U2580 EFU-10305 Eidsvåg skole, totalentreprise trinn 2

Information

10/28/2020 11:17 AM (GMT+01:00)
11/9/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
10/28/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Prosjektet omfatter rivning, rehabilitering, nybygg av skole og stor idrettshall.
Deler av eksisterende skole(52-bygget) skal stå igjen og rehabiliteres og oppgraderes til å tilfredsstille dagens standard for skole. Nord for det eksisterende bygget skal det bygges ny fløy utført i massiv-tre.

Nord for den nye skoledelen skal det etableres en stor idrettshall. Denne hallen er en halvveis tilfylt bygning.
Bygget skal føres opp og tilfredsstille kravene gitt i TEK17, og nybygget og idrettshallen skal klassifiseres som passivhus.
Hovedkilden for varme vil være varmepumpe med energibrønner.
Prosjektet skal gjennomføres med systematisk ferdigstillelse.

Det vil ikke gitt igangsettingstillatelse før prosjektet Oppgradering av Granlien er ferdigstilt og godkjent av den rette myndighet. Dette ligger som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen (arbeidet pågår nå).

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: U2580 EFU-10305 Eidsvåg skole, totalentreprise trinn 1

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Vedlegg II.01) Administrative bestemmelser.pdf 268 KB
Vedlegg II.02) Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse - tiltransport.pdf 78 KB
Vedlegg II.03) Funksjonsbeskrivelse.pdf 9.62 MB
Vedlegg II.04) Retningslinjer og krav.zip 6.87 MB
Vedlegg II.05) Spesielle bestemmelser - Rigg og drift.pdf 854 KB
Vedlegg II.06) Forprosjektrapport.pdf 3.38 MB
Vedlegg II.08) Byggherrens plan for SHA-arbeidene.zip 2.23 MB
Vedlegg II.09) Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan.pdf 508 KB
Vedlegg II.10) Miljøkartleggingsrapport.zip 9.49 MB
Vedlegg II.11) Tegninger - ARK.zip 29.17 MB
Vedlegg II.12) Tegninger - LARK.zip 1.53 MB
Vedlegg II.13) Tegninger - RIB.zip 1.28 MB
Vedlegg II.14) Tegninger - RIE.zip 4.27 MB
Vedlegg II.15) Tegninger - RIV.zip 1.94 MB
Vedlegg II.16) Tegninger - Eksisterende bygg.zip 54.46 MB
Vedlegg II.17) Plan for systematisk ferdigstillelse versjon 1.0.docx 294 KB
Vedlegg II.18) Veileder - Plan for systematisk ferdigstillelse utg. 1.2.pdf 1.14 MB
Vedlegg II.19) Reguleringsbestemmelser 02.03.2020.pdf 284 KB
Vedlegg II.20) Antikvarisk dokumentasjon.pdf 11.63 MB
Vedlegg II.21) Notat vedr. antikvariske hensyn.pdf 467 KB
Vedlegg II.22) Premissdokumenter og tegninger - Akustikk.zip 5.02 MB
Vedlegg II.23) Klimagassberegninger - materialer.pdf 607 KB
Vedlegg II.24) Energikonsept og kontroll av energistandard.pdf 645 KB
Vedlegg II.25) Bygningsfysiske premisser nybygg og idrettshall.pdf 1.91 MB
Vedlegg II.26) Branntekniske premisser og tegninger.zip 6.06 MB
Vedlegg II.27) Godkjente avvik fra Retningslinjer og krav - II.6.pdf 98 KB
Vedlegg II.28) Arealstandarder og kravspes. for skoleanlegg.pdf 718 KB
Vedlegg II.29) Komplett vedleggsliste.pdf 95 KB
Vedlegg I.1a) Tilbudsskjema.docm 454 KB
Vedlegg I.1b) Tilbudsskjema.xlsx 34 KB
Vedlegg I.2) Evaluering av entreprenoroppdrag.pdf 420 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00