Landsbypuljen

Informācija

Plānotais iepirkums
Nav
28.01.2020 16:41 (GMT+02:00)
28.04.2020 00:58 (GMT+03:00)

Pasūtītājs

Skive Kommune Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
Dānija
29189579

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies.

Lai saņemtu informāciju par iepirkumiem e-pastā, piesakieties, spiežot uz "Saņemt iepirkumu informāciju" lapas lejasdaļā!Kort om puljen

Landsbypuljen støtter projekter, der understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019, og er et væsentligt kommunalt værktøj til fortsat udvikling af landdistrikterne.
Puljen råder over 2 mio. kr. i 2020. Dertil kommer op til 1,8 mio. i akkumulerede, ikke-reserverede midler, der kan bringes til anvendelse, forudsat en intern clearingsaftale.

Puljen kan søges af almennyttige foreninger med adresse uden for Skive by, men ikke af private.

Der er ikke en fastsat øvre eller nedre grænse for puljens medfinansiering af udviklingsprojekter, men tilskud vil typisk ikke overstige 50% og der bør i udgangspunktet altid være en plan for, hvor restfinansieringen søges indsamlet. Projekterne forventes gennemført til det angivne budget og eventuelle afvigelser skal godkendes af Kommunikation, Udvikling & Erhverv, før de igangsættes. Større afvigelser i budget og/eller indhold, vil skulle behandles og godkendes politisk.

Målet med puljen er at sikre udviklingsmidler til landdistriktsarbejdet, som i et samspil med øvrige puljer skal være med til at understøtte udvikling af landdistrikterne i Skive Kommune som gode steder at bo, leve, flytte til og drive virksomhed i, med afsæt i lokalområdernes forskellige kvaliteter og potentialer.

Ansøgninger til Landsbypuljen behandles af Landsbyudvalget med indstilling til administrativ godkendelse for så vidt angår ansøgninger op til og med 100.000 kr. Ansøgninger over 100.000 kr. videresendes efter behandling i Landsbyudvalget til endelig afgørelse i Økonomiudvalget. Såfremt der er tale om anlægsprojekter, er Byrådet sidste politiske instans.

Har projektet karakter af arrangement eller event, kan tilskuddet bevilges i form af enten fast tilskud eller som underskudsgaranti.

Mødekalender for de fire årlige møder i Landsbyudvalget findes på www.skive.dk/landsbyudvalget. Heraf fremgår ligeledes deadlines for ansøgninger til puljen.

Puljen støtter ikke


 • Mødeudgifter
 • Julebelysning
 • Midlertidige kunstinstallationer – her henvises til Kulturpuljen
 • Renovering af idrætsfaciliteter – her henvises til Skive Idrætssamvirke
 • Renovering af forsamlingshuses interiør og eksteriør – her henvises til Forsamlingshuspuljen
 • Almindelige arrangementer
 • Toiletvogne
 • Ølsmagning
 • Inventar til institutioner
 • Private erhvervsvirksomheder
 • Grundejerforeningers legepladser i parcelhusområder
 • Ombygning af toiletter og badefaciliteter i selvejende institutioner
 • Ordinære drifts- og anlægsopgaver i hallerne

Vedhæftning af to tilbud

Skive Kommune skal sikre, at puljemidlerne anvendes forsvarligt. Derfor skal alle ansøgere, der søger om støtte på 100.000,- kr. og derover fra én eller flere af Skive Kommunes puljer, indhente minimum to sammenlignelige tilbud på varer og tjenesteydelser, hvis samlede værdi fra én leverandør er på 100.000,- kr. eller derover. Tilbuddene skal vedhæftes som elektronisk bilag til ansøgningen, der fremsendes gennem Skive Kommunes Puljecenter. Sagsbehandlingen af ansøgningen vil først påbegynde, når Skive Kommune har modtaget tilbuddene.

For at to tilbud er sammenlignelige, skal følgende være opfyldt:
 • Tilbuddene skal indeholde den samme vare/tjenesteydelse, så prisen kan sammenlignes.
 • Hvis det ene tilbud indeholder varer/tjenesteydelser, som det andet ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften fra disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

Når projektet er gennemført
Når projektet er gennemført, skal der indsendes evalueringsrapport og underskrevet regnskab. Dette gælder for alle projekter uanset om der er udbetalt aconto beløb eller tilskuddet først udbetales ved projektets afslutning. Er der ændringer til projektets indhold eller budget undervejs, er det vigtigt at få disse ændringer godkendt, inden projektet videreføres, for at sikre fastholdelse af tilskuddet.


Ansøgningsfrist:
27-04-2020 23:58


Se opslaget her

Vēlaties saņemt visaptverošu Jūs interesējošās nozares aktuālo iepirkumu informāciju?

Piesakieties Mercell un saņemiet paziņojumus par jaunākajiem iepirkumiem sev svarīgajās nozarēs 7 dienas bez maksas!

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija