Anskaffelse av delentreprise K300 røranlegg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF

Information

52 - Contract notice
Open national
8/18/2022 9:57 AM (GMT+02:00)
9/9/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
9/1/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Thomas Harborg Thorn Thomas Harborg Thorn
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelse av delentreprise K300 røranlegg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
000_Konkurransebestemmelser HAB Håkonsgaten 1 FOA del I og del II.pdf 1.47 MB
001_Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 444 KB
002_Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 451 KB
003_Vedlegg 3 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 446 KB
004_Vedlegg 4 - Svarskjema erfaring.docx 444 KB
005_Vedlegg 5 Prisskjema - HAB K300.xlsx 32 KB
006_Avtaledokument NS8405 - HAB K300.doc 104 KB
007_Bilag A.1 Terminologier og forkortelser (1).pdf 315 KB
008_Bilag B.1 NS8405_2008 ikke vedlagt.txt 1 KB
009_Bilag B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser HAB K300.pdf 1.44 MB
010_Bilag B.3 Kontraktskrav etisk handel.pdf 1.07 MB
011_Bilag B.4 Krav arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdf 1.13 MB
012_Bilag B.5 Egenraportering Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 431 KB
013_Bilag B.6 Forpliktelseserklæring.docx 443 KB
014_Bilag C.1.1_Rammebetingelser. Prosjektinfo og Rigg.pdf 633 KB
015_Bilag C.1.2 Rent Tørt Bygg.pdf 463 KB
016_Bilag C.1.3 Digital samhandling.pdf 852 KB
017_Bilag C.1.4 Krav til Systematisk ferdigstillelse og kvalitetsstyring inkl. vedlegg.pdf 1.08 MB
018_Bilag C.2 Teknisk beskrivelse K300 - Røranlegg.pdf 1.50 MB
019_Bilag C.2 Teknisk beskrivelse K300 - Røranlegg.gab 3.04 MB
022-1_Bilag C.3.9.1 Tegningsliste ARK K201.pdf 15 KB
022-2_Bilag C.3.9.2 Tegninger ARK K201.zip 17.50 MB
023_Bilag C.4.3 Premissdokument Lydforhold_Inkludert_Lydplaner.pdf 2.56 MB
024_Bilag C.4.4 Brannkonsept Håkonsgaten 1.pdf 312 KB
025-1_Bilag C.4.5 Generalisert BIM-manual Helse Bergen Del 1.pdf 2.39 MB
025-2_Bilag C.4.5 Generalisert BIM-manual Helse Bergen Del 2.pdf 2.37 MB
025-3_Bilag C.4.5 Vedlegg - Toleranser ved bygging etter modell.pdf 824 KB
026_Bilag C.4.6.2 Miljøsaneringsbeskrivelse.pdf 1.34 MB
027_Bilag C.4.7.2 Håkonsgaten 1 - Systemskjema Varme og Sanitær.pdf 304 KB
028_Bilag C.4.7.4.1 Håkonsgaten 1 - Systemskjema Sprinkler - Glykolsentral.pdf 36 KB
029_Bilag C.4.7.4.2 Håkonsgaten 1 - Systemskjema Sprinkler - Våtanlegg.pdf 34 KB
030_Bilag C.4.7.4_5_6 Håkonsagaten 1 Funksjonsbeskrivelse VVS.pdf 388 KB
031_Bilag C.4.8 Krav til fysisk merking.pdf 559 KB
032_Bilag C.4.9 FDVU manual for Helse Bergen med vedlegg.zip 1.36 MB
033_Bilag C.4.10 Teknisk merkehåndbok Vedlegg 5 TFM 2.0.pdf 629 KB
034_Bilag D.1 Administrative rutiner - PA-boken.pdf 645 KB
035_Bilag D.2 Miljøoppfølgingsplan (MOP).pdf 149 KB
036_Bilag D.3 Dokument ettersendes.txt 1 KB
037 Bilag D.3.2 SHA-Risikovurderingskjema.pdf 105 KB
038_Bilag D.3.3 SHA - Avviksrapport.pdf 27 KB
040_Bilag E.3 Fremdriftsplanlegging.pdf 670 KB
0398_Bilag D.5 Seriøsitetskrav i Helse Bergen_rev.02.pdf 210 KB
021_Bilag C.3.6 Felles Solibri modell.zip 81.39 MB
020_Bilag C.3.4 IFM modell K300 og K360.zip 54.28 MB
026_Bilag C.4.6.2 Miljøsaneringsbeskrivelse HAB rehabiliteringsfase.pdf 2.99 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00