Kundesegmentering av persontransport i jernbanens influenseområde i Norge

Information

Kunngjøring av kontraktstildeling uten forutgående kunngjøring av konkurranse
11/23/2016

Buyer

Jernbaneverket Jernbaneverket
Knut Viddal-Ervik Knut Viddal-Ervik
Stortorvet 7
0155 Oslo
Norway
971033533

Assignment text

Jernbaneverket har behov for å forstå kundene bedre. Oppdraget omfatter segmentering av kunder i det samlede transportnettverket innenfor jernbanens influensområde. Populasjonen i dette oppdraget vil derfor omfatte store deler av Norges befolkning. Unntaket er i de områder hvor det ikke finnes et jernbanetilbud. Oppdragets analyseområde omfatter alle persontransportreiser i dette område.

Markedssegmentering er tidligere benyttet av kollektivtransportens operatører, slik som NSB, og av kollektivtransportens planleggende myndigheter, slik som Ruter. Jernbaneverkets hovedhensikt ved gjennomføring av en markedssegmentering vil være å kunne benytte dette i strategisk, samlet og langsiktig planlegging av transportnettverket i Norge hvor jernbanen inngår som et av flere transportmidler.

Jernbanen skal utvikles som en del at et samlet tilbud i et transportnettverk. Transportnettverket skal utvikles etter samfunnets behov for transport.

Jernbaneverket har en overordnet målsetting om å bidra til å utvikle et samlet transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Videre har Jernbaneverket som et av flere hovedmål å bedre fremkommeligheten for personer i hele landet. Jernbaneverket har, som et av flere, et etappemål om å bidra til kortere reisetider og tilstrekkelig kapasitet samt at persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Jernbaneverket har et helhetlig dør-til-dør perspektiv hvor hele reisekjeden inngår, fra avreise- til bestemmelsessted.Kontraktstildeling
Tittel: Kundesegmentering av persontransport i jernbanens influenseområde i Norge
Dato for kontraktstildeling: 20-11-2016
Antall mottatte tilbud: 4
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
URBANET ANALYSE ASNO988799211MVA, STORGATA 8 , 0155 OSLO, NO, Telefon: +47 96200700, Nettadresse (URL): http://www.urbanet.no.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway