EØS 059-2020 Mjølkeråen Avløpssanering

Information

05 - Contract notice - utilities
Open procedure
5/4/2021 2:03 PM (GMT+02:00)
5/28/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
5/12/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
5/28/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Tonje Dahle Tonje Dahle
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

VA-etaten har startet opp ett prosjekt som dels rehabiliterer, dels etablerer nytt vann- og avløpsanlegg med tilhørende infrastruktur i området Mjølkeråen hovedsakelig langs Morviksveien. Prosjektet har til hovedformål å samle flere direkte utslipp av avløpsvann til sjø/byfjorden i en felles løsning som overfører og renser avløpsvannet i Kvernevik renseanlegg før det slippes ut til sjø.

For å kunne overføre og rense avløpsvannet i Kvernevik renseanlegg etableres en hovedavløpsledning /pumpeledning (grønn linje) langs Morvikveien. Pumpingen skjer fra flere pumpestasjoner og inn på felles ledning, totalt er det planlagt 6 stk. nye pumpestasjoner, mens 1 eksisterende pumpestasjon – Bryggjedalen, skal oppgraderes/utvides.
Pumpestasjonene er plassert langs Morvikveien, samt 1 pumpestasjon ved snuplass i enden av Bekkjarvikveien (186/126).

Prosjektet har en utstrekning på ca. 3 km, hvor trasen hovedsakelig ligger i vei eller fortau.

Files (click on the file name to download)

Name Size
Vedlegg 02 - Svar på søknad om midlertidig avkjørsel i forbindelse med anleggsarbeid - Fv. 5306 og Fv. 5302 - Viddalen og Morvikveien.PDF 55 KB
Vedlegg 03 - Fremmede arter- risikovurdering og tiltak.pdf 9.03 MB
Vedlegg 04 - Notat - Nettkapasitet 04.03.21.pdf 248 KB
Vedlegg 05 - SHA-plan rev. 21.02.21.pdf 160 KB
Vedlegg 07 - Tegningsliste.pdf 29 KB
Vedlegg 08 - VLFK_A002 - Tegningsliste.pdf 117 KB
Vedlegg 09 - Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan.pdf 1.86 MB
B001.pdf 4.67 MB
E001.pdf 474 KB
E002.pdf 507 KB
F-tegninger.zip 3.30 MB
HB-tegninger.zip 3.68 MB
HC-tegninger.zip 9.67 MB
HF-tegninger.zip 510 KB
I_J-tegninger.zip 6.43 MB
L_PC-tegninger.zip 9.75 MB
Utklipp fra 3D-modell.pdf 1.81 MB
VLFK_Tegninger_Morvikveien_samlet.pdf 3.04 MB
Y-tegninger.zip 8.57 MB
Avløpssanering Mjølkeråen.gab 36.03 MB
Avløpssanering Mjølkeråen.xml 34.55 MB
Vedlegg 06 - Avløpssanering Mjølkeråen - Del III Mengdebeskrivelse.pdf 3.65 MB
Vedlegg 11 - Tilbudsgjennomgang og befaring.pdf 72 KB
HJ_HK_HW-tegninger.zip 4.17 MB
Vedlegg 10 - Tilbudsskjema miljø - Mjølkeråen.xlsx 19 KB
Avløpssanering Mjølkeråen_Addendum.gab 137 KB
Avløpssanering Mjølkeråen_Addendum.xml 88 KB
Ettersending tegninger 03.05.21.docx 12 KB
HF001.pdf 106 KB
HF002.pdf 177 KB
HF003.pdf 83 KB
HF004.pdf 46 KB
Mjølkeråen NS 8405 Del II Kontraktsgrunnlaget 04.05.21.pdf 761 KB
Oversikt spillvannskummer.xlsx 14 KB
Sanering avløp_addendum.pdf 748 KB
Vedlegg 01 - F 2 Regningsarbeid 04.05.21.docx 26 KB
Mjølkeråen_VA_sanering.nwd 333.17 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00