EØS 038-2021 Den grønne akse – rådgivning og prosjektering

Information

02 - Contract notice
Open procedure
10/15/2021 9:51 AM (GMT+02:00)
10/27/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
10/18/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Bymiljøetaten Bymiljøetaten
Torstein Fjeldet Lunde Diana Snibsøer
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Tender is cancelled

Short description

Den grønne akse er en park- og byromsakse i sentrum av Bergen. Aksen samler byrom og parker med særpreg og karakter, og er, sammen med Torget og Bryggen, en viktig identitetsbærer for Bergen.

Formålet med oppdraget er å sikre et kompetansetilfang fra et fagmiljø til rådgivings- og prosjekteringsoppgaver innenfor prosjektområdet, som vi ser behov for de kommende årene. Gjennom oppdraget skal det utarbeides et overordna kunnskapsgrunnlag, sammen med planlegging og gjennomføring av delprosjekt.

Estimert verdi på rammeavtalen inkl. opsjoner er 15 MNOK. Maksimal verdi for uttak på rammeavtalen er 20 MNOK. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00