Blodtypemaskin til St. Olavs hospital HF med instr.avh. forbr.matr.

Information

02 - Contract notice
Open procedure
5/10/2022 8:36 AM (GMT+02:00)
6/17/2022 8:00 AM (GMT+02:00)
6/10/2022 8:00 AM (GMT+02:00)
6/16/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Bjørnar Nordbotten Bjørnar Nordbotten
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Blodtypemaskin til St. Olavs hospital HF med instrument avhengig forbruksmateriell.

Systemet skal være helautomatisert og må basere seg på prinsipper for antigen-antistoffreaksjon og agglutinasjon med gelkort-teknikk (ikke kassetter).

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
2022-429 Kjøpsavale Bilag 4 - Mottakskontroll og Godkjenningsprotokoll.docx 70 KB
2022-429 KJøpsavtale Bilag 2b NO-18 - Kravspesifikasjon IKT-tjenester og informasjonssikkerhet for MTU.docx 906 KB
2022-429 Kjøpsavtale Bilag 2c Faktaark 38 - Sikkerhetskrav for systemer v5.0.pdf 238 KB
2022-429 KJøpsavtale Bilag 5 Samhandlingsavtale HMN.pdf 124 KB
2022-429 Kjøpsavtale Bilag 7 Valideringsplan ny blodtypemaskin.docx 38 KB
2022-429 Kjøpsavtale Blodtypemaskin StO.docx 93 KB
2022-429 Kjøpsavtale Kravspesisfikasjon 21.04.2022.xlsx 41 KB
2022-429 Kjøpsavtale Vedlegg 3a AKS Tilbud.pdf 97 KB
2022-429 Kjøpsavtale Vedlegg 3b AKS Tilbud teknisk spesifikasjon.pdf 61 KB
2022-429 Kjøpsavtalen Bilag 1 Databehandleravtale.docx 93 KB
2022-429 STO faktureringsrutiner.pdf 120 KB
2022-429 Rammeavtale Bilag 2 Endringsbilag.docx 67 KB
2022-429 Rammeavtale forbr.matr blodtypemaskin.docx 185 KB
2022-429 Rammeavtalens bilag 1 - prisskjema.xlsx 24 KB
2022-429 Rammeavtalens Bilag 5 Personvernerklæring.docx 67 KB
2022-429 Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 63 KB
2022-429 Vedlegg 7 - Referanseliste.docx 66 KB
2022-429 Vedlegg 8 - Forpliktelseserklæring.docx 67 KB
Vedlegg 2 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 70 KB
Vedlegg 5 - Bilag 3 Kontraktskrav etisk handel.docx 74 KB
Vedlegg 7 Egenrapporteringsskjema - Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 80 KB
Vedlegg 9 - Bilag X Morselskapsgaranti.docx 55 KB
2022-429 Konkurransebest del III Blodtypemaskin STO.docx 171 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00