Lazdijų rajono savivaldybės administracija - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
Lietuva
Įmonės kodas: 188714992
Perkančiosios organizacijos aprašymas:
Lazdijų Rajono Savivaldybės Administracija, kaip perkančioji organizacija, viešina informacija apie savo pirkimus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis. Sekite nuorodą, norėdami plačiau susipažinti, kokie yra skelbiami Lazdijų Rajono Savivaldybės Administracijos Viešieji Pirkimai


Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Pasiūlymo pateikimo terminas
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas“ vaikų grupės patalpų paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugų pirkimas 2021-01-29

Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Published
Judriojo ryšio paslaugų pirkimas , Ketvirtis: I;II , Kiekis: 41.000,00 Eur 2017-06-02
Vežėjo (operatoriaus) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Lazdijų rajono savivaldybėje pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 105.000,00 Eur 2017-06-23
Projekto „Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas“ rangos darbai , Ketvirtis: III;IV , Kiekis: 808.000,00 Eur 2017-09-07
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpų valymo paslaugos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsniu) , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 58.000,00 Eur 2018-03-12
Ženklinimo infrastruktūros objektų įrengimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 58.811,00 Eur 2018-03-29
Interaktyvūs informaciniai stendai, pritaikyti neįgaliesiems , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 130.783,83 Eur 2018-03-29
Projektas „Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso aspektais“ , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 31.631,00 Eur 2018-03-29
Socialinių išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugos , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 80.000,00 Eur 2018-03-29
Projekto ,,Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ kraštovaizdžio tvarkymo rangos darbai , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 292.864,00 Eur 2018-03-29
Projekto ,,Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“ rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 482.000,00 Eur 2018-03-29
Elektromobiliai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 212.110,00 Eur 2018-03-29
Projekto ,,Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas“ rangos darbų t… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 9.000,00 Eur 2018-03-29
Projekto ,,Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“ techninio projekto bendroji ekspertizė , Ketvirtis: K1, Kiekis: 900,00 Eur 2018-03-29
Projekto ,,Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 731,00 Eur 2018-03-29
Projekto ,,Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“ techninio projekto bendroji ekspertizė , Ketvirtis: K1, Kiekis: 405,00 Eur 2018-03-29
Projekto ,,Socialinio būsto fondo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 1.250,00 Eur 2018-03-29
Stadiono, esančio Jaunimo g. 2, Šeštokuose, Lazdijų r. sav. techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 1.000,00 Eur 2018-03-29
Elektros energija , Ketvirtis: K2, Kiekis: 50.000,00 Eur 2018-03-29
Vežėjo (operatoriaus) parinkimas viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Lazdijų rajono savivaldybėje , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 690.000,00 Eur 2018-03-29
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 175.000,00 Eur 2018-03-29
Projekto „Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas“ tvarkybos ir rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 159.150,00 Eur 2018-03-29
Kompiuterių nuoma, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-06-12
Kompiuterių pirkimas, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-12
Vežėjo (operatoriaus) parinkimas viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Lazdijų rajono savivaldybėje, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-14
Bendrojo plano keitimo paslaugų pirkimas įgyvendinant projektą Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas), Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-06-15
Projekto „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-15
Lazdijų . sav., Šventežerio sen., vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0919 rekonstravimo projekto parengimas, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-15
Techninių projektų bendrosios ekspertizės atlikimas, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-15
Projekto Laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lazdijų rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse“ stadiono, esančio Jaunimo g. 2, Šeštokuose, Lazdijų r. s…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-15
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemės sklypų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų bylų parengimo paslaugos, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-07-27
Kelio Nr. LZ1118 Seirijai–Paserninkai–Vainiūnai (Seirijų sen.) kapitalinis remontas, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-08-13
Kelio Nr. LZ0829 Krikštonys–Žilvičiai kapitalinis remontas, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-09-03
Vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0929, kuris jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniais keliais Nr. 2523 Janėnai–Meteliai ir Nr. 2514 Verstaminai–Babra…, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-09-11
Vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0827 Krikštonys-kelias 2518 kapitalinis remontas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-11-19
Lazdijų rajono savivaldybės Europos sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo objektų remontas, Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 2019-01-08
Kraštovaizdžio tvarkymo rangos darbų techninė priežiūra, Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 2019-01-08
Projekto ,,Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“ griovimo darbų techninė priežiūra, Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 2019-01-08
Elektromobilis, Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 2019-01-08
Techninių projektų bendroji ekspertizė; 14 000EUR 2019-01-21
Vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0919 kapitalinis remontas; 618 390EUR 2019-01-21
Projekto ,,Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas“ tvarkybos ir rangos darbų techninės priežiūros paslaugos; 1 138EUR 2019-01-21
Mokymų skirtų pašalinti problemas dėl nepakankamos paslaugų kokybės ar nepakankamos asmenų aptarnavimo kokybės paslaugų gerinimui LEAN organizavimo paslaugų pirkimas; 44 220EUR; K1 2019-02-06
Projekto ,,Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ kraštovaizdžio tvarkymo rangos darbai; 274 863EUR; K1 2019-02-19
Bendrojo plano keitimo paslaugų pirkimas įgyvendinant projektą Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas); 50 000EUR; K1;K2;K3 2019-02-19
Elektros energija; 6 000eur; K2 2019-03-25
Inžinerinių statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas; (Vertė: 50 000 eur); K2;K3 2019-06-25
Stacionari rentgeno diagnostikos medicinos priemonė (prietaisas) – rentgeno aparatas; (Vertė: 165 289 eur); K2;K3 2019-07-01
Vidaus ekspozicijų baldai ir įranga bei įrengimo M. Gustaičio memorialiniame name paslaugos; (Vertė: 37 500 eur); K3 2019-07-15
Vidaus ekspozicijų baldai ir įranga bei įrengimo Laisvės kovų muziejuje paslaugos; (Vertė: 140 000 eur); K3 2019-07-15
Elektros energija; (Vertė: 38 400 eur); K3 2019-08-20

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva