanas termiņš
(RPD 2021/33 ERAF) Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Vinnijs Pūks"ēkas pārbūve J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē; (1 594 996 Eur) (grozījumi) 18.05.2021
Puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, stādu piegāde un stādīšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijās 25.05.2021
(RPD 2021/40) Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām; (77 352 Eur) (grozījumi) 18.05.2021
(RPD 2021/45) Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" vajadzībām 13.05.2021
(RPD 2021/43) Dekoratīvo stādījumu un lietus dārzu ierīkošana Krasta ielā, Rēzeknē; (100 000 Eur) 18.05.2021
(RPD 2021/46 ERAF) Elektrotehnikas piegāde Rēzeknes pilsētas Dienesta viesnīcas vajadzībām; (4 700 Eur) 18.05.2021
(RPD 2021/48 ERAF) Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" objektiem 13.05.2021
(RPD 2021/49) Darba apģērbu un apavu piegāde pārvaldes „Sociālais dienests” vajadzībām; (6 115 Eur) 25.05.2021
(RPD 2021/50) Basketbola laukuma izbūve Stacijas ielā 30, Rēzeknē 20.05.2021
(RPD 2021/51) Automātisko siltummezglu aprīkojuma un inženiertehnisko tīklu uzraudzība un tehniskā apkope Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām 20.05.2021
(RPD 2021/47) Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde 27.05.2021

Nosaukums Departaments Publicēts
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs Pūks” ēkas J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Muzeja vēsturiskās mājas korpusa renovācijas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: VIII Starptautiskā īsfilmu festivāla OPEN PLACE Rēzeknē organizatorisko darbu un mākslinieciskās programmas nodrošināšana, 2020, 2. ceturksnis 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Jaungada rotājumu, lampiņu, virteņu iegāde, 2020, 3. ceturksnis 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Rēzeknes pilsētas domei un tās struktūrvienību vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Autotransporta apkopes, remonta pakalpojumu sniegšana un autotransporta rezerves daļu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Saimniecības preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Baltā biroja papīra piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Izglītības iestāžu kolektīvu pārvadājumi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Inventāra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Mazlietotas automašīnas piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" un Aprūpe mājās biroja vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" rīkoto muzikālo priekšnesumu nodrošināšana pasākumos, 2020, 1. ceturksnis 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu apkope Rēzeknes pilsētā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma tīkla apkope Rēzeknes pilsētā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Kokaugu kopšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rēzeknē operatora pakalpojumi, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana Rēzeknes pilsētas teritorijā, īslaicīga uzturēšana dzīvnieku novietnē, sterilizācija un eitanāzija, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, B daļa, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17.02.2020
(RPD 2020/18) Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, B daļa; (300 000 Eur) 27.03.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Zemnieku iela 16A, Rēzekne, 2.stava pārbūves un piegulosas teritorijas labiekārtošanas būvdarbi dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma cent…, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Atbrīvošanas alejā 92, Rēzeknē, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Stacijas ielas posma pārbūve, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Dzelzceļa atjaunošana Noliktavu ielā, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Strādnieku šķērsielas ielas rekonstrukcija, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2021, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Saimniecības preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2021, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Revīzijas pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, 2021, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Baltā biroja papīra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Ēku remontdarbi Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Medikamentu (zāļu) un medicīnisko ierīču piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Apģērbu un apavu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Rēzeknes pilsētas iestāžu kolektīvu vajadzībām, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra piegāde Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldei, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Transporta remontdarbu un tehniskās apkopes nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībān, 2021, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Reprezentācijas materiālu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām, 2021, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas un tipogrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Elektropreču piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana infrastruktūras objektā Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Kooperatīva šķērsielas seguma atjaunošana Rēzeknē, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: V.Seiles ielas posma no Br.Skrindu ielas līdz N.Rancāna ielai pārbūve Rēzeknē, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Mediķu ielas posma bruģakmens seguma remonts Rēzeknē, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Autoruzraudzības pakalpojumi Rīgas ielas Rēzeknē būvprojektam, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Dzirnavu ielas posma bruģakmens seguma atjaunošana Rēzeknē, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Pulkveža Brieža ielas posma no Zemnieku ielas līdz Krasta ielai seguma atjaunošana Rēzeknē, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritoriju apsaimniekošana un uzturēšana, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma tīklu apkope Rēzeknes pilsētā, 2021, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu uzturēšana un apsaimniekošana Rēzeknes pilsētā, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsetas pašvaldības kapsētu apsaimniekošana, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana Rēzeknes pilsētas teritorijā, īslaicīga uzturēšana dzīvnieku novietnē, sterilizācija un eitanāzija, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rīgas ielā 21b, Rēzeknē, operatora pakalpojumi, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Kokaugu kopšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijā, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Autoruzraudzības pakalpojumi "Noliktavas ēkas izbūve, Viļakas ielā 5C, Rēzekne", 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā "Noliktavas ēkas izbūve, Viļakas ielā 5C, Rēzekne", 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā "Rīgas ielas posmā no N.Rancāna ielas līdz Viļakas ielai pārbūves būvdarbi, Rēzeknē", 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: V.Seiles ielas 1a dzīvojomās mājas pārbūve par radošo ideju centru, 2021, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.03.2021
Iepirkuma plāni: Tehniskās apsardzes, fiziskās apsardzes, ugunsdzēsības apsardzes un videonovērošanas pakalpojumu nodrošināšana, 2020, februāris 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību autotransporta apdrošināšanas pakalpojumi (OCTA un KASKO), 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Automātisko siltummezglu aprīkojuma, saules kolektoru un to apsaites mezglu, inženiertehnisko tīklu uzraudzība un apkope, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Puķu un dekoratīvo krūmu stādu iegāde un stādīšana, stādījumu kopšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijās, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Komunālās ielas savienojošā posma izbūve, Rēzeknē, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija