Viešieji pirkimai ir kita informacija - paieška

PeriodasREGISTRUOKITĖS PILNAI PAIEŠKAI
arba įveskite raktinį žodį.

Pirkimo pavadinimas Pasiūlymų pateikimo terminas
Statybinės technikos nuomos paslaugos
Lietuvos oro uostai VĮ
2018-12-17
Projektavimo (Ignalinos vaikų stovykloje ir Girulių poilsio bazėje) paslaugų pirkimas
Lietuvos geležinkeliai
2018-12-17
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ infrastruktūros palaikymo paslaugos - (84 700 Eur)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
2018-12-21
DĖL X085 KAUNAS, KĘSTUČIO G. 55 REMONTO DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO IR STATYBOS DARBŲ (I etapas)
Maxima LT UAB
2018-12-14
DĖL X045 KERAMIKŲ G. 5, VILNIUJE STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ (I etapas)
Maxima LT UAB
2018-12-18
KULTŪROS IR ŠVIETIMO PASKIRTIES PASTATO ŠILO G. 15, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Vilniaus vystymo kompanija UAB
2018-12-17
Projektorių pirkimas
Vilniaus statybininkų rengimo centras VĮ
2018-12-17
Elektros variklio 295 kW pirkimas
Achema AB
2018-12-20
Amoniako cecho Nr.1 bloko Nr.8 demontavimas - DERYBOS
Achema AB
2018-12-13
Kvietimas dalyvauti konkurse, Svajonių g. 34, Vilnius: nuogrindos ir cokolinės dalies remonto darbai
Antakalnio būstas UAB
2018-12-28
Peronų įrengimas/rekonstravimas linijoje Klaipėda - Šilutė. Techninės priežiūros paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Lietuvos geležinkeliai
Skaidiškių sporto komplekso statybos darbai, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Mokslo paskirties pastato -laboratorinio korpuso (un. nr. 2595-5005-8059) rangos darbų techninė priežiūra, Ketvirtis: K4, Kiekis: 500,00 Eur
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Peronų įrengimas/rekonstravimas linijoje Klaipėda - Šilutė. Rangos darbai, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Lietuvos geležinkeliai
Mokslo paskirties pastato 1C3b (Unikalus Nr.1994-5000-1033) (7.11) Apuolės g.11, Kaune baseino korpuso, mokyklos išorės statybos kapitalinio remonto d…, Ketvirtis: 2019-II ketv., Kiekis: 0 Eur
Kauno specialioji mokykla
Komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimo paslaugų pirkimas (iš Kauno MBA į Lapių sąvartyną), Ketvirtis: 2019-I ketv., Kiekis: 0 Eur
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: (2018-PP-268) 10kV ir 0,4 kV kabelinių linijų (KL), modulinės transformatorinės (MGT) statybos, 10kV...; Rangovas: UAB "INDASTRUS" ... (vertė: 102.751 Eur)
Energijos skirstymo operatorius, AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugos; Tiekėjas: UAB "Žalvaris" ... (vertė: 800 Eur)
Pakruojo autotransportas, AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastatų Dzūkų g. 17, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., griovimo ir naujo gyvenamosios paskirties ...; Rangovas: UAB "Vilungės statyba" ... (vertė: 248.982 Eur)
Druskininkų savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kauno miesto savivaldybės strategijos planavimo, projektų dokumentų rengimo, projektų administravimo...; Tiekėjas: UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI" ... (vertė: 2.995 Eur)
Kauno miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimo projekto ekspertizė; Tiekėjas: UAB "STATYBOS EKSPERTŲ BIURAS" ... (vertė: 2.880 Eur)
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinių „Pėsčiųjų ir dviračių takas“, „Atraminė sienutė“ Smiltynėje projektų ekspertizės atlikimo p...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS EKSPERTŲ BIURAS" ... (vertė: 2.410 Eur)
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Investicinio projekto koregavimo paslaugos; Tiekėjas: Mažoji bendrija "Verslo ikona" ... (vertė: 4.433 Eur)
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų aliuminio langų, vitrinų ir durų montavimo darbų sutartis; Rangovas: UAB "Statybos ir restauravimo darbai" ... (vertė: 34.985 Eur)
Nacionalinė teismų administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pagrindinės mokyklos pastato (V. Alanto g. 10, Panevėžys) nebaigtos statybos ir statybvietės teritor...; Tiekėjas: UAB "Argentavis" ... (vertė: 40.278 Eur)
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pasvalio m., P. Avižonio g. šaligatvių kapitalinio remonto aprašo ekspertizė; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 756 Eur)
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Patalpų remontas (RPD-A63-65); Rangovas: UAB "VARĖNOS STATYBA" ... (vertė: 2.995 Eur)
Regioninės plėtros departamentas prie VRM
Sudaryta pirkimo sutartis: Originalių spausdintuvų kasečių pirkimo - pardavimo sutartis; Tiekėjas: UAB "DAILY PRINT" ... (vertė: 9.202 Eur)
Kauno švara UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinių techninės priežiūros sutartis Nr.STNP-5/18; Tiekėjas: UAB "Legras" ... (vertė: 3.630 Eur)
Kauno švara UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 1 Burių g. 19, Klaipėdoje, rekonstravimo pro...; Tiekėjas: Tiekėjų grupė ... (vertė: 435.620 Eur)
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Mišrių komunalinių atliekų mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginių Zabieliškio sąvartyno teritor...; Tiekėjas: UAB "Skongalis" ... (vertė: 297.749 Eur)
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Konsultavimo paslaugos; Tiekėjas: Pilietis ... (vertė: 777 Eur)
Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Darbuotojų profesinės apšvitos dozių tyrimo indvidualiais dozimetrais ir tyrimų vertinimo paslaugos; Tiekėjas: UAB "INTA" ... (vertė: 1.890 Eur)
Šilutės ligoninė VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Maitinimo paslaugos; Tiekėjas: Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras ... (vertė: 9.360 Eur)
Kauno Dainavos poliklinika VŠĮ
Apgyvendinimo organizavimas ir priėmimo sąlygų užtikrinimas apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste prieglobsčio prašytojams Nr. VRM-A237-267
Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
2018-12-14
Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai - (177 194 Eur)
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
2019-01-03
Žiedinės sankryžos Plungės miesto Dariaus ir Girėno gatvėje, kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai-Prūsaliai statyba
Plungės rajono savivaldybės administracija
2018-12-21
Sporto paskirties pastato statybos, paviršinių nuotekų kolektoriaus D 1500 mm rekonstravimo ir vidutinio slėgio dujotiekio Kovo 11-osios g. 26, Kaune, rekonstravimo darbų pirkimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
2019-01-16
Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu - (10 351 653 Eur)
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2019-01-14
Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo paslaugos
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2019-01-21
Pėsčiųjų ir dviračių tilto per Neries upę nuo Vingio parko iki Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorijos, Vilniuje architektūrinės idėjos projektinis pasiūlymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
2019-02-05
Vietinių kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto projektų parengimo paslauga
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2019-01-14
„Gyvenamosios paskirties (socialinės globos namų) pastato Utenos r., sav., Leliūnuose, Liepų g. 1, kapitalinio remonto statybos darbai“
Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai
2018-12-17
(2018-ESO-1231) NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų Akacijų g., Gluosnių g., ir kt. g., Klaipėdos raj. projektavimo paslaugos ir statybos darbai
Verslo aptarnavimo centras UAB
2018-12-19
Paberžės multifunkcio sporto aikštyno įrengimo darbai - (495 868 Eur)
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
2019-01-03
Sudaryta pirkimo sutartis: (2018-PP-162) 0,4 KV OL L-200 IŠ TR-2 REKONSTRAVIMAS Į KL S.DARIAUS IR S. GIRĖNO G., KUPIŠKIO M.; Rangovas: UAB "Anykščių energetinė statyba" ... (vertė: 117.219 Eur)
Energijos skirstymo operatorius, AB
Sudaryta pirkimo sutartis: (2018-PP-247) gyvenamojo namo Dvaro g. 90, Juodelių k., Vievio sen., Elektrėnų sav. prijungimas prie...; Rangovas: AB "Elektros tinklų statyba" ... (vertė: 64.255 Eur)
Energijos skirstymo operatorius, AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Anykščių miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante ben...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 968 Eur)
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastatų Dzūkų g. 17, leipalingio mstl., Druskininkų sav., griovimo ir naujo gyvenamosios paskirties ...; Tiekėjas: UAB 'Sweco Lietuva' ... (vertė: 1.488 Eur)
Druskininkų savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastato - Dailės galerijos M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkuose, kapitalinio remonto darbų technin...; Tiekėjas: UAB 'Sweco Lietuva' ... (vertė: 1.488 Eur)
Druskininkų savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastato-dailės galerijos M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkuose, kapitalinio remonto darbai; Rangovas: UAB "VA STATYBA" ... (vertė: 230.854 Eur)
Druskininkų savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pirkimo ir pardavimo sutartis Nr. 02SP058569; Tiekėjas: UAB "Senukų" prekybos centras ... (vertė: 1.097 Eur)
Juozo Naujalio muzikos gimnazija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas pagal Kauno tvirtovės 6-ojo forto K. Baršausk...; Tiekėjas: Tiekėjų grupė ... (vertė: 3.415 Eur)
Kauno miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo, projektų dokumentų rengimo, projektų administravimo...; Tiekėjas: UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI" ... (vertė: 2.995 Eur)
Kauno miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kazlų Rūdos miesto S.Nėries g. KR8015 rekonstravimo techninio projekto ekspertizės paslaugos; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 624 Eur)
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: „Kultūros paskirties pastato Pėriškių g. 21, Žalpių k., Pakražančio sen., Kelmės r., rekonstravimas“...; Rangovas: UAB "Sparkus" ... (vertė: 265.805 Eur)
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Dalies pastato, esančio Parko g. 4, Linkuva, rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos; Tiekėjas: UAB "ANTIKUS" ... (vertė: 1.549 Eur)
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kvietimas pateikti pasiūlymą Vilniaus g. 17, Kaunas / ekspertizė
Kauno centro būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Preliminari sutartis dėl statybinių prekių pirkimo; Tiekėjas: AB "Lytagra" ... (vertė: 12.000 Eur)
Spindulėlis, Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
Sudaryta pirkimo sutartis: Kultūros paskirties pastato buvusio Lentvario kino teatro (un. Nr. 4400-1518-1572) Trakų r. sav., Le...; Rangovas: UAB "AKVESTA" ... (vertė: 47.718 Eur)
Trakų rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune, statinio ekspertizės paslaugos pirkimožpar...; Tiekėjas: UAB "Projektų ekspertizė" ... (vertė: 24.793 Eur)
Kauno vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Nuotekų siurblinėje Nr. 8, 161 telferio pakeitimo darbų sutartis; Rangovas: UAB "Alamis" ... (vertė: 18.137 Eur)
Kauno vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinių techninės priežiūros paslaugos; Tiekėjas: UAB "Pastatų diagnostika ir statyba" ... (vertė: 40.000 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: VSAT Užsieniečių registracijos centro Kontrolinio praėjimo punkto statyba; Rangovas: UAB "ANRESTAS" ... (vertė: 644.074 Eur)
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: VSAT prie LR VRM Užsieniečių registracijos centro pažeidžiamų asmenų bendrabučio (bendrabučio vieniš...; Rangovas: UAB "EKSTRA STATYBA" ... (vertė: 476.032 Eur)
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Vidaus remonto darbai Babtų ambulatorijoje; Rangovas: UAB "Vilungės statyba" ... (vertė: 8.004 Eur)
Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Birių ir presuotų atliekų transportavimo paslaugos; Tiekėjas: UAB Fupa ... (vertė: 468.633 Eur)
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: INFRASTRUKTŪROS RYŠIO BOKŠTAMS ĮRENGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS (I PIRKIMO DA...; Tiekėjas: UAB "PHE LT" ... (vertė: 294.030 Eur)
Plačiajuostis internetas VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: RYŠIO BOKŠTŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS (II PIRKIMO DALIS); Tiekėjas: UAB "ALTRYS" ... (vertė: 381.090 Eur)
Plačiajuostis internetas VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: TELEKOMUNIKACIJŲ ĮRANGOS DIEGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS (III PIRKIMO DALIS); Tiekėjas: UAB "BEN consulting" ... (vertė: 204.688 Eur)
Plačiajuostis internetas VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Kanceliarinės prekės; Tiekėjas: UAB "Eurobiuras" ... (vertė: 1.090 Eur)
Vilniaus statybininkų rengimo centras VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: SUSITARIMAS DĖL 2017 M. LAPKRIČIO 29 D. SUTARTIES NR. A62-163/17(3.10.21-TD2); Rangovas: UAB "KRIAUTĖ" ... (vertė: 1.081.724 Eur)
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: SUSITARIMAS DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. SUTARTIES NR. A62-110/18(3.10.21-TD2); Rangovas: UAB "VT statyba" ... (vertė: 324.569 Eur)
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: SUSITARIMAS DĖL 2018 M. LIEPOS 16 D. SUTARTIES NR. A62-95/18(3.10.21-TD2); Rangovas: UAB "VT statyba" ... (vertė: 276.728 Eur)
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pacientų priėmimui skirtų patalpų įrengimo darbai; Rangovas: UAB "Statybų resta" ... (vertė: 11.891 Eur)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė VŠĮ
Metalinio tilto Paneriai – Lentvaris 12+649 km atramų konstrukcijų kapitalinio remonto rangos darbų TS
Lietuvos geležinkeliai
2018-12-13
Planuojamos ūkinės veiklos (MD Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstravimas) atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo organizavimo paslaugos (151.1)
Amber Grid AB
2018-12-14
Šiukšliavežių lizingu pirkimas
Kauno švara UAB
2019-01-14
Koplyčios pastato Pylimo g. 24B, Stragnų II k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav., kapitalinio remonto ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbai
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
2019-01-02
Projektiniai pasiūlymai: vienbučio gyvenamojo namo, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Jurginų g. 16, statybos projektas
Individualus asmuo
Projektiniai pasiūlymai: dvibučio gyvenamojo namo Rūtenių g. 2, Vilniuje, projektavimas (Dydis: 211.59 m²)
Individualus asmuo
Kvietimas pateikti pasiūlymą Žirmūnų g. 75, Vilnius: stogo remonto projektavimo darbai
Žirmūnų būstas UAB
2018-12-14
Vaizdo stebėjimo sistemos Plungės mieste įrengimo darbų techninė priežiūra, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Plungės rajono savivaldybės administracija
Projektavimo paslaugos
Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“
2018-12-13
Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone
Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių vandenys“
2019-01-31
Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimas, Nr. VU9563
Vilniaus universitetas
Šiukšliavežių lizingu pirkimas
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
2019-01-14
Laivų eismo tarnybos radiolokacinės kontrolės sistemos bokšto Perkėlos g., Klaipėdoje, projektavimas ir statyba
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ
2018-12-13
Valdymo spintos CCM2 sistemos pritaikymo SCADA darbui paslaugų pirkimas
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ
2018-12-12
Paviršinių nuotekų tinklų statyba Taikos pr. 4, 7, 9, 11, 13, Klaipėdoje
Klaipėdos vanduo AB
2018-12-19
GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, ADRESU SANATORIJOS G. 51, ALYTUS, REKONSTRUKCIJOS DARBAI
Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė VŠĮ
2019-01-02
SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO MOKYKLOS G. 28, TETĖNŲ K., ŠALČININKŲ R. SAV., IŠORĖS IR VIDAUS REMONTO STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
2018-12-12
Lengvųjų krovininių (komercinių) automobilių veiklos nuomos pirkimas
Visagino būstas UAB
2018-12-17
ES parama: SAULĖS FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS RANGOS DARBŲ IR ĮRANGOS PIRKIMAS
Granex UAB
2018-12-13
Sudaryta pirkimo sutartis: (2018-ESO-1043) NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų Buklauskių g., Džiugailės g., ...; Rangovas: UAB "Geovizija" ... (vertė: 188.929 Eur)
Energijos skirstymo operatorius, AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Spausdinimo ir pristatymo paslaugos; Tiekėjas: Fitek LT, UAB ... (vertė: 6.000 Eur)
Prienų šilumos tinklai, AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos; Tiekėjas: UAB "A. KARALIUS IR KO" ... (vertė: 10.000 Eur)
Prienų šilumos tinklai, AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Katilų priežiūros paslaugos; Tiekėjas: UAB "NK service" ... (vertė: 9.500 Eur)
Prienų šilumos tinklai, AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Anykščių m. Šaltupio g. elektros jėgos oro linijos rekonstravimo į kabelinę liniją techninio darbo p...; Tiekėjas: AB "Panevėžio statybos trestas" ... (vertė: 1.815 Eur)
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Vandentiekio tinklo plėtros Liepų g., Upninkų k., Upninkų sen., Jonavos raj., statinio statybos proj...; Tiekėjas: UAB "DARBASTA" ... (vertė: 720 Eur)
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Vietinių kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto projektų paren...; Tiekėjas: UAB "URBAN LINE" ... (vertė: 344.850 Eur)
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Projekto „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste" investicijų projekto korega...; Tiekėjas: UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI" ... (vertė: 968 Eur)
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninį projektą „Kitos paskirties inžinerinio sta...; Rangovas: AB 'Kauno tiltai' ... (vertė: 708.887 Eur)
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Viešųjų pirkimų konsultacinės paslaugos vykdant viešą pirkimą dėl baseino, sporto komplekso ir ledo ...; Tiekėjas: KITI ... (vertė: 12.099 Eur)
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kelių transporto statinių paskirties - Tilto per Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalą, kultūros ver...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 2.170 Eur)
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: 2018-11-30 Susitarimas Nr. 1 Prie 2018-07-31 pagrindinės sutarties Nr. B5-281 dėl darbų atlikimo ter...; Rangovas: UAB "Infes" ... (vertė: 149.992 Eur)
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Patalpų, siekiant užtikrinti ne žemesnę kaip "A" garso klasę ekspertizės paslauga; Tiekėjas: MB "Jurtura" ... (vertė: 5.800 Eur)
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Stogo dengimo nendrėmis ypatingos skubos darbai; Rangovas: Fizinis asmuo ... (vertė: 16.989 Eur)
Lietuvos liaudies buities muziejus
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos (LPM šiluminės trasos dalies); Tiekėjas: UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" ... (vertė: 777 Eur)
Lietuvos policijos mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“ atnaujinimo, atsižvelgiant į pasikei...; Tiekėjas: Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras ... (vertė: 25.108 Eur)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas; Tiekėjas: AB "Lietuvos draudimas" ... (vertė: 405 Eur)
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Sudaryta pirkimo sutartis: Daugiafunkcinio sporto ir laisvalaikio centro projekto konkurso organizavimo paslaugos; Tiekėjas: MB "Statybų konsultacijos" ... (vertė: 11.400 Eur)
Marijampolės savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Rekreacinės įrangos remonto darbai; Rangovas: Fizinis asmuo ... (vertė: 4.400 Eur)
Pagramančio regioninio parko direkcija
Sudaryta pirkimo sutartis: Akmenos pažintinio tako laiptų remonto darbai; Rangovas: Egidijaus Kino įmonė ... (vertė: 4.200 Eur)
Pagramančio regioninio parko direkcija
Sudaryta pirkimo sutartis: Aukštaitijos‘ sporto komplekso infrastruktūros atnaujinimas viešojo ir privataus sektorių partneryst...; Tiekėjas: UAB "PERITUS SPRENDIMAI" ... (vertė: 9.490 Eur)
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Vėžionių kaime įrengimas“, (paraiškos Nr. 20KI-KK-17-1-01858-PR0...; Tiekėjas: UAB "ANTIKUS" ... (vertė: 1.440 Eur)
Prienų rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Projekto „Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų ir Notėnų kaimuose“ statybos techninės priežiūros pasla...; Tiekėjas: UAB "ANTIKUS" ... (vertė: 1.561 Eur)
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Vilniaus oro uosto terminalo paprastojo remonto darbai įrengiant bankomatų zoną bei prie B ir C atvy...; Rangovas: UAB "EIKOS STATYBA" ... (vertė: 155.909 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Griovimo darbų rangos sutartis; Rangovas: UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA ... (vertė: 40.352 Eur)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Varėnos m. Žiedo g. statybos darbai; Rangovas: UAB "Alkesta" ... (vertė: 120.510 Eur)
Varėnos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Papildomas susitarimas prie 2018 09 03 sutarties Nr. R-22/1; Rangovas: UAB "Statybų laikas" ... (vertė: 26.495 Eur)
Lietuvos paminklai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Panevėžiuko medicinos punkto remontas; Rangovas: UAB "Vilungės statyba" ... (vertė: 34.120 Eur)
Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Daugkartinio pardavimo sutartis; Tiekėjas: UAB "Ermitažas" ... (vertė: 1.000 Eur)
Vilniaus "Laisvės" gimnazija
Sudaryta pirkimo sutartis: Atidėto mokėjimo pirkimo - pardavimo sutartis; Tiekėjas: UAB "DEPO DIY LT" ... (vertė: 5.000 Eur)
Vilniaus "Laisvės" gimnazija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybos rangos sutartis; Rangovas: UAB "DOMIPA" ... (vertė: 28.500 Eur)
Vilniaus "Laisvės" gimnazija
Sudaryta pirkimo sutartis: Papildomas susitarimas dėl skydinio-modulinio darželio priestato prie lopšelio-darželio „Medynėlis“ ...; Rangovas: UAB "LitCon" ... (vertė: 1.094.167 Eur)
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Klinikos rekonstrukcijos darbai bei projektavimo paslaugos; Rangovas: UAB "SVALEX" ... (vertė: 219.966 Eur)
Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika VŠĮ
"Rail Baltica" esamo geležink. ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukc. 2 stat.: Geležink. ruožo Palemonas - Rokai rekonstrukc. rangos darbų techninė…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Lietuvos geležinkeliai
Statybos leidimo išdavimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 200,00 Eur
Nacionalinis žiedas, VšĮ
Pastato siurblinės Raudondvario pl 281Z, griovimo darbai su statybvietės sutvarkymu, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Kauno miesto savivaldybės administracija
Valstybei nuosavybės teise priklausančiai dėl liūčių pažeistai Trakų rajono melioracijos infrastruktūrai atkurti remonto rangos darbai ir techninio darbo projekto parengimo paslaugos
Trakų rajono savivaldybės administracija
2019-01-02
Linkuvos karmelitų vienuolyno namo fizinės būklės stabilizavimo darbų viešasis pirkimas - (165 289 Eur)
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
2018-12-20
Rekreacinės teritorijos Kaušėnų k., prie Gandingos HE (Plungės jūros) statybos darbai
Plungės rajono savivaldybės administracija
2018-12-21
Bendrojo ugdymo mokyklos Senvagės g. 4 ir 6, Klaipėdoje, statybos rangos darbai su darbo projekto parengimu - (9 074 380 Eur)
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2019-01-14
Tauragės rajono pažeistos melioracijos infrastruktūros atstatymo darbai
Tauragės rajono savivaldybės administracija
2018-12-20
Skvero M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose, projekto parengimo paslaugos
Druskininkų savivaldybės administracija
2018-12-20
NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TIKLŲ REKONSTRAVIMAS PANEVĖŽIO MIESTE - (2 710 166 Eur)
Aukštaitijos vandenys UAB
2019-01-25
Baldai ir įranga su montavimu moduliniam korpusui
Vilniaus lopšelis-darželis Gintarėlis
2018-12-18
Marijampolės savivaldybės bendro naudojimo objektų remontas ir priežiūros darbai
Marijampolės savivaldybės administracija
2018-12-20
Tilto pėsčiųjų - dviračių take nuo Žaliosios iki Maironio gatvių, Druskininkuose, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos
Druskininkų savivaldybės administracija
2018-12-20
DĖL X764 STATINIO LIAUDIES A. 16 / ANČIOS G.1, SKAUDVILĖ KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO (I etapas)
Maxima LT UAB
2018-12-11
Kvietimas dalyvauti konkurse,Viršuliškių g. 8, Vilnius: įėjimo pakopos remonto darbai
Viršuliškių būstas UAB
2018-12-07
Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato Meškonių g. 14, Vilniuje, projektinių pasiūlymų, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Techninė priežiūra
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
Bendrojo ugdymo mokyklos Senvagės g. 4 ir 6, Klaipėdoje, statybos rangos darbai su darbo projektu parengimu
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Bendrojo ugdymo mokyklos Senvagės g. 4 ir 6, Klaipėdoje, statybos rangos darbai su darbo projekto parengimu
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2019-01-14
TILTUKO PANEVĖŽIO GATVĖJE, ŠIAULIUOSE, RANGOS DARBAI, ĮSKAITANT PROJEKTO PARENGIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
2018-12-28
Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant suskystintų naftos dujų kuro ūkį
Litesko UAB
2018-12-17
Vandentiekio ir nuotekų tinklų Labrenciškės, Labrencų dvaro g. Klaipėdos m. statyba
Klaipėdos vanduo AB
2018-12-17
STT pastato, esančio S. Daukanto g. 4 vidaus patalpų remonto darbo projekto rengimo paslaugų pirkimas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
2018-12-11
Žaliųjų atliekų konteinerių aikštelių Kauno regiono Prienų ir Birštono savivaldybėse dangos įrengimo darbai
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB
2018-12-12
Statybinės, elektros, santechnikos, remonto ir kitos prekės
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė VŠĮ
2018-12-11
Sudaryta pirkimo sutartis: (2018-ESO-1120) 10/0,42 kV MGMTT, 10kV ir 0,4kV KL, 0,4 kV KS KAS ir 0,4 kV KAS statybos, Karšių g, ...; Rangovas: UAB "ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS" ... (vertė: 23.188 Eur)
Energijos skirstymo operatorius, AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Vandentiekio tinklų statyba nuo Pajūrio g. iki Klaipėdos m. ribos; Rangovas: UAB 'KRS' ... (vertė: 35.030 Eur)
Klaipėdos vanduo AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Viešosios infrastruktūros atnaujinimas prie daugiabučių namų Joniškio mieste Vilniaus g. – Latvių g....; Rangovas: UAB "JONIŠKIO HIDROSTATYBA" ... (vertė: 251.015 Eur)
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninį projektą „Sinagogos pastato Smilgos g. 5A,...; Rangovas: UAB "TARDA" ... (vertė: 609.674 Eur)
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kėdainių miesto P. Lukšio gatvės rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos; Tiekėjas: UAB "PRIE LĖVENS" ... (vertė: 3.086 Eur)
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, Dvaro g. 15...; Rangovas: UAB "Apastata" ... (vertė: 379.835 Eur)
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Techninio projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties Klevų g. (Nr. LZ9209), Lazdijų m., Lazdijų m...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS EKSPERTŲ BIURAS" ... (vertė: 445 Eur)
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Inžinerinių eismo saugos priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas. Sutartis Nr....; Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB ... (vertė: 1.347.511 Eur)
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Kelių priežiūros darbų, vykdomų pagal kelių priežiūros vadovo naują redakciją, monitoringas; Tiekėjas: UAB "DARBASTA" ... (vertė: 14.036 Eur)
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Medžiagos tvorai; Tiekėjas: UAB "Taiklu" ... (vertė: 2.069 Eur)
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Medžiagos tvorai; Tiekėjas: UAB "LEVORIŠKIS" ... (vertė: 15.229 Eur)
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Medžiagos tvorai; Tiekėjas: UAB "Sentios" ... (vertė: 227 Eur)
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Medžiagos tvorai; Tiekėjas: UAB "Sentios" ... (vertė: 598 Eur)
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Medžiagos tvorai; Tiekėjas: UAB "LEVORIŠKIS" ... (vertė: 29.125 Eur)
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
DĖL X300 STATINIO SAVANORIŲ PR. 247, VILNIUS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO RENGIMO (I etapas)
Maxima LT UAB
2018-12-13
Projektiniai pasiūlymai: daugiabučio gyvenamojo namo Panevėžio g. 23, Vilniuje, projektavimas
Individualus asmuo
Sudaryta pirkimo sutartis: Marijampolės miesto Dariaus ir Girėno bei Žemaitės gatvių šaligatvių įrengimo darbų projektinę dokum...; Rangovas: UAB "Kelranga" ... (vertė: 12.099 Eur)
Marijampolės savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Marijampolės miesto Užtvankos gatvės rekonstravimo įrengiant šaligatvį darbų projektinę dokumentacij...; Rangovas: UAB "Kelranga" ... (vertė: 9.254 Eur)
Marijampolės savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Liudvinavo kapinių tako remonto darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Kelranga" ... (vertė: 12.000 Eur)
Marijampolės savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybos darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Orvilita" ... (vertė: 11.900 Eur)
Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
Sudaryta pirkimo sutartis: Techninio projekto "Panevėžio miesto centrinės miesto dalies viešųjų erdvių bei gatvių (kitaip Laisv...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 2.420 Eur)
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai žiemos...; Rangovas: UAB "Baisogalos statyba" ... (vertė: 56.241 Eur)
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai žiemos...; Rangovas: UAB "Baisogalos statyba" ... (vertė: 21.175 Eur)
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas“ technin...; Tiekėjas: UAB "Pastatų konstrukcijos" ... (vertė: 116 Eur)
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Techninė priežiūra; Tiekėjas: UAB "ANTIKUS" ... (vertė: 1.924 Eur)
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Betoninių dangų įrengimo paslaugos; Rangovas: UAB "Šilalės statyba" ... (vertė: 3.058 Eur)
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškoji seniūnija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kelių priežiūros darbai (įrenginiai); Rangovas: UAB "Šilalės statyba" ... (vertė: 5.488 Eur)
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškoji seniūnija
Sudaryta pirkimo sutartis: Spektaklio pirkimo - pardavimo sutartis; Tiekėjas: Kauno valstybinis muzikinis teatras ... (vertė: 12.555 Eur)
Kauno švara UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Dainininkų grupių pramoginių paslaugų sutartis; Tiekėjas: Pilietis ... (vertė: 2.300 Eur)
Kauno švara UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Gyvenamojo namo Jaunystės g. 19 1 laiptinės plastikinių langų pakeitimo darbų pirkimas; Rangovas: IĮ "RIMGOVA" ... (vertė: 940 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Gyvenamojo namo Jaunystės g. 19 3 laiptinės plastikinių langų pakeitimo darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Litvarus International" ... (vertė: 1.122 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Gyvenamojo namo Sedulinos al. 53 1 laiptinės plastikinių langų pakeitimo darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Litvarus International" ... (vertė: 708 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Gyvenamojo namo Visagino g. 10 1 laiptinės plastikinių langų pakeitimo darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Litvarus International" ... (vertė: 1.077 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Gyvenamojo namo Draugystės g. 25 1 ir 2 laiptinių plastikinių langų pakeitimo darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Litvarus International" ... (vertė: 1.745 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Gyvenamojo namo Taikos pr. 26 2 laiptinės plastikinių langų pakeitimo darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Litvarus International" ... (vertė: 1.348 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Gyvenamojo namo Taikos pr. 72 A laiptinių plastikinių langų pakeitimo darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Litvarus International" ... (vertė: 2.827 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Gyvenamojo namo Vilties g. 15 1 ir 2 laiptinių plastikinių langų pakeitimo darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Litvarus International" ... (vertė: 2.155 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Lietaus nuotekų siurblinės (J. Jasinskio g. 15, Vilniuje) uždorių modernizavimo darbai (papildomas s...; Rangovas: UAB "Upinis" ... (vertė: 20.570 Eur)
Grinda UAB
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pastato (Ramygalos g. 16, Panevėžys) atnaujinimo (modernizavimo) darbai
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
2018-12-20
Irklavimo mokyklos - Gervių g. 5, statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Kauno miesto savivaldybės administracija
Paviršinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Telšių vandenys UAB
Pėsčiųjų ir dviračių tako Plungės m. Gandingos g. atkarpoje statybos darbų techninė priežiūra, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Plungės rajono savivaldybės administracija
Projekto"Salų dvaro sodybos rūmų kapitalinis remontas" papildomų rangos darbų techninės priežiūros paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų tiesimo Ateities g. dalyje ( nuo Lauko g. iki Kaštonų g.) Švenčionėlių m. Švenčionių r. sav. statybos technini…, Ketvirtis: 2019-I ketv., Kiekis: 12.727,27 Eur
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Kvietimas pateikti pasiūlymą stogo keitimui Aukštumalės g. 1, Šilutė
Šilutės būstas UAB
2018-12-12
Kvietimas pateikti pasiūlymą, Perkūnkiemio g. 9, Vilnius / Laiptų remonto darbai
Namų priežiūros centras UAB
2018-12-19
GARAŽO PASKIRTIES PASTATO JONAVOS R. SAV., KARALIAUS MINDAUGO G. 11, REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMO PASLAUGOS
Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
2018-12-11
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių (pirso) Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ statybos darbai
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ
2019-01-10
Baldų ir įrangos su montavimu moduliniam korpusui
Medynėlis, Vilniaus Vaikų Lopšelis - Darželis
2018-12-17
Radviliškio Lizdeikos gimnazijos edukacinių erdvių įrengimo darbai - (151 541 Eur)
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
2018-12-20
SPORTO SALĖS, ŽEMYNOS G. 14, VILNIUJE, STATYBOS RANGOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU
Vilniaus vystymo kompanija UAB
2018-12-18
Gatvių G. Vilko g. ir Konstitucijos pr., Vilniuje, atkarpų rekonstravimo (papild. eismo juostos įrengimas žied. sankryžoje) TDP parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir SPVP paslaugos - (22 314 Eur)
Vilniaus vystymo kompanija UAB
2018-12-18
Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav. pritaikymo bendruomenės centro veiklai III etapo darbai
Druskininkų savivaldybės administracija
2018-12-19
Panevėžio regioninio padalinio medelyno plėtros II etapo statybos darbai
Valstybinių miškų urėdija VĮ
2018-12-18
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių (pirso) Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ statybos darbai
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
2019-01-10
Verkių–Kareivių, Savanorių–Giraitės, Vilkpėdės g. paviršinių nuotekų kolektorių rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemų įrengimo techninių darbo projektų parengimo paslaugos
Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“
Sudaryta pirkimo sutartis: Nuotekų valymo ir surinkimo įrenginių statybos darbai; Rangovas: UAB "Nerda" ... (vertė: 5.221 Eur)
Valstybinių miškų urėdija VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Darbuotojų vežimo paslaugų pirkimas; Tiekėjas: "8 ratai", UAB ... (vertė: 22.321 Eur)
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Nemenčinės socialinio būsto statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas.; Tiekėjas: UAB "Statybų Koordinatoriai" ... (vertė: 5.358 Eur)
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Lauko konstrukcijų griovimo darbai; Rangovas: UAB "VIKSVOLA" ... (vertė: 11.064 Eur)
Visagino Draugystės vidurinė mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybinių ir griovimo nepavojingų atliekų išvežimo ir tvarkymo paslauga; Tiekėjas: UAB "Ecoservice Klaipėda" ... (vertė: 3.600 Eur)
Klaipėdos universitetinė ligoninė VŠĮ
Betono C16/20 pirkimas Kretingos kelių tarnybai
Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“
Sudaryta pirkimo sutartis: Arlaviškių pažintinio tako dalies remonto darbai; Rangovas: UAB "Lututė" ... (vertė: 9.194 Eur)
Kauno marių regioninio parko direkcija
Sudaryta pirkimo sutartis: Prano Dovydaičio gimnazijos pastato Mokyklos g. 14, Čekiškės, Kauno raj. rekonstravimo darbai; Rangovas: UAB "Struktūra" ... (vertė: 2.168.935 Eur)
Kauno rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo kelio Nr. 2212 Klaipėd...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS EKSPERTŲ BIURAS" ... (vertė: 1.062 Eur)
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Veisiejų m. Vytauto g. šaligatvio paprastasis remontas; Rangovas: UAB "Leimesta" ... (vertė: 8.706 Eur)
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos (XI dalis; 1 ir 3 darbų...; Tiekėjas: AB "Problematika" ... (vertė: 19.530 Eur)
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos (XI dalis; 2 ir 4 darbų...; Tiekėjas: UAB "SAUGVILA" ... (vertė: 16.895 Eur)
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Tvarkybos darbų projekto parengimo, tvarkomųjų statybos darbų ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų vykd...; Tiekėjas: UAB "EKSPLOIT" ... (vertė: 17.500 Eur)
Lietuvos dailės muziejus
Pėsčiųjų takų prie Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos paprastojo remonto darbų viešasis pirkimas
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
2018-12-10
Sporto salės langų ir durų keitimas
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
2018-12-10
Klaipėdos rajono savivaldybėje vykdomiems statybos, remonto bei kitiems darbams naudojamų medžiagų pirkimas
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
2018-12-12
Kvietimas pateikti pasiūlymą, Viršuliškių g. 8, Vilnius / įėjimo aikštelės remontas
Viršuliškių būstas UAB
2018-12-18
Sudaryta pirkimo sutartis: Medžiagos tvorai; Tiekėjas: UAB "Gormeta" ... (vertė: 2.530 Eur)
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Techninės priežiūros sutartis; Tiekėjas: UAB "SAUGVILA" ... (vertė: 2.650 Eur)
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pasvalio miesto Joniškėlio gatvės šaligatvių (kapitalinio remonto) darbai; Rangovas: UAB "Nodama" ... (vertė: 112.698 Eur)
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas; Tiekėjas: UAB "Statybos projektų valdymo grupė" ... (vertė: 972 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos; Tiekėjas: UAB "ŠILTAS NAMAS" ... (vertė: 1.331 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: ,,Ikimokyklinio ie priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS EKSPERTŲ BIURAS" ... (vertė: 1.090 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: ,,Betygalos sen. Betygalos mstl. Jaunimo g. (2BE2) dalies kapitalinis remontas" ekspertizės paslaugo...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 636 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: ,,Viduklės sen. Virgainių k. Pramonės g. (10v14) kapitalinis remontas" ekspertizės paslaugos pirkima...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 2.678 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: IRKLAVIMO SPORTO BAZĖS (ŽVYRO G. 34, ŠIAULIAI) I ETAPO STATYBOS DARBAI; Rangovas: UAB "Avona" ... (vertė: 604.740 Eur)
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: PRELIMINARI SUTARTIS DĖL STATYBINIŲ PREKIŲ PIRKIMO; Tiekėjas: AB "Lytagra" ... (vertė: 12.000 Eur)
Šiaulių rajono Verbūnų pagrindinė mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Preliminari sutartis dėl cheminių, higienos ir kitų prekių pirkimo; Tiekėjas: UAB "Jupojos statybinės medžiagos" ... (vertė: 12.000 Eur)
Šiaulių rajono Bazilionų vidurinė mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: PAPILDOMAS SUSITARIMAS; Rangovas: AB 'Kauno tiltai' ... (vertė: 4.269.970 Eur)
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvažiavimo vartų VR-1 su atitvarais statybos darbai; Rangovas: UAB "EKSTRA STATYBA" ... (vertė: 49.898 Eur)
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
Sudaryta pirkimo sutartis: Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas; Tiekėjas: UAB "GROTA" ... (vertė: 8.169 Eur)
Kupiškio vandenys, UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: "Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k., Tauragės r. sav. rekonstravimas" papildomų darbų pirk...; Rangovas: Per Aarsleff A/S filialas ... (vertė: 18.150 Eur)
Tauragės vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Stogų šiukšliavamzdžių konstrukcijų apšiltinimo gyvenamuosiuose namuose darbų pirkimas; Rangovas: UAB "ERLINGA" ... (vertė: 6.136 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninė priežiūra; Tiekėjas: UAB "Statybų techninė priežiūra" ... (vertė: 2.904 Eur)
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Antakalnio seniūnijos pastato konstrukcijų remonto darbai; Rangovas: UAB "Statybų technologijos" ... (vertė: 6.040 Eur)
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastato, esančio Pušų g. 1A, Marijampolio k., griovimo ir statybinių atliekų tvarkymo darbai; Rangovas: UAB "Eviteks" ... (vertė: 16.935 Eur)
Marijampolio Seniūnija, Vilniaus Rajono Savivaldybės Administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimas, Nr.VU9563; Tiekėjas: UAB "VEJUVA" ... (vertė: 500.000 Eur)
Vilniaus universitetas
Zarasų m. viešųjų erdvių kompleksinio sutvarkymo teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei Šiaulių g. statybos darbų techninė priežiūra, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių parko, P. Širvio g. 7, Zarasuose statybos darbų techninė priežiūra, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2018-12-11
Kelmės rajono gatvių ir teritorijų apšvietimui suvartojamos energijos taupymo paslauga.
Kelmės rajono savivaldybės administracija
2019-01-09
Dviračių – pėsčiųjų ir dviračių tako Plungės m. J. Tumo – Vaižganto g. (atkarpa nuo Žaltakalnio g. iki A. Jucio g.) įrengimas
Plungės rajono savivaldybės administracija
2018-12-12
ŠILO MOKYKLOS (ŽMONIŲ SU NEGALIA) LIFTO STATYBA SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU
Vilniaus Šilo mokykla
2018-12-13
Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, Kosciuškos g. 3, 2-ojo korpuso rekonstravimo, pritaikant muziejinei veiklai (projekto laida „A“) darbų techninės priežiūros paslaugos
Lietuvos nacionalinis muziejus
2018-12-17
Pakeliamų kelio užtvarų įrengimo darbai - (17 000 Eur)
Kelių priežiūra VĮ
2018-12-17
X278 mėsos cecho remontas. Kaunas
Maxima LT UAB
2018-12-14
Sporto halės pastato ir garažo Perkūno al. 5, Kaune, kapitalinio remonto, pritaikant daugiafunkciniam centrui ir keičiant garažo paskirtį į sporto, darbų pirkimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
2019-01-09
TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KONTEINERIŲ TIKRINIMO STACIONARIOSIOS RENTGENO KONTROLĖS SISTEMOS STATYBOS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2018-12-07
Gyvenamųjų namų laiptinių durų keitimo darbų pirkimas
Visagino būstas UAB
2018-12-17
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo paslaugos - (41 322 Eur)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2018-12-20
III kėlimo vandentiekio siurblinės projektavimo bei rangos darbai Mastaičiuose
Kauno vandenys UAB
2018-12-10
ŪKINIŲ IR BUITIES PREKIŲ PIRKIMAS
ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VŠĮ
2018-12-12
Lauko treniruoklių aikštelės Mokyklos g. 16, Kartena, Kartenos sen., Kretingos r. sav., supaprastinto projekto parengimas ir statybos darbai
Kretingos rajono savivaldybės administracija
2018-12-11
Gydymo paskirties pastato statybos (priestatas) projektavimas
Tauragės ligoninė VŠĮ
2018-12-12
ES parama: SAULĖS FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS RANGOS DARBŲ IR ĮRANGOS PIRKIMAS
Granex UAB
2018-12-10
Didelių gabaritų šiukšlių konteinerių nuoma su mišrių atliekų išvežimo paslauga
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
2018-12-10
Kvietimas pateikti pasiūlymą, Liepų g. 52, Klaipėda / Stogo ekspertizė
Danės būstas UAB
2018-12-10
Sudaryta pirkimo sutartis: Techninio projekto „Šilumos tinklų nuo ŠK-6 iki Dotnuvos g. 2, nuo ŠK-113-4 iki S.Jaugelio Telegos g...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 936 Eur)
Panevėžio energija AB
Sudaryta pirkimo sutartis: Mokslo paskirties pastato patalpų Likiškėlių g. 14, Alytuje, paprastojo remonto techninio projekto e...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 4.000 Eur)
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos darbų pirkim...; Rangovas: UAB "Gilmera" ... (vertė: 8.001 Eur)
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Šaligatvio įrengimo darbai nuo laiptų šalia Pivašiūnų gimnazijos; Rangovas: UAB "Nivelsta" ... (vertė: 12.040 Eur)
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Medžių lajų tako komplekso automobilių stovėjimo aikštelės Dvarionių k., Anykščių sen., Anykščių raj...; Rangovas: VĮ "Kelių priežiūra" ... (vertė: 56.695 Eur)
Anykščių regioninio parko direkcija
Sudaryta pirkimo sutartis: Daugiafunkcio sporto ir laisvalaikio centro, P.Vaičiūno g.26, Jonavoje, statybos techninio projekto ...; Tiekėjas: UAB "Tvarkdarys" ... (vertė: 8.000 Eur)
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Paraiškos ir investicijų projekto pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų prog...; Tiekėjas: Smart Continent LT UAB ... (vertė: 5.000 Eur)
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Administracinio pastato Katedros g. 4 , Kaišiadorys, kapitalinio remonto projekto bendrosios ekspert...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 790 Eur)
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybos rangos sutartis; Rangovas: UAB "Daita" ... (vertė: 6.469 Eur)
Kauno Milikonių vidurinė mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Ekspertinio tyrimo paslaugos; Tiekėjas: UAB "Statybos procesų valdymas" ... (vertė: 2.800 Eur)
Kauno rajono savivaldybės administracija
"IKI mokymų klasė" remonto darbai pk-PT-SS-18-0005
Palink UAB
2018-12-10
Sudaryta pirkimo sutartis: Pėsčiųjų ir dviračių tako Plungės m. Gandingos g. atkarpoje statyba; Rangovas: UAB "VVARFF" ... (vertė: 68.218 Eur)
Plungės rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: priešgaisrinio automobilio ZIL remontas; Tiekėjas: KITI ... (vertė: 7.442 Eur)
Prienų r. priešgaisrinė tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: sutartis; Tiekėjas: UAB "Prienų langai" ... (vertė: 1.519 Eur)
Prienų r. priešgaisrinė tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Pirkimo-pardavimo sutartis; Tiekėjas: UAB "Helsa" ... (vertė: 1.686 Eur)
Prienų r. priešgaisrinė tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis; Tiekėjas: Energijos tiekimas UAB ... (vertė: Eur)
Prienų r. priešgaisrinė tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas; Tiekėjas: UAB "Statybos projektų valdymo grupė" ... (vertė: 1.678 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos; Tiekėjas: UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" ... (vertė: 1.718 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybos statinio techninės priežiūros paslaugos pirkimas; Tiekėjas: UAB "ANTIKUS" ... (vertė: 593 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas; Tiekėjas: UAB "ANTIKUS" ... (vertė: 641 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas; Tiekėjas: UAB "ANTIKUS" ... (vertė: 363 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybos rangos sutartis; Rangovas: UAB "He - Ma" ... (vertė: 4.805 Eur)
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Preliminari sutartis dėl statybinių prekių pirkimo; Tiekėjas: UAB "Jupojos statybinės medžiagos" ... (vertė: 12.000 Eur)
Šiaulių rajono Bazilionų vidurinė mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Preliminari sutartis dėl elektros prekių pirkimo; Tiekėjas: UAB "Jupojos statybinės medžiagos" ... (vertė: 12.000 Eur)
Šiaulių rajono Bazilionų vidurinė mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Vandentiekio ir nuotekų tinklų Švenčionėlių g. Švenčionių m. statyba; Rangovas: UAB "Šalmesta" ... (vertė: 95.971 Eur)
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Projekto „Kartos namų įrengimas ir plėtra Pašaminės kaime“ rangos darbų techninė priežiūra; Tiekėjas: UAB "DIVIDIO" ... (vertė: 2.602 Eur)
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Aukštuminės dalies blokų siūlių remonto darbai; Rangovas: KITI ... (vertė: 7.000 Eur)
UAB Utenos šilumos tinklai
Sudaryta pirkimo sutartis: Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra Utenos r. (Jasonių k.); Rangovas: UAB "PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA" ... (vertė: 2.366.397 Eur)
Utenos vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Lauko laiptų Anykščiuose, Troškūnų g. 3 remonto darbai; Rangovas: UAB "Anykščių energetinė statyba" ... (vertė: 5.200 Eur)
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Sudaryta pirkimo sutartis: Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba; Rangovas: UAB "Arginta" ... (vertė: 12.199.000 Eur)
Telšių vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Paslaugų sutartis 853; Tiekėjas: VĮ "Vandentvarkos institutas" ... (vertė: 3.570 Eur)
Jurbarko vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Projekto „Turto ir apskaitos atskyrimas“ parengimo paslaugos; Tiekėjas: Sintesi consulting, UAB ... (vertė: 11.979 Eur)
INFOSTRUKTŪRA VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Administracinės paskirties patalpų remontas; Rangovas: UAB "Statybos alėja" ... (vertė: 9.167 Eur)
Valstybinių miškų urėdija VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Pylimo g. 4, Vilnius rangos darbų pirkimas; Rangovas: UAB "EKSTRA STATYBA" ... (vertė: 3.972.496 Eur)
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Sudaryta pirkimo sutartis: Geriamojo vandens pirkimo sutartis; Tiekėjas: UAB "Gelsva" ... (vertė: 1.210 Eur)
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: 2018 m. lapkričio 16 d. susitarimas dėl 2018 m. rugpjūčio 20 d. sutarties Nr. 18-90 pakeitimo; Tiekėjas: UAB 'Oksata' ... (vertė: 83.248 Eur)
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Sektorinio praktinio mokymo centro teorinio ir praktinio mokymo patalpų, esančių Didlaukio g. 84, Vi...; Tiekėjas: UAB "REKONTRA" ... (vertė: 2.965 Eur)
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Sudaryta pirkimo sutartis: PROFESINĖS RIZIKOS DARBO VIETOSE VERTINIMO PASLAUGOS (PIRKIMO NR. 408321); Tiekėjas: UAB "Darbų saugos projektai" ... (vertė: 276 Eur)
Jonavos ligoninė VŠĮ
Kvietimas pateikti pasiūlymą adresu Mildos g. 12, Vilnius: nuogrindos įrengimo darbai
Antakalnio būstas UAB
2018-12-17
Pastato, esančio Popieriaus g. 7, Vilniuje, kapitalinio remonto techninio projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekt…, Ketvirtis: 2019-III ketv., Kiekis: 0 Eur
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(2018-ESO-1263) NV Elektros tinklų prekybos centrui V. Pociūno g. 8, Vilniuje II etapo statybos darbų pirkimas - (321 010 Eur)
Verslo aptarnavimo centras UAB
2018-12-13
Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Šakiuose - (300 259 Eur)
UAB Šakių vandenys
2018-12-17
Kvietimas pateikti pasiūlymą, Giedraičių g. 17(3), Vilnius / perdangos ekspertizė
Žirmūnų būstas UAB
Projektiniai pasiūlymai: dvibučio gyvenamojo namo Bagušių g. 42, Vilniuje, projektavimas
Individualus asmuo
Sporto halės pastato ir garažo Perkūno al. 5, Kaune, kapitalinio remonto, pritaikant daugiafunkciniam centrui ir keičiant garažo paskirtį į sporto darbų pirkimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
2019-01-09
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 8,6 km (įvažiavimas į Kauno LEZ) rekonstravimas, įrengiant skirtingų lygių sankryžąsu viaduku ir jungiamuoju keliu
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2019-01-17
Savivarčio su hidromanipuliatoriumi lizingo būdu pirkimas - (160 000 Eur)
Kauno švara UAB
2019-01-08
10-14 kub.m. šiukšliavežės su automatine konteinerių pakėlimo įranga - (200 000 Eur)
Kauno švara UAB
2019-01-07
Vakuuminių nešvarumų lapų siurblių pirkimas - (15 000 Eur)
Kauno švara UAB
2019-01-03
Purmalių ir Glaudėnų kaimuose esančių pylimų rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra (ŽŪS/2018.12)
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
2019-01-09
Kultūros paskirties pastato, Popieriaus g. 7, Vilniuje, paskirties keitimo į mokslo paskirties pastatą kapitalinio remonto TP parengimo, SLD gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos - (39 669 Eur)
Vilniaus vystymo kompanija UAB
2019-01-08
Orapūčių biologinio valymo ūkiui pirkimas
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“
Kitų transporto statinių techninių, techninių darbo, darbo projektų ir valstybinės reikšmės kelių projektų specialiosios ekspertizės paslauga (IV pak.)
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Kultūros paskirties pastato Popieriaus g. 7, Vilniuje, paskirties keitimo į mokslo paskirties pastatą kapitalinio remonto TP parengimo, SLD gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
2019-01-08
Purmalių ir Glaudėnų kaimuose esančių pylimų rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra (ŽŪS/2018.12)
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
2019-01-09
Vakuuminių nešvarumų lapų siurblių pirkimas
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
2019-01-03
10–14 kub. m šiukšliavežės su automatine konteinerių pakėlimo įranga
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
2019-01-07
Savivarčio su hidromanipuliatoriumi lizingo būdu pirkimas
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
2019-01-08
Skaistakalnio parko ir jo prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbai - (2 773 548 Eur)
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
2018-12-17
Tilto per Kamoną valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4226 Usėnai–Natkiškiai–Griežpelkiai I 9,239 km nauja statyba
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2018-12-18
Mišrių statybinių atliekų surinkimo paslaugos
Grinda UAB
2018-12-06
Sudaryta pirkimo sutartis: Elektroninio dienyno naudojimas; Tiekėjas: UAB 'Šviesa' ... (vertė: 1.297 Eur)
Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Kompiuterinės įrangos perdavimas panaudos pagrindais; Tiekėjas: Švietimo informacinių technologijų centras ... (vertė: 9.805 Eur)
Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Anykščių regioninio parko lauko informacinės sistemos su minimalia infrastruktūra įrengimo darbai; Rangovas: Žiuko įmonė ... (vertė: 165.000 Eur)
Anykščių regioninio parko direkcija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos; Tiekėjas: UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" ... (vertė: 1.065 Eur)
Anykščių regioninio parko direkcija
Sudaryta pirkimo sutartis: Prekių pirkimas; Tiekėjas: UAB "Senukų" prekybos centras ... (vertė: 10.000 Eur)
Vyturėlis, lopšelis-darželis
Sudaryta pirkimo sutartis: Susitarimas prie 2018 m. birželio 22 d. sutarties Nr. VP-200; Rangovas: UAB "AKVESTA" ... (vertė: 55.274 Eur)
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio (gatvės) projekto ekspertizės paslaugos; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 897 Eur)
Kauno rajono savivaldybės administracijos Akademijos seniūnija
Sudaryta pirkimo sutartis: Naujų vandentiekio įvadinių tinklų statybos ir esamų buitinių nuotekų tinklų remonto, Tilžės g. 18, ...; Rangovas: UAB "LARINDA" ... (vertė: 41.995 Eur)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Sudaryta pirkimo sutartis: Negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniaus g. 49, Šalčininkuose, remonto darbai; Rangovas: UAB "STATYBŲ VALDYMAS" ... (vertė: 10.886 Eur)
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Mokslo paskirties pstato lopšelio-darželio "Pasaka" Palangoje kapitalinio remonto techninio darbo pr...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 828 Eur)
Palangos miesto savivaldybės administracija
DĖL X613 STATINIO J. BASANAVIČIAUS G. 53, KĖDAINIUOSE REKONSTRUKCIJOS RANGOS IR PROJEKTAVIMO DARBŲ (I etapas)
Maxima LT UAB
2018-12-07
Vakuuminių siurblių pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Kauno švara UAB
Buvusio Uoginių karjero Uoginių k., Kupiškio r., pažeistų žemių tvarkymo darbai, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, Kosciuškos g. 3, 2-ojo korpuso rekonstravimo, pritaikant muziejinei veiklai (projekto laida „A“) dar…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Lietuvos nacionalinis muziejus
Sudaryta pirkimo sutartis: Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40 Panevėžyje rekonstravimo techninio projekto bendrosios...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 3.606 Eur)
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Jašiūnų dvaro sodybos oficinos techninio projekto specialioji ekspertizė; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 484 Eur)
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Vandens tiekimo tinklų statybos darbai 2 (dviejuose) objektuose esančiuose Mažeikių r. sav. teritori...; Rangovas: UAB "Hidrotechniniai statiniai" ... (vertė: 31.588 Eur)
Mažeikių vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Vandens gerinimo įrenginių (su nameliu) statybos darbai Plinkšių k. (Šerkšnėnų sen.) ir Purvėnų k. (...; Rangovas: UAB "EIGESA" ... (vertė: 65.824 Eur)
Mažeikių vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Medžiagos vandentiekio magistralės pravėrimui, adresu Troškučių g. mažeikių m.; Tiekėjas: UAB "Stadema" ... (vertė: 3.839 Eur)
Mažeikių vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Šiluminės trasos į pastatą Gėlių 7c statybos darbai; Rangovas: UAB "ALVORA" ... (vertė: 50.263 Eur)
Molėtų šiluma UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektų rengimas; Tiekėjas: UAB "GABIJA" ... (vertė: 5.869 Eur)
Pasvalio vandenys, UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Techninių specifikacijų parengimas ir konsultavimas; Tiekėjas: UAB "GABIJA" ... (vertė: 1.694 Eur)
Pasvalio vandenys, UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Parko g. 36, 38 namų praėjimo Vilniuje, šaligatvio remonto, darbai (papildomas susitarimas Nr. 1); Rangovas: UAB "SOSTINĖS GATVĖS" ... (vertė: 33.267 Eur)
Grinda UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba; Rangovas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "STATOVITA" ... (vertė: 2.956.757 Eur)
VILNIAUS VANDENYS
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairūs statybos rangos darbai Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "IRDAIVA" ... (vertė: 1.422.115 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Betonas C16/20 Kretingos kelių tarnybai; Tiekėjas: UAB "Šilalės statyba" ... (vertė: 1.762 Eur)
Kelių priežiūra VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai; Tiekėjas: UAB "Klaipėdos mėsinė" ... (vertė: 35.500 Eur)
Vilniaus statybininkų rengimo centras VĮ
DĖL DARBO PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES EKSPERTIZĖS ATLIKIMO (I etapas)
Maxima LT UAB
2018-12-03
Automobilio pirkimas - (15 000 Eur)
Kauno švara UAB
2018-12-31
Projekto „Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams“ rangos darbai
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
2018-12-17
Kėdainių miesto parko modernizavimo rangos darbai
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2018-12-20
Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbai
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
2018-12-17
Projektavimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Karšto vandens paruošimo ir tiekimo bei patalpų šildymo paslauga bei šioms paslaugoms teikti reikalingi šilumos ūkio renovacijos darbai
Suvalkijos socialinės globos namai
2019-01-04
Šiukšliavežių su hidromanipuliatoriumi pirkimas
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
2018-12-05
Automobilio pirkimas
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
2018-12-31
Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
2018-12-04
Vilniaus Balsių progimnazijos darbo projekto parengimas ir rangos darbai
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
2018-12-12
PLASTIKINIŲ LANGŲ SU MONTAVIMU PIRKIMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
Sportima, Sportas ir poilsis VšĮ
2018-12-05
Šakių r. sav. Lekėčių sen. Lekėčių mstl. Kauno gatvės dalies pėsčiųjų tako, turgaus aikštės bei vaikų ir sporto aikštės įrengimo projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai
Šakių rajono savivaldybės administracija
2018-12-05
REINŽINERIJOS PASLAUGŲ PIRKIMAS - (32 000 Eur)
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
2018-12-14
RANGOS DARBAI PAGAL PROJEKTĄ ,,JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO ATNAUJINIMAS BEI SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ JAME ĮKŪRIMAS”
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2018-12-20
Akustinės sienutės įrengimo (projektavimo ir statybos) darbų pirkimas
VAATC UAB
2018-12-11
Lavoriškių pasienio kontrolės punkto laikinosios infrastruktūros (tarnybų sinergijos projektas) statybos darbai
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2018-12-07
Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse įrengimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Daugiabučio gyvenamojo namo sklype Rambyno g. 14A, Klaipėdoje, statybos techninio darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Otų gatvės, Klaipėdoje, statybos projekto gatvės apšvietimo tinklų projekto dalies koregavimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Statinio statybos (miesto parko modernizavimas) techninė priežiūra, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projekto „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g., Kėdainių m., Kėdainių r. sav., supaprastintas statybos projektas“ bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimo Greisupio g., Lipliūnų k., Kėdainių r. sav., supaprastintas statybos projektas“ bendroji e…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projekto „Buitinių nuotekų tinklų Liepų g., Aukštųjų Kaplių k., Šėtos sen., Kėdainių r., supaprastintas statybos projektas“ bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus pastato fondų saugyklos gai...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 400 Eur)
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: RUKLOS KULTŪROS CENTRO ADRESU LAUMĖS G. 4, RUKLOS MSTL., JONAVOS R. PAPRASTOJO REMONTO DARBAI; Rangovas: UAB "G & J GROUP" ... (vertė: 230.450 Eur)
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Projekto "Bukonių pagrindinės mokyklos biokuro katilinės įrengimas" po įgyvendinimo teikiamos pirmų ...; Tiekėjas: UAB "Nomine Consult" ... (vertė: 397 Eur)
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Projekto "Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos biokuro katilinės įrengimas" po įgyvendinimo...; Tiekėjas: UAB "Nomine Consult" ... (vertė: 397 Eur)
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Projektų ekspertizės paslaugų vykdymas (Architektūros ir urbanistikos skyrius); Tiekėjas: UAB "STATYBOS EKSPERTŲ BIURAS" ... (vertė: 2.549 Eur)
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Klaipėdos gatvės KT8101 (ruožas nuo Šventosios g. iki Birutės g.) Kretingos mieste statybos darbai; Rangovas: UAB "Vikva" ... (vertė: 175.439 Eur)
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. B5-421 (Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo...; Tiekėjas: UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI" ... (vertė: 1.815 Eur)
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studijos parengimo paslaugų pirkimas; Tiekėjas: Tiekėjų grupė ... (vertė: 95.000 Eur)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastato, esančio A. Jakšto g. 6, Vilniuje fasado apžiūra iš autobokštelio; Tiekėjas: UAB "Aronvera" ... (vertė: 1.474 Eur)
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Kybartų komandos pastato Kybartuose, J. Biliūno g. 14D, statybos techninės priežiūros paslauga; Tiekėjas: UAB 'Sweco Lietuva' ... (vertė: 2.831 Eur)
Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Sudaryta pirkimo sutartis: Dalies pastato, esančio Parko g. 4, Linkuva, rekonstravimo darbai; Rangovas: UAB "Pakruojo remontas" ... (vertė: 184.500 Eur)
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybos remonto darbai; Tiekėjas: UAB "PAŽANGI STATYBA" ... (vertė: 12.096 Eur)
Švietimo ir mokslo ministerija
Sudaryta pirkimo sutartis: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos Skapiškio mstl.techninio projekto parengimas; Tiekėjas: UAB "Atamis" ... (vertė: 68.970 Eur)
Kupiškio vandenys, UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Kamino remonto darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Veba" ... (vertė: 1.724 Eur)
Komunalinių paslaugų centras UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: 2019 metų darbo kalendorių pirkimo - pardavimo sutartis; Tiekėjas: UAB "CHARLOT LT" ... (vertė: 917 Eur)
Kauno švara UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Lipnių plėvelių pirkimo - pardavimo sutartis; Tiekėjas: UAB "Igmovila" ... (vertė: 1.162 Eur)
Kauno švara UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Multifunkcinių spausdintuvų pirkimo - pardavimo sutartis; Tiekėjas: UAB "Skaitmeninės technologijos" ... (vertė: 995 Eur)
Kauno švara UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Druskos sandėliavimo, pakrovimo iškrovimo paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis; Tiekėjas: UAB "Autokausta" ... (vertė: 217.764 Eur)
Kauno švara UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimas; Tiekėjas: UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" ... (vertė: 190.575 Eur)
Kauno vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas; Tiekėjas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje ... (vertė: 870 Eur)
VILNIAUS VANDENYS
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairūs statybos rangos darbai Tarptautinio Palangos oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "EIKOS STATYBA" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairūs statybos rangos darbai Tarptautinio Palangos oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "LitCon" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairūs statybos rangos darbai Tarptautinio Palangos oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "Parama" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairūs statybos rangos darbai Tarptautinio Palangos oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "KONSOLĖ" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairūs statybos rangos darbai Tarptautinio Palangos oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "Telšių statyba" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairūs statybos rangos darbai Tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "EIKOS STATYBA" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairūs statybos rangos darbai Tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje; Rangovas: AB 'Kauno tiltai' ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairūs statybos rangos darbai Tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "LitCon" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairiūs statybos rangos darbai Tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "Kaunesta" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairiūs statybos rangos darbai Tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "TEKANAS" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairiūs statybos rangos darbai Tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "Telšių statyba" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Įvairiūs statybos rangos darbai Tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje; Rangovas: UAB "Inti" ... (vertė: 6.316.200 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: III pirkimo objekto dalis - projektavimo ir su projektų parengimu susijusios paslaugos neypatingų, b...; Tiekėjas: AB "Panevėžio statybos trestas" ... (vertė: 302.500 Eur)
Lietuvos oro uostai VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Šilėnų-Naujosios rėvos pažintinio tako įrengimo Neries regioniniame parke darbai; Rangovas: UAB "Dorineda" ... (vertė: 133.086 Eur)
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugos, užsakomos per IVPK elektroninį katalogą; Tiekėjas: UAB BalTstamp ... (vertė: 15.000 Eur)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastotės patalpų Ateities g.17A remontas; Tiekėjas: UAB "STATYBŲ PALETĖ" ... (vertė: 7.379 Eur)
Greitosios medicinos pagalbos stotis VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Vaikų reabilitacijos skyriaus "Žibutė" sektoriaus teritorijos takų asfalto dangos remonto darbai; Rangovas: VĮ "Kelių priežiūra" ... (vertė: 24.037 Eur)
Respublikinė Kauno ligoninė VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybos rangos darbai; Rangovas: Fizinis asmuo ... (vertė: 7.409 Eur)
S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas, VšĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: SUSITARIMAS PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 9 D. SUTARTIES NR. A62-120/(3.10.21-TD2); Rangovas: UAB "IRDAIVA" ... (vertė: 3.921.016 Eur)
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 metų strategijos projekto parengimo ir su tuo susijusios ekspertinės konsultavimo paslaugos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2018-12-21
RANGOS DARBŲ, VYKDOMŲ PAGAL SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO SU PRIEIGOMIS, ESANČIO MOKYKLOS G. 2 AKMENYNŲ K., AKMENYNŲ SEN., KALVARIJOS SAV., STATYBOS TECH. PROJEKTĄ, MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla
2018-12-06
Projekto „Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas“ statinio techninio projekto bendrosios ir paveldosaugos specialiosios ekspertizės atlikimo paslaugos
Lietuvos dailės muziejus
2018-12-07
Serverio ir atminties diskų masyvui praplėsti pirkimas
Kauno švara UAB
2018-12-06
Kvietimas pateikti pasiūlymą Vandentiekio g. 42, Vilnius / balkonų remonto techninis projektas
Vilkpėdės būstas UAB
2018-12-14
DĖL X646 PREKYBOS CENTRO MAXIMA X, LIETUVININKŲ G. 58, ŠILUTĖJE, REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS ATLIKIMO (I etapas)
Maxima LT UAB
2018-12-04
STATYBOS-REMONTO DARBAI (56 KONKURSAS)
SĮ Vilniaus miesto būstas
2018-12-04
Investicijų projekto parengimo paslaugos Nr. IRD-A92-128
Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
2018-12-05
Viešojo pirkimo dokumentų parengimo paslaugų pirkimas
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ
2018-12-04
2018/PCSR-1-18/10401 GELEŽINKELIO KELIŲ NAUJOS STATYBOS IR GELEŽINKELIO KELIO NR.I REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS
Lietuvos geležinkeliai
2018-12-11
(2018-VKJ-49) Biokuro aikštelės su susijusia infrastruktūra projektavimo paslaugų pirkimas (techninė specifikacija)
Verslo aptarnavimo centras UAB
2018-12-05
Jūratės g., Likiškėlių k., Alytaus r., II etapo paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai
Alytaus rajono savivaldybės administracija
2018-12-04
Sasnavos seniūnijos viešosios infrastruktūros sutvarkymo Sasnavos mstl. Sasnavos sen. Marijampolės sav. darbai
Marijampolės savivaldybės administracija
2018-12-11
Mažeikių rajono melioracijos statinių nukentėjusių 2017 metais nuo liūčių rekonstrukcijos ir remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo projektavimo paslaugas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
2018-12-14
DĖL X510 YPATINGO STATINIO REMONTO DARBŲ VYKDYMO, ADRESU TAIKOS PR. 84, KLAIPĖDA (I etapas)
Maxima LT UAB
2018-12-04
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastatų statybos darbai; Rangovas: UAB "Darsta" ... (vertė: 11.964 Eur)
Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė"
Sudaryta pirkimo sutartis: Veliuonos sen., Klangių k., Klangių gatvės naujos statybos papildomų darbai; Rangovas: UAB "Radė" ... (vertė: 31.881 Eur)
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Mokinių maitinimo teikimas; Tiekėjas: UAB "Konditema" ... (vertė: 33.000 Eur)
Klaipėdos Aukuro Vidurinė Mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: Kitų transporto statinių techninių, techninių darbo, darbo projektų ir valstybinės reikšmės kelių pr...; Tiekėjas: Tiekėjų grupė ... (vertė: 11.453 Eur)
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų pirkimas Leckavos mst. prie naujųjų kapinių; Rangovas: UAB "Hidrotechniniai statiniai" ... (vertė: 3.702 Eur)
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: ŽN Panduso įrengimas prie Panevėžio Šaltinio progimnazijos pastato; Rangovas: UAB "Avestris" ... (vertė: 11.970 Eur)
Panevėžio "Šaltinio" progimnazija
Sudaryta pirkimo sutartis: Supaprastintų naujos statybos projektų ekspertizė; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 3.509 Eur)
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Joniškio rajono Kriukų miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Joniškio vandenys, UAB
Daugkartinių mažos apimties paprastųjų statybos remonto darbai, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
VILNIAUS VANDENYS
Sudaryta pirkimo sutartis: Statybos remonto darbai; Rangovas: UAB "Gedulis" ... (vertė: 58.595 Eur)
SĮ Vilniaus miesto būstas
Sudaryta pirkimo sutartis: Šakių rajono meno mokyklos palėpės patalpų kapitalinio remonto darbai; Rangovas: UAB "Mediresta" ... (vertė: 164.500 Eur)
Šakių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai; Rangovas: UAB "Mechanizmų nuoma" ... (vertė: 2.038 Eur)
Šiaulių logopedinė mokykla
Sudaryta pirkimo sutartis: PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBŲ, SUTKŪNŲ KAIME ŠIAULIŲ RA...; Rangovas: UAB "Trotas" ... (vertė: 138.459 Eur)
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: PAGRINDINĖ SUTARTIS NR. CPO117781; Tiekėjas: UAB "Statyba ir priežiūra" ... (vertė: 980 Eur)
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMAS TAIKOS GATVĖJE, GRUZDŽIŲ MIESTELYJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE; Rangovas: VĮ "Kelių priežiūra" ... (vertė: 92.394 Eur)
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Papildomas susitarimas prie mokslo paskirties pastato („Šilo“ pagrindinės mokyklos pastato dalies) M...; Rangovas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BALTUKMĖS STATYBA" ... (vertė: 76.784 Eur)
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Judriojo ryšio paslaugų pirkimas; Tiekėjas: Telia Lietuva, AB ... (vertė: 1.331 Eur)
Visagino būstas UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Griovimo darbai; Rangovas: UAB "Kastena" ... (vertė: 25.100 Eur)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Kondicionavimo sistemos su montavimo darbais; Tiekėjas: UAB "SANTJANA" ... (vertė: 15.724 Eur)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Kondicionavimo sistemos su montavimo darbais; Tiekėjas: UAB "SANTJANA" ... (vertė: 15.724 Eur)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Susitarimas dėl 2016-11-07 paslaugų teikimo sutarties Nr. S-16-197 pratęsimo; Tiekėjas: UAB "LIMEGA" ... (vertė: Eur)
ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VŠĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Susitarimas dėl 2016-11-07 paslaugų teikimo sutarties Nr. S-16-198 pratęsimo; Tiekėjas: UAB "LIMEGA" ... (vertė: Eur)
ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VŠĮ
Daugkartinių mažos apimties paprastųjų statybos remonto darbai - (500 000 Eur)
VILNIAUS VANDENYS
2018-12-11
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 27–34 remonto ir buitinių nuotekų tinklų statybos techninio projekto parengimo paslaugos
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas (II etapas)
AB „Amber Grid“
Atliekų, likusių po mechaninio apdorojimo, išrūšiavimo paslaugų, atskiriant perdirbimui ar naudojimui tinkamas antrines žaliavas, įskaitant pakuotės atliekas, ir likusių atliekų biodžiovinimo pirkimas
Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis ir KASKO draudimai
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ
2018-12-03
Joniškio rajono Kriukų miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Joniškio vandenys UAB
2018-12-17
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)
Molėtų vanduo UAB
2018-12-17
(2018-VKJ-50) Aplinkosauginių dokumentų rengimo paslaugos (Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, Natura2000 ir kt.) pirkimas
Verslo aptarnavimo centras UAB
2018-12-04
Atnaujinta versija: kvietimas pateikti pasiūlymą Architektų g. 3, Vilnius / liftų patalpos skardinimas
Lazdynų butų ūkis UAB
2018-12-13
PROFESINĖS RIZIKOS DARBO VIETOSE VERTINIMO PASLAUGOS
Jonavos ligoninė VŠĮ
2018-12-03
Patalpų remonto ir statybos darbų pirkimas projektui „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“
Kelmės rajono savivaldybės administracija
2018-12-05
Įgyvendinamo projekto „Mokslo paskirties pastato V. Kudirkos g. 11, Naujojoje Akmenėje paprastasis remontas“ rangos darbų pirkimas - (160 000 Eur)
Akmenės rajono savivaldybės administracija
2018-12-07
Autobusų stotelės remonto darbai, įrengiant joje naują keleivių laukimo paviljoną, valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Kalining…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Įvairios statybinės ir ūkinės prekės, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Šalto, karšto ir cirkuliacinio vidaus vandentiekio vamzdyno remonto darbai; Rangovas: IĮ "Santraktas" ... (vertė: 17.758 Eur)
Eglutė, Sį, Lopšelis - Darželis
Sudaryta pirkimo sutartis: REKONSTRUKCIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS; Tiekėjas: Pilietis ... (vertė: 861 Eur)
Gaigalų melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Sudaryta pirkimo sutartis: Takų įrengimas; Tiekėjas: UAB "Egsta" ... (vertė: 12.026 Eur)
Jonavos mokykla-darželis
Sudaryta pirkimo sutartis: Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos kapitalinio remonto I ir II etapų rangos darbai; Rangovas: AB "Pakruojo arka" ... (vertė: 491.800 Eur)
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Projekto "Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių sen., Kaišiadorių r." kraštovaizdžio formavi...; Tiekėjas: UAB "APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ" ... (vertė: 9.000 Eur)
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kauno rajono Ežerėlio m. treniruoklių aikštelių su lauko treniruokliais įrengimo darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Vilungės statyba" ... (vertė: 90.370 Eur)
Kauno rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninį projektą „Kitos paskirties inžinerinių sta...; Rangovas: UAB "Projektas KARMA" ... (vertė: 111.407 Eur)
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pastato, adresu Ažytės g. 7, Ažytėnų k., Krakių sen., atnaujinimas; Rangovas: UAB "DORESTA" ... (vertė: 1.925 Eur)
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto bendroji eksperti...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS EKSPERTŲ BIURAS" ... (vertė: 885 Eur)
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Kėdainių mokyklos-darželio „Žilvitis“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto bendroji eksperti...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS EKSPERTŲ BIURAS" ... (vertė: 2.165 Eur)
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: 2018-10-31 Pagrindinė sutartis Nr. B5-395 (Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pa...; Tiekėjas: UAB "Pastatų diagnostika ir statyba" ... (vertė: 1.049 Eur)
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Investicinio projekto koregavimo paslaugos; Tiekėjas: MB "Branus" ... (vertė: 3.300 Eur)
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Sudaryta pirkimo sutartis: Jūrinė fanera; Tiekėjas: UAB "Ulmas" ... (vertė: 4.650 Eur)
Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas
Sudaryta pirkimo sutartis: Krepšinio aikštelės, stoginės ir tvoros statybos bei tvoros ir šaligatvio rekonstrukcijos Seredžiaus...; Rangovas: UAB "Virtualūs namai" ... (vertė: 59.997 Eur)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Sudaryta pirkimo sutartis: UAB STATYBOS RITMAS; Rangovas: UAB "Statybos ritmas" ... (vertė: 5.935 Eur)
Šaltinėlis, Marijampolės Lopšelis - Darželis
Sudaryta pirkimo sutartis: Auksodės kaimo parko želdynų mažosios architektūros remonto darbai; Rangovas: UAB "Elotus" ... (vertė: 2.783 Eur)
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: REKONSTRUKCIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS; Tiekėjas: I. Vitarto projektavimo įmonė ... (vertė: 2.400 Eur)
Melioracijos sistemų naudotojų asociacija Aukštadvario drenažas
Sudaryta pirkimo sutartis: REKONSTRUKCIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS; Tiekėjas: UAB "Altimetrija" ... (vertė: 3.600 Eur)
Melioracijos sistemų naudotojų asociacija Kuršai
Sudaryta pirkimo sutartis: REKONSTRUKCIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS; Tiekėjas: EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ ... (vertė: 3.500 Eur)
Melioracijos sistemų naudotojų asociacija Sidabravo drenažas
Sudaryta pirkimo sutartis: REKONSTRUKCIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS; Tiekėjas: EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ ... (vertė: 2.485 Eur)
Melioracijos statinių naudotojų asociacija Paliepiai
Sudaryta pirkimo sutartis: ŽN panduso įrengimas prie Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos pastato; Rangovas: UAB "Avestris" ... (vertė: 15.980 Eur)
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
Sudaryta pirkimo sutartis: Raseinių miesto Dariaus ir Girėno g. pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbų pirkimas; Rangovas: UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" ... (vertė: 10.921 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Projekto ,,Ariogalos miesto Vingio gatvės (12A39) kapitalinis remontas" techninio darbo projekto ben...; Tiekėjas: UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" ... (vertė: 1.501 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Katauskių kaimo (Koplyčios g. 2, Šiluvos se., Raseinių r. sav.) viešosios erdvės sutvarkymas, nesudė...; Rangovas: UAB "APLINKOTVARKA" ... (vertė: 30.155 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Katauskių kaimo (Koplyčios g. 2, Šiluvos sen., Raseinių r. sav.) viešosios erdvės sutvarkymas, nesud...; Rangovas: UAB "APLINKOTVARKA" ... (vertė: 30.155 Eur)
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Preliminari statybinių prekių pirkimo sutartis; Tiekėjas: AB "Lytagra" ... (vertė: 12.000 Eur)
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija
Sudaryta pirkimo sutartis: Šilalės m. tvenkinio aplinkos ir bendr.parko vykdant projektą 'Kraštovaizdžio formavimas Šilalės m.'...; Rangovas: UAB "Apastata" ... (vertė: 417.282 Eur)
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Sudaryta pirkimo sutartis: Pėsčiųjų ir dviračių tako su žvyro danga remonto darbai; Rangovas: UAB "Drenita" ... (vertė: 5.000 Eur)
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnija
Sudaryta pirkimo sutartis: Išorės siūlių hermetizavimas; Rangovas: UAB "Vilos statyba" ... (vertė: 5.016 Eur)
JONAVOS PASLAUGOS UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Raseinių m. buitinių nuotekų tinklų statybos darbai Stonų, Kavaltrakio, Žemynos, Reizgupio, Rytų ir ...; Rangovas: UAB "Labas GAS" ... (vertė: 124.572 Eur)
Raseinių vandenys UAB
Sudaryta pirkimo sutartis: Objekto "Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g. Klaipėda" statinių statybos techninės priežiū...; Tiekėjas: UAB "KELVISTA" ... (vertė: 13.847 Eur)
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ
Sudaryta pirkimo sutartis: Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 27–34 (paprastojo ar kapitalinio) remonto, P...; Tiekėjas: UAB 'Sweco Lietuva' ... (vertė: 54.995 Eur)
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami privatūs ir viešieji pirkimai.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva