Per Stavnesli

Viešieji pirkimai

Pirkimo pavadinimas Pasiūlymo pateikimo terminas
VANNRENSEANLEGG - DIALYSE Volda Sjukehus HMR. 2024-08-19 13:00
PCR-kit for påvisning av tarmpatogene mikrober – HMR HF 2024-04-22 13:00
NGS plattform SNR 2024-07-04 13:00
Markedsdialog: Småskala DNA/RNA ekstraksjonsinstrument SNR(HMR HF)
LC-MSMS instrument til St.Olav Hospital HF 2024-08-01 13:00
Markedsdialog: ELISA-kits for TDM-måling, Infliximab og Adalimumab St.Olav Hospital HF
Instrumenter for hurtigdiagnostikk PCR - SNR 2024-07-04 13:00
Dialogkonferanse: Biobank 2D-barkoderør St.Olav Hospital HF
Intensjonkunngjøring Helautomatisk system for hurtigdiagnostikk, meningitt/encephalitt St.Olav Hospital HF
Intensjonkunngjøring PCR-instrumenter til Sykehuset Nordmøre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal HF
Intensjonkunngjøring: Hovedavtale med Microsoft om kjøp, vedlikehold og leie av lisenser og tjenester
Elisa instrumenter(instrumentavhengig) - SNR 2024-03-04 13:00
Dialogkonferanse: Instruments and reagents for rapid nucleic acid amplification tests(NAAT) Helse Møre og Romsdal HF(SNR)
ICP-MS St.Olav Hospital HF rev.II 2023-12-04 13:00
Rammeavtale: cDNA syntese system for 2-step RT-qPCR - St.Olav Hospital
ICP-MS St.Olav Hospital HF 2023-11-17 13:00
Dialogkonferanse: (Next Generation Sequencing), Møre og Romsdal Sykehus (SNR)
Intensjonkunngjøring: Embryoskop+ St.Olav Hospital HF
Blodkulturinnkubatorer HNT
Analysator, immunanalyse, fluorescens, stasjonær St.Olav
Blodkulturinnkubatorer HNT 2023-06-05 13:00
Automatisk avlesning 2023-06-05 13:00
Utsåingsinstrument 2023-06-05 13:00
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk - Utsåing og avlesning av agarskåler SNR 2023-06-05 13:00
O-18 water for F-18 fluoride production to Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest 2023-03-31 13:00
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR(HMR HF) VIII 2023-03-06 13:00
2022_818 Digital cytologi diagnostisk system til St. Olavs Hospital HF
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR(HMR HF) vII 2023-02-27 13:00
Intensjonskunngjøring: Automatisert hematologisk analyseinstrument St.Olav Hospital HF
Autoklave liten/vertikal 2023-02-06 13:00
Autoklav gjennomgående 2023-02-06 13:00
Laboratorieautoklaver SNR 2023-02-06 13:00
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR(HMR HF) 2023-02-20 13:00
Radiofarmakaproduksjon F-PSMA-1007 Ålesund sjukehus
Intensjonskunngjøring: blodkulturinkubatorer til avdeling for laboratoriemedisin Helse Nord-Trøndelag
Anskaffelse av frittstående instrument for analyse av Calprotectin og kvantitativ måling av blod i fæces. (IFOBT) til St.Olav Hospital HF
Instrumentavhengig forbruksmateriell til GeneXpert-instrumenter i Helse Midt-Norge
Oksygen-18 anriket vann | St.Olav, Sykehusapotek Nord og UNN
2022_818 Digital cytologi diagnostisk system til St. Olavs Hospital HF 2022-09-20 13:00
Rammeavtale for levering av tjenestene sterilitetstesting og biobyrdetesting St. Olav og UNN
Rammeavtale levering av FastLab kassetter St. Olav og UNN
Anskaffelse av frittstående instrument for analyse av Calprotectin og kvantitativ måling av blod i fæces. (IFOBT) til St.Olav Hospital HF 2022-07-07 13:00
Dialogkonferanse digital cytologi diagnostisk system til St. Olavs Hospital HF.
Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF Laboratorieautomasjon ved SNR Hjelset og Ålesund sjukehus Frittstående analyseinstrument ved SNR Kristiansund og Volda sjukehus 2022-05-27 13:00
Automatisert identifisering og resistensinstrument St. Olav Hospital HF
Dialogkonferanse instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)
Automatisk utsåingsinstrument Ålesund sjukehus
Inkubator Helse Møre og Romsdal HF
Markedsdialog i forbindelse med forberedelse til anskaffelse av analysehall til Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) og Ålesund/Volda
System for av og påkorking av COVID-19 prøver Helse Møre og Romsdal
Fluorescensmikroskop med integrert skanner og viewer til St.Olav Hospital HF
Robot for automatisk bibliotekspreparering St. Olav Hospital HF
Radiofarmaka PET/CT Ålesund sykehus - Helse Møre og Romsdal HF
Fluorescensmikroskop med integrert skanner og viewer til St.Olav Hospital HF 2021-07-26 13:00
Automatisert identifisering og resistensinstrument Levanger sykehus
Digital Morfologi Helse Møre og Romsdal HF
Kromatograf Massespektrometer St. Olav Hospital HF
EGFR Mutation Analysis Kit St.Olav Hospital HF
System for av og påkorking av COVID-19 prøver Helse Møre og Romsdal
Instrument for automatisert ekstraksjon av DNA/RNA og utførelse av PCR analyse. Helse Møre og Romsdal
Hematologiinstrument St.Olav Hospital HF
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi Helse Møre og Romsdal HF II 2021-02-15 13:00
Markedsdialog Anskaffelse av fluorescensmikroskop med integrert skanner og algoritmer St. Olav Hospital HF 2021-01-25 13:00
Massespektrometer St. Olav Hospital HF
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi Helse Møre og Romsdal HF 2021-02-01 13:00
Anskaffelse av VeriSeq NIPT Solution v2 - St. Olav Hospital HF
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi Helse Møre og Romsdal HF 2021-01-04 13:00
PCR instrument St. Olav Hospital HF
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Sande
Analysator for gelelektroforese St. Olav Hospital HF
Hematologi instrument St. Olav Hospital HF
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi St. Olav Hospital HF ny utlysning 2020-10-29 13:00
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi St. Olav Hospital HF 2020-10-12 13:00
Dialogkonferanse i forbindelse med forberedelse til anskaffelse av analysehall til Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)
Instrument for storvolumtesting SARS - CoV-2 St. Olav Hospital HF
Radiofarmakaproduksjon F-PSMA-1007 St. Olav Hospital HF
Pipetteringsrobot medisinsk biokjemi St. Olav Hospital HF
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Sande
Filminstrument biopsi St. Olav Hospital HF
Digital skanner patologi St. Olav Hospital HF
Intensjonskunngjøring Reagenser til genteknologiske analyser St. Olav Hospital HF
ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF Ny utlysning
Instrumenter for automatisert ekstraksjon av DNA/RNA og utførelse av PCR analyse. Helse Møre og Romsdal
Konkurranse - Helautomatisk instrument for Klinisk kjemi/immunologi/infeksjonsscreening analyser med tilhørende reagenser Helse Nord Trøndelag HF 2020-02-03 13:00
Anskaffelse av blodtypeinstrument Ålesund sykehus HMR HF
Pre kvalifisering - Helautomatisk instrument for Klinisk kjemi/immunologi/infeksjonsscreening analyser med tilhørende reagenser Helse Nord Trøndelag HF 2020-01-21 13:00
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Sandøy
Intensjonskunngjøring Immunfargemaskin Ålesund sykehus
Intensjonskunngjøring ProSignatest St. Olavs Hospital HF
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Sande
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Aukra
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Haram
Intensjonskunngjøring BACTEC FX TOP unit St. Olavs Hospital HF
Ekstraksjonsinstrument Ålesund 2019-10-31 13:00
Ekstraksjonsinstrument Molde 2019-10-31 13:00
Ekstraksjons-instrumenter Avdeling for medisinsk mikrobiologi, HMR HF 2019-10-31 13:00
Klinisk kjemi/immunologi/infeksjonsscreening Helse Nord Trøndelag HF
Intensjonskunngjøring Acquity UPC 3/XevoTQ-S St. Olavs Hospital HF
Intensjonskunngjøring Instrumenter for klinisk kjemi og immunologi Helse Nord Trøndelag HF
ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF Ny utlysning 2019-10-22 13:00
ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF
Helautomatisk instrument for genteknologiske analyser(STI, kvantitative analyser for HIV, Hepatitt B og hepatitt C) med tilhørende reagenser St. Olavs Hospital og Helse møre og Romsdal HF 2019-09-25 13:00
ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF 2019-10-14 13:00
Anskaffelse av blodtypeinstrument Volda sykehus HMR HF
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal for kommunene Sande, Haram, Sandøy og Aukra
Anskaffelse av nephelometrisk instrument St. Olavs hospital HF
Rammeavtale instrumentavhengige forbruksvarer proteinanalyser Neflometri HMR
Prøveprepareringsmaskin til flowcytometer, laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs hospital
Automatisk utsåingsinstrument Molde sykehus
HbA1c-instrument ved Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund.
Komplett NGS plattform m/forbruksvarer St.Olav Hospital HF 2018-11-01 13:00
Digital skanner patologi St. Olavs hospital
HbA1c-instrument ved Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund. 2018-11-07 13:00
Vannrenseanlegg til Medisinsk biokjemi Namsos sykehus
Prøveprepareringsmaskin til flowcytometer, laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs hospital II
Prøveprepareringsmaskin til flowcytometer, laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs hospital
NGS plattform til Seksjon for molekylær patologi ved Avdeling for patologi, St Olavs hospital
System for immunological screening analyses (instruments and reagents) for HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and Toxoplasmosis – St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre II
System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre II
NGS platform to the Section for Molecular Pathology at the Department of Pathology, St Olav’s Hospital.
Vannrenseanlegg til Medisinsk biokjemi Namsos sykehus 2018-06-08 13:00
Digital skanner patologi St. Olavs hospital 2018-06-04 13:00
Digital Scanner Pathology St. Olavs Hospital 2018-05-25 12:00
Analysetjeneste for non-invasiv prenatal testing(NIPT) for påvisning av trisomiene 13, 18 og 21 2018-03-22 13:00
Dialogue conference regarding Haematology Instrument and digital morphology for Helse Nord-Trøndelag HF [Nord-Trøndelag Health Trust]
Dialogkonferanse Hematologiinstrument og digital morfologi til Helse Nord-Trøndelag HF
Laboratory autoclave for the P3 laboratory - St.Olavs Hospital 2018-03-01 12:00
Laboratorieautoklav til P3-laboratorium - St.Olavs Hospital 2018-03-01 13:00
Analysis services for non-invasive prenatal testing (NIPT) for detecting trisomies 13, 18 and 21. 2018-03-22 12:00
System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre II 2018-01-12 13:00
System for immunological screening analyses (instruments and reagents) for HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and Toxoplasmosis – St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre II 2018-01-12 12:00
2017/270, Procurement — System for immunological screening analyses (instruments and reagents) for HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and toxoplasmosis — St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre — new.
2017/270 - Anskaffelse - System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre - ny
2017/270 - Anskaffelse - System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre - ny 2017-06-12 13:00
2017/395 — Procurement — HPLC instrument for the analysis of HbA1c (instrument(s) and reagents) — St Olavs Hospital.
2017/395 - Anskaffelse - HPLC instrument for analyse av HbA1c(instrument(er) og reagenser) - St.Olavs Hospital
2017/531 - Anskaffelse - Laboratorieautoklav til P3-laboratorium - St.Olavs Hospital 2017-09-18 13:00
2017/863 — Procurement — Sequencer PCR Lab. St Olavs Hospital HF.
2017/863 - Anskaffelse - Sekvensator PCR Lab. St. Olavs Hospital HF
2017/395 — Procurement — HPLC instrument for the analysis of HbA1c (instrument(s) and reagents) — St Olavs Hospital. 2017-06-06 12:00
2017/395 - Anskaffelse - HPLC instrument for analyse av HbA1c(instrument(er) og reagenser) - St.Olavs Hospital 2017-06-06 13:00
2017/270, Procurement-System for immunological screening analyses (instruments and reagents) in relation to HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and toxoplasmosis — St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre.
2017/270 - Anskaffelse - System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre
2017/270, Procurement — System for immunological screening analyses (instruments and reagents) for HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and toxoplasmosis — St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre — new. 2017-06-12 12:00
2017/270 - Anskaffelse - System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre 2017-05-23 13:00
Dialogmøter vedrørende kommende rammeavtale HIV/Hepatitt analyser til Helse Midt-Norge

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva