Anskaffelse av delentreprise K304 dampanlegg, Parkhjørnet - ny sterilsentral, Helse Bergen HF

Information

52 - Contract notice
Open national
6/26/2023 7:54 AM (GMT+02:00)
8/11/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
8/1/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Thomas Harborg Thorn Thomas Harborg Thorn
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Helse Bergen HF skal bygge en sentralisert vaske- og sterilsentral, kalt Parkhjørnet. Bygget skal plasseres mellom Gamle hovedbygg (GHB) og Sentralblokken (SB) mot Jonas Lies vei.

Grunnarbeidene er i hovedsak ferdigstilt ila 2021.

Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng. Det nye bygget får fire etasjer over bakken og vil ha samme gesimshøyde som GHB mot SB. Nybygget har en generell gesimshøyde på 17,6 m over gjennomsnittlig terreng. Hovedkonstruksjonen er i plasstøpt betong.

P.t. er entreprise «K201 Tett hus entreprisen» inngått, signert og under utførelse

I denne fasen skal avtale inngås for følgende entrepriser:
  • K202 Innvendige arbeider
  • K301 Rør
  • K302 Ventilasjon
  • K303 Vanntåkeanlegg
  • K304 Dampanlegg
  • K401 Sterkstrøm
  • K501 Svakstrøm
  • K502 SD-anlegg
  • K503 Lås og beslag
  • K701 Utomhus.

Denne anskaffelse gjelder entreprise K304 Dampanlegg.  

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
001_Konkurransebestemmelser PAHJ - FOA del I og del II.pdf 672 KB
002 Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 126 KB
003_Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 431 KB
004_Vedlegg 3 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 429 KB
005_Vedlegg 4 - Svarskjema erfaring.docx 424 KB
006_Vedlegg PAHJ Entreprise K304 Dampanlegg Tilbudsskjema (7).xlsx 27 KB
101_Avtaledokument NS8405 - PAHJ.doc 104 KB
102_Bilag A.1 Terminologier og forkortelser.pdf 265 KB
103_Bilag B.1 NS8405_2008 Ikke vedlagt.txt 1 KB
104_Bilag B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser PAHJ.pdf 552 KB
105_Bilag B.3 Kontraktskrav etisk handel.pdf 463 KB
106_Bilag B.4 Krav arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdf 517 KB
107_Bilag B.5 Egenraportering Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 413 KB
108_Bilag B.6 Forpliktelseserklæring.docx 426 KB
109_Bilag C.1.1_Rammebetingelser. Prosjektinfo og Rigg.pdf 4.15 MB
110_Bilag C.1.2 Rent Tørt Bygg revidert.pdf 369 KB
111_Bilag C.1.3 Digital samhandling.pdf 399 KB
112_Bilag C.1.4 Krav til Systematisk ferdigstillelse og kvalitetsstyring.pdf 867 KB
113_Bilag C.1.6 Toleranser ved bygging etter modell.pdf 202 KB
114_Bilag C.2.3 Teknisk beskrivelse K304 Dampanlegg.pdf 581 KB
115_Bilag C.2.3_undervedlegg 025-V-329-70-001 - Systemskjema Dampanlegg.pdf 127 KB
116_Bilag C.3.6 Felles Solibrimodell.smc 94.20 MB
117_Bilag C.3.11 Tegninger, detaljer fra RIE_Ikke vedlagt utsendelsen.txt 1 KB
118_Bilag C.3.13 Tegninger, detaljer fra RIBr.zip 5.38 MB
119_Bilag C.3.14 Tegninger, detaljer fra RIAKU.pdf 1.87 MB
120_Bilag C.4.2.2 Oversikt trykksoner.pdf 669 KB
121_Bilag C.4.3 Prosjektforutsetninger lyd.pdf 2.56 MB
122_Bilag C.4.4 Brannkonsept.pdf 1013 KB
123_Bilag C.4.5 Parkhjørnet BIM-Manual.pdf 848 KB
124_Bilag C.4.5.1 HBE PAHJ - Shared Parameters.xlsx 275 KB
125_Bilag C.4.6.14 IKT Rammeverk.pdf 4.38 MB
126_Bilag C.4.7.4 - Funksjonsbeskrivelse K501 Damptekniske anlegg.pdf 237 KB
127_Bilag C.4.9.1 FDVU manual for Helse Bergen med vedlegg.zip 1.36 MB
128_Bilag C.4.9.7 Krav til fysisk merking.pdf 559 KB
129_Bilag C.4.9.8 Grensesnittsmatrise - Ansvar og tekniske grensesnitt.pdf 133 KB
130_Bilag D.1 Administrative rutiner - PA-boken.pdf 651 KB
131_Bilag D.1.1 Prosessoversikt.xlsx 33 KB
132_Bilag D.1-Vedlegg 1 eksempel på møteplan.pdf 95 KB
133 Bilag D.2 Miljøoppfølgingsplan (MOP).pdf 164 KB
134_Bilag D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.xlsx 55 KB
135_Bilag D.5 Seriøsitetskrav.pdf 1.04 MB
136_Bilag D.4 ROS - analyse utførende fase.pdf 701 KB
137_Bilag E.3 Fremdriftsplanlegging.pdf 538 KB
116_Bilag C.3.6 Felles Solibrimodell 19 06 2023.smc 109.00 MB
116_Dokument 025-XX-V-329-00-00 damp.ifc 27.09 MB
119_Bilag C.3.14 Tegninger, detaljer fra RIAKU_ver 20 06 2023.pdf 3.04 MB
121_Bilag C.4.3 Prosjekteringsforutsetninger lyd_ver 20 06 2023.pdf 3.52 MB
112_Bilag C.1.4 Krav til Systematisk ferdigstillelse og kvalitetsstyring ver 21 06 2023.pdf 1.06 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00