Delkontrakt 1-2 DNA-ekstraksjonskit til Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus

Information

1/9/2023 9:14 AM (GMT+01:00)
2/9/2023 11:59 PM (GMT+01:00)
1/30/2023 2:00 PM (GMT+01:00)
Yes
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kirsten Sørensen Kirsten Sørensen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er å dekke Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker, Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus HF sitt behov for DNA-ekstraksjonskit og forbruksvarer for manuell ekstrahering av DNA fra sporprøver innsamlet i straffesaker.

DNA-ekstraksjonskit og forbruksvarer skal være tilpasset rettsgenetiske sporprøver.

Seksjonen mottar ca. 25 000 sporprøver i året, dette volumet har vært stabilt over år. Det er ikke kjennskap til planlagte endring i politiets rutiner for prøvetakning og dermed heller ikke i antall sporprøver.

Avdelingen er forpliktet til å levere analysesvar innen en garantert leveringstid. Det er viktig å sikre forutsigbare og korrekte leveranser av reagenser og forbruksvarer.

Anskaffelsens omfang anslås å tilsvare omtrent 25 000 DNA-ekstraheringer. For å ta høyde for en generell økning i tilfanget av sporprøver pga. befolkningsutvikling etc., samt eventuelle endrede kriterier for prøvetaking antas en maksimal volumøkning på 5-10%.

Oppgitt forbruk/omfang er et estimat for informasjon til tilbyder, og er ikke bindende for fremtidig avtalevolum.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00