Veiledende kunngjøring - Kartleggingsverktøy for psykometriske tester

Information

Denne bekendtgørelse er kun vejledende
01 - Forhåndsmeddelelse
15-10-2021 07:37 (GMT+02:00)

Indkøber

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norge
964338531

Kort beskrivelse

Bergen kommune vurderer anskaffelse av digital løsning for bruk av rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema for kartlegging og analyse av psykiske vansker og behovet for psykisk helsehjelp. Kommunen benytter per i dag papirskjema, men har tidligere benyttet en digital løsning for pilotering i en avgrenset periode. Bergen kommune ønsker å få på plass en løsning for digitalisert bruk av rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema.

Løsningen skal ikke omfatte behandling, men resultat av kartlegging skal registreres og behandles videre i kommunens egne fagsystemer innenfor barneverntjenesten og barne- og familietjenesten.

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark