ZAAO SIA - Iepirkumi

ZAAO SIA
Rīgas iela 32
4201 Valmiera
Latvija
Reģistrācijas numurs: 44103015509

Šobrīd aktīvu iepirkumu nav.

Nosaukums Departaments Publicēts
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde, 2019, 3. ceturksnis, 144000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Pārstāvība un konsultācijas saistībā ar komercdarbības organizēšanu un veikšanu, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Sadzīves atkritumu konteineru piegāde, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Maisu piegāde, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Dīzeļdegvielas piegāde, 2019, 3. ceturksnis, 144000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Metāla konteineru piegāde, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Teritorijas uzraudzības pakalpojums cieto sadzīves atkritumu poligonam „Daibe”, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Konteineru transportēšanas automašīnas piegāde, 2019, 3. ceturksnis, 144000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Frontālā teleskopiskā iekrāvēja piegāde, 2019, 3. ceturksnis, 144000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Transortlīdzekļa noma, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Virszemes atkritumu savākšanas sistēmu - universālo konteineru sadzīves un atsevišķi savācamiem atkritumiem piegāde, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Sadzīves atkritumu poligona „Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas modernizācija, 2019, 4. ceturksnis, 144000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Finanšu līzinga pakalpojumi sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas piegādei, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Finanšu līzinga pakalpojumi konteineru transportēšanas automašīnas piegādei, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Finanšu līzinga pakalpojumi atkritumu kompaktora iegādei piegādei, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Dalītās vākšanas atkritumu konteineru piegāde, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas piegāde, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Infiltrāta novēršanas sistēmas izbūve CSA poligona Daibe 1.atkritumu krātuvē, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: CSA poligona Daibe 2.krātuves akas, vadības skapju pārbūve, iekārtu piegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde SIA ZAAO vajadzībām, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Uzglabāšanas laukumu un tehnikas novietošanas laukumu izbūve, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Poligona infiltrāta attīrīšanas iekārtu piegāde, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Liela izmēra atkritumu savākšanas konteineru piegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Vispārīgā vienošanās par atkritumu savākšanas automašīnu un iekārtu rezerves daļu un servisa nodrošināšanu, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: CSA poligona "Daibe" atkritumu krātuves projektēšana, 2020, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana SIA “ZAAO” darbiniekiem, 2020, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Ķimikāliju piegāde CSA poligona “Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: TRANSPORTA PAKALPOJUMI LIELGABARĪTA ATKRITUMU SAVĀKŠANAI, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Teritorijas uzraudzības pakalpojums cieto sadzīves atkritumu poligonam “Daibe”, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Sadzīves atkritumu smalcinātāja un sijātāja rezerves daļu un servisa nodrošināšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Zemē daļēji iedziļināto sadzīves atkritumu konteineru piegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Vieglo transportlīdzekļu noma, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.08.2020
Iepirkuma plāni: Teritorijas uzraudzības pakalpojums cieto sadzīves atkritumu poligonam “Daibe", 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12.01.2021
Iepirkuma plāni: Darbinieku veselības apdrošināšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana SIA “ZAAO” darbiniekiem, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12.01.2021
Iepirkuma plāni: Vieglās automašīnas ilgtermiņa noma, 2021, februāris 11.02.2021
Iepirkuma plāni: Apkures sistēmas ierīkošana Kr. Valdemāra ielā 2 un Kr. Valdemāra ielā 14, Ventspilī, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2021
Iepirkuma plāni: LIETOTA KRAVAS FURGONA PIEGĀDE, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.04.2021
Iepirkuma plāni: Zemē daļēji iedziļināto sadzīves atkritumu konteineru un to rezerves daļu piegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.04.2021
Iepirkuma plāni: VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR AUTOMAŠĪNU UN IEKĀRTU REZERVES DAĻU UN SERVISA NODROŠINĀŠANU, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.04.2021
Iepirkuma plāni: Jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.05.2021
Iepirkuma plāni: CSA poligona “Daibe” filtrāta apsaimniekošana, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17.05.2021
Iepirkuma plāni: CSA poligona “Daibe” infiltrāta attīrīšanas iekārtu noma,, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.01.2022
Iepirkuma plāni: Traktortehnikas piegāde bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas "Daibe" darbības nodrošināšanai, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.02.2022
Iepirkuma plāni: Preses ar diviem maināmiem konteineriem piegāde, 2022, 1. ceturksnis 08.02.2022
Iepirkuma plāni: Atkritumu šķirošanas līnijas remonts, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Zemē daļēji iedziļināto un virszemes sadzīves atkritumu konteineru un to rezerves daļu piegāde, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Juridiskās konsultācijas un pakalpojumi saistībā ar komercdarbības organizēšanu un veikšanu, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Asfaltbetona seguma ieklāšana materiālu novietošanas laukumā, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Stieples piegāde ķīpu presei, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: SIA "ZAAO"darbinieku veselības apdrošināšana, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Lietota buldozera iegāde, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Saulkrastu EKO laukuma labiekārtošana, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Vieglās automašīnas piegāde, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Traktortehikas iekrāvēja ar greifera tipa iekraušanas mehānismu piegāde, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Traktortehnikas apkopju un remonta pakalpojums, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrāde, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Lietota kravas busa iegāde, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Dzelceļa ielas attīstības vīzija un projektēšana, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: IV. Atkritumu krātuves būve, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Lietota atkritumvedēja iegāde, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Darba cimdu iegāde, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: SIA “ZAAO” transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2022
Iepirkuma plāni: Konteineru vedējs ar hidromanipulatoru, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.02.2022
Iepirkuma plāni: ATKRITUMA SAVĀKŠANAS AUTOMAŠĪNU PIEGĀDE, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.02.2022
Iepirkuma plāni: Cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligona “Daibe” monitoringa darbu veikšana un atkritumu sastāva mērījumu veikšana, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 14.02.2022
Iepirkuma plāni: “Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona “Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.02.2022
Iepirkuma plāni: Frontālā iekrāvēja iegāde, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.02.2022
Iepirkuma plāni: Vispārīgā vienošanās par koncentrētas tehniskās sērskābes piegādi, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.04.2022
Iepirkuma plāni: CSA poligona "Daibe" rūpnieciski izgatavota konteinertipa infiltrāta attīrīšanas iekārtu novietošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbi", 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.04.2022
Iepirkuma plāni: Autoruzraudzību Būvobjektā “Valsts vietējā autoceļa V286 Kūdums – Daibe – Pīpeņi posma km 3,27– 7,05 pārbūve”;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 14.04.2023
Iepirkuma plāni: Vispārīgā vienošanās par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 17.05.2023
Iepirkuma plāni: Pārtikas iepakojuma mehanizētās atdalīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 17.05.2023

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija