Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), B4 Stålkonstruktioner

Hange

06 - Contract award notice - utilities
Piiratud menetlus
14.09.2017 9:54 (GMT+03:00)

Hankija

Cowi a/s Cowi a/s
Camilla Sørensen Camilla Sørensen
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Taani
44623528

Hanke lühikirjeldus

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej. Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i delentrepriser.

Nærværende entreprise omfatter levering og montering af stålkonstruktioner til røggasrensningsbygningen.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti