Veiledende kunngjøring - Kartleggingsverktøy for psykometriske tester

Information

Prior information notice
01 - Prior information notice
10/15/2021 7:37 AM (GMT+02:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune vurderer anskaffelse av digital løsning for bruk av rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema for kartlegging og analyse av psykiske vansker og behovet for psykisk helsehjelp. Kommunen benytter per i dag papirskjema, men har tidligere benyttet en digital løsning for pilotering i en avgrenset periode. Bergen kommune ønsker å få på plass en løsning for digitalisert bruk av rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema.

Løsningen skal ikke omfatte behandling, men resultat av kartlegging skal registreres og behandles videre i kommunens egne fagsystemer innenfor barneverntjenesten og barne- og familietjenesten.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00