STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS, MAXIMA X (X852), Savanorių g.18, Zarasai (I etapas)

Informacija apie šį pirkimą:

2017-05-22
2017-06-08

Informacija apie perkančiąją organizaciją

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Egidijus Macijauskas Egidijus Macijauskas
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lietuva
123033512

Pasiūlymų pateikimo terminas praėjo.

Trumpas pirkimo skelbimo aprašymas (Platesnė informacija bei dokumentai yra pateikiami prisijungus prie Mercell):

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus

 

 

2017-05-19

 

 

 

 

 

 

DĖL STATINIO PAPRASTOJO remonto PROJEKTAVIMO

 

Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti:

 • Prekybos centro MAXIMA X, Savanorių g. 18,  Zarasų mieste, kurio , bendras plotas yra apie  431 kv., paprastojo remonto darbus. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti techninio projekto projektavimo sutartį pirkti minėto statinio projektavimo paslaugas.

  Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms (pastato paprastojo remonto techninio projekto projektavimui) teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikti aukščiau minėtų statinių projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.

  Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo aukščiau minėtos sutarties dėl konfidencialios informacijos suteikimo sudarymo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip tai nurodyta šiame rašte. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):

 • Pasiūlymas turi būti sudarytas griežtai laikantis prie šio rašto pridedamų priedų.

 • Pasiūlyme privalo būti nurodyta projektavimo darbų apimtys:

Bendroji dalis;

Sklypo sutvarkymo dalis (gerbūvis prie parduotuvės );

Architektūros dalis;

Konstrukcijų dalis;

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;

Elektrotechnikos dalis;

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis;

Apsauginės ir video stebėjimo signalizacijos dalis (tik laidų kopetėlės);

Gaisrinės signalizacijos dalis;

Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;

Gaisrinės saugos dalis;

Techninio projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;

Šilumos atgavimo dalis;

Šilumos mazgo dalis;

Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo dalis;

Projekto vykdymo autorinė priežiūra;

 

Papildoma informacija:

 • Topo nuotrauka;

 • Pastato kadastriniai matavimai;

 • Pastato konstrukcijų būklės įvertinimas;

   

   

   

   

 • Dalyvavimas gamybiniuose objekto pasitarimuose (vertinti 10 kartų);

 • Projektavimo susirinkimų dažnumas 1-2 kartai per savaitę (vieta: Naugarduko g. 84, Vilnius);

 • Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs darbų atlikimo terminai, kalendorinėmis dienomis.

 • Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 2 mėnesius nuo pateikimo dienos.

  Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):

 • Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;

 • Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;

 • Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.

  Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu) šiuo adresu: www.mercell.lt.

  Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL MAXIMA X, SAVANORIŲ G. 18,  ZARASAI, PAPRASTOJO REMONTO techninio projekto parengimo.

  Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:

  Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio mėn. 8 d., 10val.

  Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektavimo užduoties išdavimas: 2017 m. birželio mėn. 9 d. nuo 9:00 val. iki 16:00 val., adresu Naugarduko g. 84, Vilnius, Bendrovės Plėtros ir turto valdymo departamente (telefonas pasiteiravimui 8 659 34827).

  Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: 7 (septynios) kalendorinės dienos nuo sutarties dėl konfidencialios informacijos suteikimo sudarymo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio mėn. 16 d. 15 val.

  Pateiktų pasiūlymų peržiūra: 2017 m. birželio mėn. 19 – 20 d.

  Pasiūlymai turi būti teikiami Bendrovės Plėtros ir turto valdymo departamentui adresu www.mercell.lt.

  Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Gintautas Mieželis, mob. tel.: +370 659 34827; el. paštas: gintautas.miezelis@maxima.lt">gintautas.miezelis@maxima.lt;

  Bendrovė informuoja, jog nusprendusi pirkti šiame rašte nurodytas paslaugas, informuos apie tai labiausiai Bendrovei tinkamas ir palankiausias sąlygas pateikusį asmenį elektroniniu paštu, nurodytu pateiktame pasiūlyme iki 2017 m. birželio mėn. 30 d.

  Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.

   

   

   

  Pasirašius konfidencialumo sutartį bus pateikti šie priedai:

 1. MAXIMA X, Savanorių g. 18, Zarasai technologija, (CD – laikmenoje, dwg formate);
 2. Prekybos centrų MAXIMA X projektavimo ir statybos katalogas, (CD – laikmenoje);
 3. Projektavimo užduotis (projektavimo pasiūlymų lentelė) (CD laikmenoje);
 4. Patalpos MAXIMA X, Savanorių g. 18, Zarasai nuosavybės dokumentai (CD laikmenoje);
 5. Patalpos MAXIMA X, Savanorių g. 18, Zarasai kadastriniai matavimai (CD laikmenoje);
 6. Techninės būklės ištyrimo aktas (CD laikmenoje);

 

 

Pagarbiai,

Statybos skyriaus vadovas                                                                                                                                      Aldas Klemka

 

 

 

 

 

Parengė

Gintautas Mieželis

Mobilusis / mobile +370 659 34827

El. paštas / e-mail gintautas.miezelis@maxima.lt

Pirkimo dokumentai ( atsisiųsti galima prisijungus)

Pavadinimas Dydis
Konfidencialios informacijos perdavimo aktas.doc 37 KB
Konfidencialumo sutartis X52 Savanorių g. 18, Zarasai.doc 59 KB
LTMX00148699_2017-05-19_15-17-09.pdf 2,16 MB

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami privatūs ir viešieji pirkimai.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
El. paštas: lietuva@mercell.com
Tel: +370 521 2 69 22
, Lietuva