STATINIO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO PIRKIMAS, MAXIMA XX (X095), Sausio 13 – osios g. 2, Vilnius (I etapas)

Informacija apie šį pirkimą:

2017-05-23
2017-05-25

Informacija apie perkančiąją organizaciją

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Egidijus Macijauskas Egidijus Macijauskas
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lietuva
123033512

Pasiūlymų pateikimo terminas praėjo.

Trumpas pirkimo skelbimo aprašymas (Platesnė informacija bei dokumentai yra pateikiami prisijungus prie Mercell):

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingų statinių projektavimo darbus

 

 

2017-05-23

 

Nr.

 

SR-

 

 

 

DĖL STATINIO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO

 

 

Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti MAXIMA XX,  Sausio 13 – osios g. 2, Vilniaus mieste, prekybos paskirties patalpų kapitalinio remonto techninio projekto rengimo darbus. Numatomas remontuojamų pastato patalpų plotas yra apie  4417 m2. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti projektavimo rangos sutartį pirkti minėto statinio projektavimo darbų paslaugas.

Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikti aukščiau minėto statinio projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.

Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka ne vėliau kaip tai nurodyta šiame rašte. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):

 • Pasiūlymas turi būti sudarytas vadovaujantis Priedais Nr.: 1; 2; 3; 4 prie šio rašto.

 • Pasiūlyme privalo būti nurodytos projektavimo darbų apimtys.

  Techninis projektas.

 • Priede Nr. 4 Komercinio pasiūlymo tipinė forma yra nurodyti konkretūs darbų atlikimo terminai.

 • Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 2 mėnesius nuo pateikimo dienos.

   

  Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):

 • Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;

 • Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;

 • Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.

   

  Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu) šiuo adresu: www.mercell.lt

   

  Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL SAUSIO 13 - OSIOS. G. 2, VILNIAUS MIESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO.

  Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:

  Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 25 d.

  Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektinių sprendinių perėmimas: nuo 2017 m. gegužės 26 d., adresu Savanorių pr. 247, Vilnius, Bendrovės Plėtros ir turto valdymo departamente (telefonas pasiteiravimui 8 659 43236).

  Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 29 d. 12.00 val.

  Pasiūlymai turi būti teikiami Bendrovės Plėtros ir turto valdymo departamentui adresu www.mercell.lt.

  Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Kęstutis Kavaliūnas, mob. tel. +370 659 43236.

   

  Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.

   

  Priedai:

 1. Patalpų nuosavybės dokumentai;
 2. Esamo pastato kadastrinė byla, (CD – laikmenoje);
 3. Maxima XX XXX, projektavimo ir statybinis katalogas, (CD – laikmenoje);
 4. Komercinio pasiūlymo tipinė forma (CD laikmenoje);

 

Pagarbiai,

 

Statybos skyriaus vadovas                                                                                    Aldas Klemka

Pirkimo dokumentai ( atsisiųsti galima prisijungus)

Pavadinimas Dydis
Konf sut X095.doc 60 KB
perd. aktas X095..doc 43 KB
X095 pasirašytas konk. proj..pdf 1,84 MB

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami privatūs ir viešieji pirkimai.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
El. paštas: lietuva@mercell.com
Tel: +370 521 2 69 22
, Lietuva