C04096 - Støytiltak utenfor Evenes flystasjon - Entreprise 2 - 100816

Information

52 - Contract notice
Open national
3/23/2023 2:57 PM (GMT+01:00)
4/24/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
4/17/2023 8:00 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Hanne Thomassen Hanne Thomassen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag om å gjennomføre støytiltak på bygninger med støyfølsomt bruksformål utenfor Evenes flystasjon. Krav til innendørs lydnivå reguleringsbestemmelse punkt 3.4 tredje ledd for Evenes flystasjon, og prosjektets hensikt er å gjennomføre tiltak slik at bestemmelsen oppfylles.

Støytiltaksprosjektet vil bli delt inn i flere uavhengige entrepriser. Disse vil bli utlyst uavhengig av hverandre. Dette er entreprise 2.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del I Innbydelse åpen tilbudskonk NS8405.pdf 225 KB
Del I vedlegg I - Prisskjema - Entreprise 2.docx 54 KB
Del I vedlegg II - Egenerklæringer.docx 60 KB
Del II Kontraktsbestemmelser NS8405.docx 535 KB
Del III - C - FDV dokumentasjon Støytiltak Entreprise.pdf 298 KB
Del III B - SHA NS8401-8405-8407.pdf 276 KB
Del III-D Administrative bestemmelser.pdf 890 KB
E02_00_00-BESK-0-01-E02.gab 11.30 MB
E02-00_00-BESK-0-01-E02.ga1 11.03 MB
ETTERSENDES PÅ FORESPØRSEL_Fullmakt utvidet skatteattest_mars22.pdf 135 KB
E02-00_00-BESK-0-01-E02.pdf 4.34 MB
MOP 100816 - Støytiltak riving innenfor og utenfor basen.xlsx 119 KB
SHA-EVE 00-02 Mal SHA- plan_C04096.pdf 227 KB
Varighet per bolig E02.pdf 123 KB
REV_Del III A Oppdraget NS8405.pdf 295 KB
E02-19_32-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 10.47 MB
E02-22_22-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 36.30 MB
E02-23_116-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 6.78 MB
E02-23_119-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.32 MB
E02-23_122-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.44 MB
E02-23_126-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 2.24 MB
E02-23_144-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.77 MB
E02-23_14-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.60 MB
E02-23_175-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.69 MB
E02-23_22-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 14.32 MB
E02-23_43-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 17.23 MB
E02-23_48-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 18.66 MB
E02-23_49-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 4.30 MB
E02-23_57-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.65 MB
E02-23_59-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 7.46 MB
E02-23_5-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.50 MB
E02-24_16-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 14.22 MB
E02-24_26-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.34 MB
E02-3_69-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 3.10 MB
E02_00_00-BESK-0-01-E01.xml 10.02 MB
E02-4_16-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.30 MB
E02-4_1-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 10.76 MB
E02-4_6-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 2.45 MB
E02-4_8-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.21 MB
E02-5_132-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 2.95 MB
E02-5_133-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 4.73 MB
E02-5_137-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.14 MB
E02-5_166-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 17.24 MB
E02-5_33-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 6.51 MB
E02-5_34-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 28.00 MB
E02-5_35-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 26.17 MB
E02-5_41-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 5.61 MB
E02-5_53-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 3.48 MB
E02-5_71-TEG-0-001-E01-tegninger-bilder.pdf 18.33 MB
E02-5_71-TEG-0-002-E01-tegninger-bilder.pdf 3.34 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00