P2541 Røntgenapparater til Forsvaret - Prekvalifisering

Information

17 - Contract notice for contracts in the field of defence and security
Negotiated procedure
2/10/2023 6:05 PM (GMT+01:00)
2/28/2023 11:59 PM (GMT+01:00)
2/24/2023 4:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

FORSVARSMATERIELL FORSVARSMATERIELL
Daniel Liland Daniel Liland
Grev Wedels plass 1
Postboks 800 Postmottak 2617 LILLEHAMMER

0151 OSLO
Norway
916075855

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsmateriell ønsker å anskaffe mobile røntgenapparater på vegne av Forsvaret. Det tiltenkte bruksområdet for apparatene vil være ute i felt, der de både vil bidra til å vedlikeholde og styrke de medisinske kapasitetene og kapabilitetene til det norske forsvaret. Røntgenapparatene vil benyttes på tvers av forsvarets grener.

Anskaffelsen vil bestå av to faser: Pre-kvalifisering og Tilbudskonkurranse. Interesserte aktører er velkomne til å sende inn en søknad om å bli pre-kvalifisert til tilbudskonkurransene.

Anskaffelsen gjennomføres iht. Forsvars og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) §5-1.

Dersom en kandidat er blitt avvist, kan de sende en søknad om midlertidig forføyning til Oslo Tingrett, jf. FOSA § 10-6, innen 15 kalenderdager, regnet fra meddelelsen om avvisning.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00