LIS 2107g Diverse ikke-parenterale kjemoterapeutika

Information

02 - Contract notice
Open procedure
11/19/2020 10:11 AM (GMT+01:00)
12/22/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
12/15/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
12/21/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Eirik Sverrisson Eirik Sverrisson
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse og gjelder kjøp av parenterale farmasøytiske spesialpreparater. Kundene for denne anskaffelsen er de fire regionale helseforetakene i Norge, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF. Sykehusinnkjøp HF divisjon gjennomfører anskaffelsen på vegne av kundene

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00