Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system (2.gangs utlysning)

Information

10/19/2021 10:31 AM (GMT+02:00)
10/26/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
10/11/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune skal anskaffe et system for eiendomsforvaltning, Facility Management System, med tilhørende tjenester for etablering, opplæring og forvaltning. Systemet for eiendomsforvaltning, heretter kalt FM-system, skal understøtte kommunens virksomhetsprosesser for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsmasse.

Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte kommunens egenutviklede FDV-system for å særlig ivareta de funksjoner og arbeidsprosesser som forventes av moderne, ansvarlig og effektiv eiendomsdrift.

Oppdragsgiver for anskaffelsen er  Bergen kommune ved byrådsavdeling for finans, næring og eiendom.  
FM-systemet skal være en konsernløsning i Bergen kommune og kunne benyttes av den/de etater og avdelinger som til enhver tid har arbeidsprosesser og behov som understøttes av systemet. 

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00