Konkurranse på veidrift DK 5442 Ullsfjord 2023-2028

Information

02 - Contract notice
Open procedure
3/17/2023 8:40 AM (GMT+01:00)
4/14/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
3/31/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Lillian Strand Lillian Strand
Postboks 701
9815 VADSØ
Norway
922420866

Closing date has passed.

Short description

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten.
 
Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget.
Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
5442_A0_Forside_Innholdsliste.pdf 91 KB
5442_A1_Dokumentliste.pdf 139 KB
5442_A2_Innbydelse_til_anbudskonkurranse.pdf 89 KB
5442_A3_orientering_om_prosjektet.pdf 236 KB
5442_B1_konkurranseregler.pdf 180 KB
5442_B2_ Krav_til_leverandoerens_kvalifikasjoner_anbudskonkurranse.pdf 234 KB
5442_B3_Konkurranseregler_og_kvalifikasjonskrav.pdf 179 KB
5442_C1_Alminnelige_kontraktsbestemmelser.pdf 70 KB
5442_C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser.pdf 374 KB
5442_C3_Spesielle_kontraktsbestemmelser.pdf 434 KB
5442_C4_Avtaledokument.pdf 87 KB
5442_D1_Beskrivelse_Ullsfjord.GAB.gab 2.18 MB
5442_D2_H_SHAplan_Ullsfjord.pdf 419 KB
5442_D2_H_vedlegg til SHA-plan - Varslingsplan.pdf 120 KB
5442_D2_I00_Innholdsliste.pdf 140 KB
5442_D2_ID7330a_Behandling_av_dode_og_skadde_dyr.pdf 165 KB
5442_D2_ID7480a_Prinsippskisse_vegens_frie_rom_og_vekstsone.pdf 181 KB
5442_D2_ID9100a_Ploger_og_vinterdriftsutstyr.pdf 198 KB
5442_D2_ID9300a_Bruk_av_salt.pdf 348 KB
5442_D2_ID9300c_Stroing_med_sand.pdf 331 KB
5442_D2_ID9300d_Friksjon_Malemetoder_og_dokumentasjon.pdf 226 KB
5442_D2_ID9400a_Instruks for arbeid i skred og skredfarlig område.pdf 201 KB
5442_D2_ID9400b_Instruks for Holmbuktura skredvarslingsanlegg.pdf 2.13 MB
5442_D2_S00_Innholdsliste.pdf 106 KB
5442_D2_S01_ kart_vegnett.pdf 555 KB
5442_D2_S06a_Generelle_krav_til_sikt.pdf 734 KB
5442_D2_S14_Varslings_regulerings_og_sikringsutstyr.pdf 134 KB
5442_D2_S16_Innplassering av vegnett i vinterdriftsklasser.pdf 168 KB
5442_D2_S17_ Vedlegg_Naturfareplan A0 oversiktskart.pdf 26.38 MB
5442_D2_S17_Naturfarer i driftsområde Lyngen.pdf 1.12 MB
5442_D2_S17_Vedlegg_Naturfareplan A3 detaljkart.pdf 22.71 MB
5442_D2_S30-Historiske_vinterdriftsdata.pdf 136 KB
5442_E1_Dokumentasjon_fra_tilbyder.pdf 78 KB
5442_E2_Svardokument_for_vurdering_av_leverandoers_kvalifikasjoner.pdf 177 KB
5442_E3_Beskrivelse_med_utfylte_priser.pdf 72 KB
5442_E4_Prisskjema.pdf 162 KB
5442_E5_Tilbudsskjema.pdf 63 KB
5442_YM_plan_Ullsfjord.pdf 306 KB
nvdb-rapport-Driftskontrakter_Tilstandsrapport_5442_20230123-145937_fc562653-151f-4216-b4ed-34827912a7e8.xlsx 1.16 MB
nvdb-rapport-Driftskontrakter_V2_5442_20221213-084226_ccd5692b-8755-41c4-ae0c-981c475a870d.xlsx 114 KB
nvdb-rapport-Driftskontrakter_V3_5442_20230120-153533_edb5f005-cdb8-4b6e-a8eb-a27e73f67c8d.xlsx 122 KB
nvdb-rapport-Driftskontrakter_V4_5442_20230120-140553_b1b37cde-c5a1-4ca2-ab6a-eddee0ae004f.xlsx 1.42 MB
5442_D1_Beskrivelse_Ullsfjord_PDF.pdf 257 KB
5442_D1_Beskrivelse_Ullsfjord_XML.xml 1.29 MB
nvdb-rapport-Driftskontrakter_V1_5442_20230123-145328_afe3ce90-91c0-4a95-850b-1198db173ff6.xlsx 133 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00