ByggHgsd2020 BT2 – Anskaffelse av sikkerhetskabinett til Helse Fonna HF

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
4/25/2024 9:12 AM (GMT+02:00)
4/30/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
4/18/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
Yes

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Eirik Lekven Eirik Lekven
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Generell informasjon om konkurransen 
Oppdragsgiver og kunde
 

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Sykehusinnkjøp HF. 
Sykehusinnkjøp HF er eid av de fire regionale helseforetakene, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF, hvorav eierandelen er på 25 prosent hver. Foretaket har strategisk og operativt ansvar for innkjøp til spesialisthelsetjenesten. Ved gjennomføringen av anskaffelsen er Sykehusinnkjøp HF en innkjøpssentral i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, og er rett saksøkt eller innklaget ved tvisteprosesser som gjelder påstand om feil begått i en anskaffelsesprosess. 
Sykehusinnkjøp HF, divisjon vest er avtaleforvalter. For mer informasjon, se www.sykehusinnkjop.no. 
Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelsen på vegne av Kunden. Kunde på denne avtalen er Helse Fonna HF. 

Anskaffelsens formål og omfang 
Anskaffelsens formål er Anskaffelse av 2 stk. sikkerhetskabinett, samt opsjon på 2 stk. Sikkerhetskabinett til Helse Fonna HF i forbindelse med byggetrinn 2. Se pkt. 1.7 Viktige datoer for tentativ fremdriftsplan og leveranse. For orientering om prosjekt for utstyrsanskaffelsen til BT2, se bilag 8 – Prosjektinformasjon. 
Se også Bilag 2 - Kravspesifikasjon og Bilag 1 - Prisskjema for nærmere beskrivelse av hhv. krav og prising av sikkerhetskabinett. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00