Rammeavtale for kjøp av internrevisjonstjenester

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/8/2016
12/19/2016
12/19/2016

Buyer

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
Børge Jensen Børge Jensen
Fredrik A. Dahls vei 20A (faktura)
Høyskoleveien 7

1430 ÅS
Norway
988983837

Closing date has passed.

Short description

1.1 Oppdragsgiver

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet, og er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret ligger på Ås, og instituttet har flere regionale enheter i hele landet.

NIBIO er en prosjektorganisert virksomhet med en omfattende prosjektportefølje og om lag 700 ansatte. I tillegg er det ca. 200 timekontrakter, vikariater og engasjementer, feltarbeidere og gjesteforskere og studenter.

Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap, til anvendelse i nasjonal beredskap, offentlig forvaltning, næringslivet og samfunnet for øvrig. NIBIOs oppdragsgivere, kunder og prosjekter faller dermed i flere kategorier:

Forskningsprosjekter tildelt, godkjent og finansiert gjennom Norges Forskningsråd

Forskningsprosjekter tildelt, godkjent og finansiert gjennom Landbruks- og matdepartementet

Forskningsprosjekter tildelt og finansiert gjennom søknad til andre offentlige organer i inn- og utland – herunder ulike EU-programmer

Forskningsoppdrag vunnet gjennom deltakelse i offentlige anbudskonkurranser (typiske oppdragsgivere vil være fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner)

Forskningsoppdrag bestilt av private næringsdrivende, stiftelser og organisasjoner.

NIBIO er en sterkt prosjektorientert virksomhet, med tilhørende høye krav til god ressursplanlegging, kontroll og rapportering.1.2 Beskrivelse av anskaffelsen

NIBIO sitt styre har besluttet å etablere en internrevisjon gjennom å driftsutsette tjenesten. NIBIO skal inngå en rammeavtale med én leverandør for levering av tjenester innen, internkontroll, internrevisjon og IT-revisjon.

Rammeavtalen skal bidra til at NIBIO når sine mål om tilstrekkelig og hensiktsmessig internkontroll og effektiv styring av vesentlig risiko. Internrevisjonen skal bidra til at organisasjonen oppnår sine målsetting ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluerer og forbedre effektiviteten i organisasjonsprosesser, for risikostyring, kontroll og virksomhetsstyring. Internrevisjonen skal fremme og beskytte organisasjonens verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. 

Samarbeidet med den valgte leverandøren skal bidra til å sikre at NIBIOs arbeid med internkontroll, internrevisjon og IT-revisjon gjennomføres i henhold til lov og regelverk, beste praksis og gjeldende standarder for internrevisjon og den til enhver tid gjeldende instruks. Videre skal samarbeidet gi tilgang til ekstern kompetanse og et større fagmiljø.

Det forutsettes at valgte samarbeidspartner kan bistå NIBIO med bekreftelsesrevisjon- og rådgivningsoppdrag etter behov og etter nærmere bestilling fra oppdragsgiver basert på risikovurderinger.  Internrevisjonens bekreftelsesoppdrag kan omfatte alle typer områder relatert til virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. 

NIBIO har som målsetning at avtalen også skal bidra til kompetanseutvikling i NIBIO ved at leverandøren legger til rette for erfaringsutveksling ved egne tjenesteleveranser.


Forskningsprosjekter tildelt og finansiert gjennom søknad til andre offentlige organer i inn- og utland – herunder ulike EU-programmer

Forskningsoppdrag vunnet gjennom deltakelse i offentlige anbudskonkurranser (typiske oppdragsgivere vil være fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner)

Forskningsoppdrag bestilt av private næringsdrivende, stiftelser og organisasjoner.

NIBIO er en sterkt prosjektorientert virksomhet, med tilhørende høye krav til god ressursplanlegging, kontroll og rapportering.

Files

Title Size
02 Vedlegg A Kravspesifikasjon internrevisjon.pdf 104 KB
03 Vedlegg B Taushetspliktige opplysninger.docx 13 KB
05 Vedlegg D Egenerklæring om vandel.docx 13 KB
06 Vedlegg E Egenerklæring ILO konvensjoner.docx 12 KB
01 Konkurransegrunnlag (002).pdf 139 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway