Anskaffelse av Automater og Kjøkkenutstyr

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/24/2016
11/29/2016
11/8/2016

Buyer

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Zhong Wang Zhong Wang
985213496

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av Automater og Kjøkkenutstyr til bruk ved helseforetakene i Norge.

Anskaffelsen omfatter seks delområder med underliggende deltilbud:

Delområde 1: Kaffeautomat

                Deltilbud 1.1:     Kaffeautomat

                Deltilbud 1.2:     Kolbetrakter

Delområde 2: Vannautomat

                Deltilbud 2.1:     Vannkjøler

                Deltilbud 2.2:     Tappetårn

                Deltilbud 2.3:     Lokal-kjøler

Delområde3: Vendingautomat

                Deltilbud 3.1:     Vendingautomat – Fullservicevending

Delområde 4: Kjøkkenutstyr

                Deltilbud 4.1:     Kjøkkenutstyr

Delområde 5: Småelektrisk Kjøkkenutstyr

                Deltilbud 5.1:     Småelektrisk kjøkkenutstyr

Hensikten med anskaffelsen er å sikre at de regionale helseforetakene til enhver tid har konkurransedyktige priser og betingelser på tjenester/produkter omfattet av denne anskaffelsen.

Files

Title Size
03 Vedlegg 3 Forpliktelseserklæring 57 KB
04 Vedlegg 4 Svarskjema erfaring 58 KB
06 Vedlegg 6 Retningslinjer for sladding av tilbud 440 KB
05 Vedlegg 5 Skjema forbehold 58 KB
07 Vedlegg 7 Retningslinjer for utprøving av medisinsk forbruksmateriell og kapitalvarer 210 KB
09 Vedlegg 8.1.1 Etiske krav til leverandøren 158 KB
10 Vedlegg 8.1.2 Etisk handel svarskjema - Sporbarhet i leverandørkjeden 31 KB
11 Vedlegg 8.1.3 Etisk handel svarskjema - Retningslinjer for etisk handel CoC 29 KB
12 Vedlegg 8.1.4 Etisk handel svarskjema - Formidling av Code of Conduct i leverandørkjeden 27 KB
13 Vedlegg 8.1.5 Etisk handel svarskjema - System for oppfølging av Code of Conduct i leverandørkjeden 28 KB
14 Vedlegg 8.2 Prisliste MAL 1.26 MB
15 Vedlegg 8.3.1 Kunder tiltredelse - Delområde 1 379 KB
16 Vedlegg 8.3.2 Kunder tiltredelse - Delområde 2 382 KB
17 Vedlegg 8.3.3 Kunder tiltredelse - Delområde 3 380 KB
18 Vedlegg 8.3.4 Kunder tiltredelse - Delområde 4 380 KB
19 Vedlegg 8.3.5 Kunder tiltredelse - Delområde 5 380 KB
08 Vedlegg 8 Rammeavtale ver 0.6 745 KB
21 Vedlegg 8.5 Salgsstatistikkrapportering MAL 1.30 MB
22 Vedlegg 8.6 Helse Sør-Øst - Samhandlingsavtale og egenerklæring 1.03 MB
23 Vedlegg 8.7 Helse Vest - Samhandlingsavtale 608 KB
24 Vedlegg 8.8 Helse Nord - Krav til implementering 328 KB
25 Vedlegg 8.9 Helse Nord - Krav til implementering Excel-mal 54 KB
26 Vedlegg 8.10 Helse Midt-Norge Samhandlingsavtale 2.67 MB
20 Vedlegg 8.4 Responstider HSØ HV HMN HN ver 1.1 71 KB
01 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon ver 1.4 63 KB
02 Vedlegg 2 Prisskjema ver 1.7 64 KB

Dynamic documents

Name
DM Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse med elektronisk kvalifikasjonskav

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway