Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), B4 Stålkonstruktioner

Information

06 - Contract award notice - utilities
Restricted procedure
14.09.2017 08:54 (GMT+02:00)

Buyer

Cowi a/s Cowi a/s
Camilla Sørensen Camilla Sørensen
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Denmark
44623528

Short description

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej. Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i delentrepriser.

Nærværende entreprise omfatter levering og montering af stålkonstruktioner til røggasrensningsbygningen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00