Jan Erik Sæther Ask

Innkjøpsansvarlig

Viešieji pirkimai

Pirkimo pavadinimas Pasiūlymo pateikimo terminas
Vikar innkjøpsansvarlig 2021-08-04 13:00
Kunstneres arbeidsforhold og levekår 2021-06-14 13:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester 2021-01-11 13:00
IKT-systemer og plattformer 2021-02-16 13:00
Virksomhetsutvikling og digitalisering 2021-02-16 13:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester 2021-02-16 13:00
Evaluering av tilskuddsordningen for musikkfestivaler og Kulturrådets øvrige virkemidler for festivalene på kunstområdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og tverrfaglige festivaler 2021-02-16 13:00
Evaluering av tilskuddsordningen for musikkfestivaler og Kulturrådets øvrige virkemidler for festivalene på kunstområdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og tverrfaglige festivaler 2021-01-11 13:00
Evaluering av kunstnerassistentordningen 2021-01-14 13:00
Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester
Nasjonale datasett 2020-10-12 13:00
Bistand til utvikling av IT-strategi 2020-10-05 13:00
Webinar for museumssektoren 2020-09-21 13:00
Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester 2020-08-31 15:00
Konsulent prosessledelse 2020-08-31 13:00
Leie av midlertidig leder – avdelingsdirektør virksomhetsstyring 2020-08-17 13:00
Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester 2020-08-19 13:00
Gjennomgang og tilpasning av organisasjons- og styringsstruktur 2020-08-11 13:00
Kulturrådets podkast 2020-06-18 13:00
Behovsanalyse ny systemstøtte for tilskuddsforvaltning 2020-06-19 13:00
Scenarier for fremtidens kultursektor 2020-05-19 13:00
Modell for beregning av restaurerings- og vedlikeholdsutgifter 2020-05-25 13:00
Kunnskapsprosjekt Fri scenekunst og formidling. Muligheter og utfordringer knyttet til visning av fri scenekunst. 2020-05-21 13:00
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester 2020-04-28 13:00
Analyse av Kulturrådets IT driftsmiljø- og infrastruktur 2020-02-06 13:00
Analyse av Kulturrådets IT arkitektur, samt utarbeidelse av målearkitektur og modell for arkitekturstyring 2020-02-06 13:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av juridiske tjenester 2020-01-20 13:00
Medieovervåkningstjenester 2019-12-05 13:00
Rammeavtale. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur 2019-11-18 13:00
Vurdering av tilgang til åpne data 2019-11-18 13:00
Digital resepsjon 2019-11-11 13:00
Kartlegging av kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv 2019-10-21 13:00
Forprosjekt internett 2019-10-15 13:00
Kartlegging av internasjonal næringsrettet aktivitet blant Kulturrådets søknader og tildelinger 2019-09-19 13:00
Internasjonalt samarbeid 2019-09-19 13:00
Rammeavtale for kjøp av kommunikasjonstjenester 2019-08-21 13:00
Rammeavtale for kjøp av grafisk designtjenester 2019-06-26 13:00
Norsk oversettelse av Spectrum 5.0 2019-08-20 13:00
Rammeavtale for kjøp av utviklings- og forvaltningstjenester på eSak 2019-05-21 13:00
Anskaffelse av internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for statlige insentiver og korrektiver i norsk kunstnerpolitikk 2019-05-20 13:00
Arrangement-app for Kulturrådet 2019-05-13 13:00
Klassifisering av virkemidler, metodisk rammeverk, kartlegging av statlige aktører som forvalter virkemidler på kunst- og kulturområdet, og vurdering av praksis for anvendelse av ulike virkemidler 2019-05-06 13:00
Anskaffelse av eksternt sekretariat for sluttrapport om analyse av forvaltningspraksis 2019-04-25 13:00
Anskaffelse av delegeringsreglement 2019-04-24 13:00
Kunst i tall 2019-05-06 13:00
Analyse av forvaltningspraksis 2019-03-26 13:00
Avslutningskonferanse for det nordiske prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden» 2019-04-01 13:00
Rammeavtale for kjøp av oversettelses- og språktjenester 2019-03-06 13:00
Rammeavtale for kjøp av brukerlisenser for musikkomposisjoner, samt egenkomponering 2019-02-14 13:00
Bruker- og bruksundersøkelse museer 2019-02-13 13:00
Renholdstjenester 2018-12-19 13:00
Løsning for elektronisk varslingskanal 2018-11-26 13:00
Kreativ næring, kuraterte møteplasser 2018-11-14 13:00
Analyse av arealbruk, kontormiljø og utforming av Kulturrådets lokaler i Oslo 2018-10-24 13:00
Anskaffelse av lederutviklingsprogram 2018-10-15 13:00
Kompetanseprogram kreativ næring 2018-10-15 13:00
Litteraturutredningen 2019. En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur. 2018-09-18 13:00
Følgeevaluering - den kulturelle og kreative næringen 2018-2022 2018-08-27 13:00
Integrasjonsutvikler 2018-06-18 13:00
Rapportutvikler/statistikk- og analysekompetanse 2018-06-18 13:00
Prosjektlederstøtte 2018-06-18 13:00
Konsulentbistand til prosjekt for statistikk og analyse i Norsk kulturråd 2018-06-18 13:00
Statistikk og analyseverktøy med tilhørende tjenester, samt vedlikeholdsavtale 2018-06-18 13:00
Forskningsoppdrag om organisering, kunstnerisk praksis og ressurstilgang i det visuelle kunstfeltet 2018-04-17 13:00
Kartlegging og analyse av strategier og virkemidler for visuell kunst 2018-04-17 13:00
Gjennomgang av foreliggende statistikk om visuell kunst i Norge 2018-04-17 13:00
Leie av kontorlokaler i Bodø 2018-01-15 13:00
Rammeavtale for kjøp av møbler og inventar 2018-01-10 13:00
Kjøp av møbler og inventar 2017-12-07 15:00
Rekrutteringstjenester 2017-12-04 13:00
Avtale om medieovervåkningstjenester 2017-12-05 13:00
Rammeavtale for kjøp av audiovisuelle produkter og tjenester 2017-11-28 13:00
Rammeavtale for kjøp av nettverkskomponenter, programvare og tilhørende nettverksrelatert utstyr og tjenester 2017-12-04 13:00
Utredning om konsertarrangører 2017-10-26 13:00
Rammeavtale for kjøp av programvare, lisenser, assistanse og tilhørende tjenester
Rammeavtale for kjøp av servere og lagring med tilhørende ekstrautstyr
Rammeavtale for kjøp av PC og skjermer med tilhørende ekstrautstyr
Leie av kontorlokaler til kontoret Kreativt Norge 2017-06-12 13:00
Rammeavtale for kjøp av servere og lagring med tilhørende ekstrautstyr 2017-05-08 13:00
Evaluering av Aspirantordningen i Norsk kulturråd 2012 – 2016 2017-06-06 13:00
Rammeavtale for kjøp av programvare, lisenser, assistanse og tilhørende tjenester 2017-03-13 13:00
Evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper 2017-04-24 13:00
Rammeavtale for kjøp av programvare, lisenser, assistanse og tilhørende tjenester 2017-03-31 13:00
Utredning om allmenne kulturtidsskift i Norge og betydningen av Norsk kulturråds støtteordninger 2017-01-17 13:00
Avtale om leie av kaffemaskiner og levering av tilhørende produkter og tjenester 2016-11-14 13:00
Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy. KGV og KAV.
Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på web
Evaluering av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer
Evaluering av Forprosjektordningen for scenekunst 2016-10-12 13:00
Evaluering av Arrangørstøtteordningen for scenekunst 2016-10-12 13:00
Evaluering av Forprosjektordningen og Arrangørstøtteordningen for scenekunst 2016-06-06 13:00
Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur
Vedlikeholdsavtale Kulturrådets nettsider
Rammeavtale databriller
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester
Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy. KGV og KAV. 2016-04-21 13:00
Evaluering av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer 2016-05-02 13:00
Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på web 2016-01-25 13:00
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester
Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur
Rammeavtale databriller
Rammeavtale på trykkeritjenester for Norsk kulturråd
Vedlikeholdsavtale Kulturrådets nettsider
Evaluering av Kunstløftet 2012 - 2015
Bistand til utvikling av kartbaserte demonstratorer
Bedriftshelsetjenester 2015-04-08 13:00
Evaluering av KSYS
Rammeavtale på trykkeritjenester for Norsk kulturråd 2015-02-02 13:00
Evaluering av Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt
Forlagstjenester i forbindelse med utgivelse av Kulturrådets historie
Rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita
Evaluering av Kulturrådets satsning på digital infrastruktur for museer
Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester
Evaluering av Kunstløftet 2012 - 2015
Evaluering av KSYS 2014-12-09 13:00
Rammeavtale. Musikk- og litteraturbransjen i tall 2014-05-14 13:00
Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester 2014-04-09 13:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av kontorrekvisita 2014-03-18 13:00
Forlagstjenester i forbindelse med utgivelse av Kulturrådets historie 2013-11-07 13:00
FOU oppdrag. Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet 2013-10-28 13:00
Rammeavtale for matlevering 2013-08-15 13:00
Anskaffelse av flyttetjenester 2013-05-31 13:00
Anskaffelse av renholdstjenester Norsk kulturråd 2013-05-13 13:00

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva