Anskaffelse av byrå til visuell profil og designhåndbok

Information

Negotiated procedure
11/22/2016
12/22/2016

Buyer

Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten
Trine Samuelsen Trine Samuelsen
PB 6538 Etterstad
0606 Oslo
Norway
971183675

Closing date has passed.

Short description

Oslo kommune har behov for å utvikle og implementere ny visuell profil med tilhørende designhåndbok. Behovet er et resultat av hovedmålsettingen i ny kommunikasjonsstrategi; Oslo kommune skal være en åpen, demokratisk og ubyråkratisk kommune med sterk tillit mellom innbyggere og kommune.

En forutsetning for å nå dette målet er enhetlig, profesjonell og moderne kommunikasjon med innbyggere, egne ansatte og andre prioriterte målgrupper. Enhetlig, profesjonell og moderne er føringer som gjelder all kommunikasjon; skriftlig, muntlig og visuell.

Kommunikasjonsseksjonen ved byrådsleders kontor, utførte høst/vinter 2015/2016 en omfattende utredning om kommunikasjonsarbeidet i Oslo. Utredningen endte i rapporten; Kommunikasjon som en strategisk ressurs – Grunnlagsdokument på vei mot en ny overordnet kommunikasjonsstrategi og en ny, samlende visuell profil for Oslo kommune, 2016 – 2018. Rapporten konkluderer med at Oslo kommune fremstår svært fragmentert i den visuelle kommunikasjonen med innbyggerne. Det er identifisert over 150 ulike logoer i kommunen og mange virksomheter opererer med egne visuelle profiler

Files

Title Size
Kvalifikasjonsgrunnlag.pdf 6.51 MB
Vedlegg 1 Informasjonspolitikk_14.11.2007.pdf 1.37 MB
Vedlegg 2 Designh%C3%A5ndbok_4. utgave_oppdatert_august_2008.pdf 5.10 MB
Vedlegg 3 Forpliktelseserkl%C3%A6ring.pdf 282 KB
Vedlegg 3 Forpliktelseserkl%C3%A6ring_REDIGERBAR.docx 30 KB
Vedlegg 4 Referansetabell.xlsx 10 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway