Telšių rajono savivaldybės administracija - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14
LT-87133 Telšiai
Lietuva
Įmonės kodas: 180878299
Perkančiosios organizacijos aprašymas:

Telšių Rajono Savivaldybės Administracija, kaip perkančioji organizacija, viešina informacija apie savo pirkimus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis. Sekite nuorodą, norėdami plačiau susipažinti, kokie yra skelbiami Telšių Rajono Savivaldybės Administracijos Viešieji Pirkimai


Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Pasiūlymo pateikimo terminas
Finansinio audito paslauga 2021-01-22
Finansinio audito paslauga 2021-01-25
Projekto „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, II etapas“ investicinio projekto parengimo paslaugos 2021-01-26

Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Published
Telšių rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų techninių ir darbo projektų bendrosios ir dalinės ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: II , Kiekis: 116.000,00 Eur 2017-05-15
Nepertraukiamas vaizdo perdavimas iš Telšių mieste įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų į Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Karaliaus Mi… , Ketvirtis: II , Kiekis: 95.500,00 Eur 2017-05-26
Projekto „Telšių sporto ir rekreacijos centro, Birutės g. 60 Telšiai, rekonstravimas“ techninio projekto tikslinimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 3.590,00 Eur 2017-05-26
Projekto „Telšių miesto centrinio stadiono krepšinio sporto salės modernizavimas“ papildomi darbai , Ketvirtis: II , Kiekis: 115.562,00 Eur 2017-05-26
Projekto „Telšių sporto ir rekreacijos centro, Birutės g. 60 Telšiai, rekonstravimas“ papildomi darbai , Ketvirtis: II , Kiekis: 84.200,00 Eur 2017-05-26
Projekto „Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbai , Ketvirtis: II , Kiekis: 1.769.305,00 Eur 2017-05-26
Projekto „Telšių miesto centrinio stadiono krepšinio spirto salės modernizavimas“ techninė priežiūra , Ketvirtis: II , Kiekis: 8.200,00 Eur 2017-06-16
Projekto „Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms“ konservavimo darbai , Ketvirtis: II , Kiekis: 29.230,00 Eur 2017-06-16
Projekto „Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato, Tryškiuose, Lazdynų Pelėdos g. 20, rekonstravimas“ įgyvendinimas. Papildom… , Ketvirtis: II , Kiekis: 57.628,00 Eur 2017-06-28
Telšių m. Tryškių g. I etapo kapitalinio remonto papildomi darbai , Ketvirtis: II , Kiekis: 16.890,00 Eur 2017-06-28
Telšių rajono savivaldybės teritorijoje susidariusių naudotų bešeimininkių padangų atliekų surinkimas, transportavimas (įskaitant ir pasikrovimą) iki … , Ketvirtis: II , Kiekis: 7.000,00 Eur 2017-06-28
Projekto „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo III etapas ( II eilė)“ pirmos ir ant… , Ketvirtis: III , Kiekis: 746.911,00 Eur 2017-08-03
Telšių miesto Sedos gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 161 Telšiai - Seda, rekonstravimas. I etapo rangos darbai , Ketvirtis: III , Kiekis: 752.770,00 Eur 2017-08-03
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Telšių r. sav., Luokės mstl., Mokyklos g. 5 pastato modernizavimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 99.170,00 Eur 2017-08-03
Telšių m. Respublikos gatvės, paviršinių lietaus nuotekų, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 3.511.380,00 Eur 2017-08-03
Nevarėnų miestelio viešosios infrastuktūros sutvarkymas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 193.134,00 Eur 2017-08-03
Kaunatavos kaimo kultūros namų pastato kapitalinis remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams , Ketvirtis: IV , Kiekis: 192.068,00 Eur 2017-08-03
Projekto „Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimas“ rangos darbai , Ketvirtis: III , Kiekis: 428.107,00 Eur 2017-08-03
Projekto „Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas“ rangos darbai , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1.755.115,00 Eur 2017-08-03
„Telšių miesto centrinio stadiono krepšinio sporto salės modernizavimas“ papildomi darbai , Ketvirtis: III , Kiekis: 123.207,00 Eur 2017-08-03
Keleivių ir mokinių vežimo paslaugos vietinio susisiekimo maršrutais , Ketvirtis: IV , Kiekis: 88.600,00 Eur 2017-09-28
Projekto „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra“ informacinės infrastruktūros objektų projektavimo … , Ketvirtis: IV , Kiekis: 50.000,00 Eur 2017-11-08
Telšių miesto Muziejaus g. atkarpos nuo Plungės g. iki D. Poškos g., kuri sutampa su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4601 Telšiai - Žarėnai -… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 34.700,00 Eur 2017-11-20
Keleivių ir mokinių vežimo paslaugos vietinio susisiekimo maršrutais , Ketvirtis: IV , Kiekis: 329.440,00 Eur 2017-12-01
Lengvojo automobilio pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 170.000,00 Eur 2018-03-26
Keleivių vežimo paslaugos , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 200.000,00 Eur 2018-03-26
Keleivių vežimo paslaugos , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 5.954.700,00 Eur 2018-03-26
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas pagal poreikį ir bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos <...> , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 57.400,00 Eur 2018-03-26
Statinių (gatvių) kadastriniai matavimai , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 21.000,00 Eur 2018-03-26
Statinių (pastatų) kadastriniai matavimai , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 70.000,00 Eur 2018-03-26
Pramonės parko steigimo ir susijusių paslaugų teikimo pirkimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 30.000,00 Eur 2018-03-26
Žemės sklypų kadastriniai matavimai (specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų bei servitutų nustatymas) , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 26.500,00 Eur 2018-03-26
Telšių miesto Muziejaus g. atkarpos <...> rekonstravimo techninio projekto tikslinimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 34.700,00 Eur 2018-03-26
Finansų valdymo ir apskaitos sistemos „BIUDŽETAS“ priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 76.000,00 Eur 2018-03-26
Dokumentų valdymo sistenos „KONTORA“ priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 11.000,00 Eur 2018-03-26
Su programine įranga susijusios paslaugos. , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 50.000,00 Eur 2018-03-26
Telšių miesto gatvių apšvietimo tinklų priežiūra; 178 560EUR; K1 2019-02-13
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfalto duobių užtaisymas Telšių miesto ir rajono seniūnijose; 330 000EUR; K1 2019-02-15
Luokės mstl., Žemaitės g. (unikalus numeris 4400-2354-2916) kapitalinis remontas; 211 000EUR; K1 2019-03-12
Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statyba; 1 156 000EUR; K2;K3;K4 2019-03-18
Projekto "Nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g. <...> bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. <...>" įgyvendinimas; 3 555 173EUR; K1;K2;K3 2019-03-18
Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino), Lygumų g. 47, Telšiai, kapitalinis remontas; 1 735 000EUR; K1;K2 2019-03-18
Projekto "Gamybos paskirties pastato (un. Nr. 7890-1000-1015/ Telšių ješiboto) Iždinės g. 11, Telšių r. sav. Telšių m. kapitalinis remontas, keičiant paskirtį į administracinę “ <...> darbai; 1 390 000EUR; K1;K2;K3 2019-03-18
Projekto „Kaunatavos kaimo kultūros namų pastato kapitalinis remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas; 470 000EUR; K1;K2 2019-03-18
Telšių miesto, Tryškių g. II etapo (unikalus numeris 4400-1762-5728) kapitalinis remontas; 951 650EUR; K1 2019-03-18
Telšių m. Sukilėlių g. (unikalus numeris 4400-2334-5793) kapitalinis remontas; 203 057EUR; K1;K2 2019-03-18
Administracinio ir sporto paskirties pastatų Kęstučio g. 20A, Telšiai, kapitalinis remontas, keičiant administracinės paskirties pastato paskirtį į sporto paskirties; 590 000EUR; K1;K2 2019-03-18
Spausdinimo paslaugos Telšių rajono vietinėje spaudoje; 40 000EUR; K2 2019-03-18
Paslaugų teikimo kokybės standarto parengimo ir įdiegimo paslaugos; 19 834EUR; K2;K3 2019-03-18
Statinių (gatvių) kadastriniai matavimai; 250 000EUR; K2 2019-03-18
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas pagal poreikį ir bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos ir stebėsenos išvadų parengimas; 57 400EUR; K1;K2;K3;K4 2019-03-18
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas; 5 000EUR; K1;K2;K3;K4 2019-03-18
Tikslinių kompensacijų ir kitos piniginės socialinės paramos pristatymo į namus ir išmokėjimo paslaugos; 50 000EUR; K2 2019-03-18
Keleivių vežimo paslaugos; 510 000EUR; K1;K2 2019-03-18
Telšių rajono savivaldybės kultūros centro baldai; 150 000EUR; K1;K2 2019-03-18
Telšių rajono savivaldybės kultūros centro salės baldai; 100 000EUR; K1;K2 2019-03-18
Lopšelių darželių „Nykštukas“ ir „Žemaitukas“ baldai; 77 700EUR; K2;K3 2019-03-18
Degalų pirkimas automobiliams; 191 500EUR; K1;K2 2019-03-18
Žaliųjų atliekų surinkimas iš individualių valdų gyventojų; (Vertė: 135 000 eur); K2;K3 2019-04-04
Gyvenamosios paskirties pastato (bendrabučio), keičiant paskirtį į mokslo (unikalus Nr. 7896-1009-9048), Dariaus ir Girėno g. 56, Varnių m., Telšių r. sav., kapitalinis remontas; (Vertė: 718 322 eur); K2;K3 2019-05-07
Projekto „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimas; (Vertė: 832 512 eur); K2;K3 2019-05-07
Vietinės reikšmės kelio Nr. 354-Lk-109 Baltininkai-Rapaliai-Biržuvėnai kapitalinis remontas; (Vertė: 274 380 eur); K2;K3 2019-05-07
Telšių miesto Plinkšių g. Nr. 1384 kapitalinio remonto projektavimas; (Vertė: 6 612 eur); K2;K3;K4 2019-06-12
Sodų bendrijų „Klevas“, „Ąžuolas“ keliai: Rš-96 Užgiriai-Leopoldo Andrijausko; Nr. Rš-44 Ąžuolų Sodų 2-oji g., Užgiriai; Nr. Rš-45 Klevų Sodų 1-oji g. - Klevų Sodų 10-oji <....> kapitalinis remontas; (Vertė: 373 554 eur); K2;K3 2019-06-12
Varnių sen. Pavandenės mstl. Moteraičio g. Nr. Vr-44 kapitalinio remonto projektavimas; (Vertė: 7 438 eur); K2;K3;K4 2019-06-12
Ryškėnų sen. Kuodžių kaimo kelias Kuodžių g.-Lieplaukės miškas-Kuodžiai Nr. Rš-82 kapitalinio remonto projektavimas; (Vertė: 4 959 eur); K2;K3;K4 2019-06-12
Varnių sen.Varnių m. automobilių aikštelės prie kapinių statybos projektavimas; (Vertė: 2 500 eur); K2;K3;K4 2019-06-12
Varnių sen.Varnių m. Birutės g. Nr. 1447 kapitalinio remonto projektavimas; (Vertė: 5 785 eur); K2;K3;K4 2019-06-12
Žemės sklypų kadastriniai matavimai; (Vertė: 15 000 eur); K2 2019-06-17
Žaliųjų atliekų surinkimas; (Vertė: 509 625 eur); K3 2019-06-18
Telšių miesto Šviesos g. kapitalinis remontas; (Vertė: 482 645 eur); K2;K3 2019-07-05
Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato Telšiuose, Lygumų g. 47, kapitalinis remontas I-II etapai“ techninio projekto koregavimas; (Vertė: 22 000 eur); K3;K4 2019-07-30
Projekto „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra“ informacinės infrastruktūros objektų projektavimo … , Ketvirtis: K1, Kiekis: 50.000,00 Eur 2018-03-26
Įrenginių valdymo paslaugos, susijusios su kompiuterių sistemų priežiūra , Ketvirtis: K1, Kiekis: 20.000,00 Eur 2018-03-26
Projekto „Žemaitijos istorinio - religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis" elektroninės reklamos ir turinio rinkodaros paslaugos , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 173.210,00 Eur 2018-03-26
Vertinimo konsultacijos (nekilnojamojo turto ir žemės vertinimas) , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 48.000,00 Eur 2018-03-26
Spausdinimo paslaugos respublikinėje ir Telšių rajono vietinėje spaudoje , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 50.000,00 Eur 2018-03-26
Socialinės priežiūros paslaugų (intensyvios krizių įveikimo pagalbos) teikimas Telšių rajono gyventojams , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 59.250,00 Eur 2018-03-26
Projekto „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra“ informacinės infrastruktūros objektų gamyba ir įre… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 424.972,00 Eur 2018-03-26
Projekto „Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas“ rangos darbai , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.749.504,00 Eur 2018-03-26
Projekto „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo III etapas ( II eilė)“ pirmos ir ant… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 746.911,00 Eur 2018-03-26
Telšių m. Tryškių g. kapitalinis remontas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 443.000,00 Eur 2018-03-26
Projekto „Tryškių miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas" įgyvendinimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 4.220.000,00 Eur 2018-03-26
Projekto „Kaunatavos kaimo kultūros namų pastato kapitalinis remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 252.500,00 Eur 2018-03-26
Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statyba , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 1.156.000,00 Eur 2018-03-26
Gamybos paskirties pastato (un. Nr. 7890-1000-1015/ Telšių ješiboto), Iždinės g. 11, Telšių r. sav. Telšių m. kapitalinis remontas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.535.000,00 Eur 2018-03-26
Vietinės reikšmės kelių priežiūra Telšių rajone (greideriavimas) , Ketvirtis: K4, Kiekis: 390.000,00 Eur 2018-03-26
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfalto duobių užtaisymas Telšių rajono seniūnijose: Telšių, Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Tryškių,… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 330.000,00 Eur 2018-03-26
„Nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas <...> Telšių mieste” , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 3.555.173,00 Eur 2018-03-26
Poilsio paskirties pastato (Plaukimo baseino), unikalus Nr. 7899-5004-2027, esančio Lygumų g. 47, Telšiuose, rangos darbai su techninio ir darbo proje…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-05-30
Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“ personalinių kompiuterių pirkimas 11-ai seniūnijų, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-05-30
Gatvių ženklinimas ir kelio ženklų įrengimas Telšių mieste ir rajone, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-05-30
Interneto svetainės www.telsiai.lt turinio valdymo sistenos „Smat Web“ir posėdžių valdymo sitemos „POVAS“ priežiūros paslaugos, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-05-30
Spausdinimo paslaugos Telšių rajono vietinėje spaudoje, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-05-30
Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato Telšiuose, Lygumų g. 47, kapitalinis remontas I-II etapai" techninio projekto koregavimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-05-30
Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav. statybos techninės priežiūros …, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-12
„Nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas......Telšių mieste” statybos techninės priežiūros paslaugos, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-12
„Nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimo Respublikos g. Kęstučio g., Birutės g. Turgaus a. bei vietinės reikšmės…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-12
Lazeriniai daugiafunkciniai įrenginiai, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-12
Projekto „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero <...> darbų atlikimo III etapas ( II eilė)“ pirmos ir antros darbų dalies st…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-12
Lengvųjų automobilių pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-12
Projekto „Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas“ rangos darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-13
Statinių (pastatų) kadastriniai matavimai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-13
Statinių (gatvių) kadastriniai matavimai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-13
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas pagal poreikį ir bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos <...>, Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-06-13
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfalto duobių užtaisymas Telšių rajono seniūnijose: Telšių, Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Tryškių,…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-06-13
Buvusios karinės bazės teritorijos, esančios Karaliaus Mindaugo g., Telšių m., sutvarkymas, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-08-09
Keleivių vežimo paslaugos „Tryškiai- Telšiai-Tryškiai“, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-08-13
Keleivių vežimo paslaugos, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-08-28
Buvusios karinės bazės teritorijos, esančios Karaliaus Mindaugo g., Telšių., sutvarkymas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-08-28
Spausdintuvų kasetės, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-10-05
Projekto "Nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g. <...> su prieigomis Telšių mieste"statybos tec…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-10-09
Kompiuterinė įranga, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-10-09
Projekto „Telšių rajono darželių infrastruktūros modernizavimas, <...>“ įgyvendinimas. Telšių lopšelio – darželio „Nykštukas“ dalies patalpų paprastas…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-11-15
Projekto „Telšių rajono darželių infrastruktūros modernizavimas, <...>“ įgyvendinimas. Telšių lopšelio – darželio „Žemaitukas“ dalies patalpų paprasta…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-11-15
Luokės sen. vietinės reikšmės kelio Lk-109 kapitalinis remontas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-11-15
,,Telšių rajono Ryškėnų k.v. melioracijos projektų <...> upelių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas“ melioracijos stati…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-11-28
Administracinių patalpų valymo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-12-18
Projekto „Žemaitijos istorinio - religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis“ elektroninės reklamos ir turinio rinkodaros paslaugos; 173 210EUR; K1 2019-02-01
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo paslauga; 15 000EUR; K1 2019-02-12

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva