Trinn 2 Tilbudsfase tjenestekonsesjon BPA

Information

8/27/2020 1:50 PM (GMT+02:00)
9/25/2020 3:00 PM (GMT+02:00)
9/18/2020 3:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Bærum kommune Bærum kommune
Tonje Vatna Paur Tonje Vatna Paur
Postboks 700
1304 SANDVIKA
Norway
935478715

Closing date has passed.

Short description

Bærum kommune inviterer på vegne av 16 kommuner i Kommunehelsesamarbeidet (KHS) (heretter kalt oppdragsgiver) til å gi tilbud i trinn 2 i forbindelse med inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter for kjøp av tjenesten praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det skal inngås tjenestekonsesjonskontrakt med fire (-4-) leverandører (forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud). Tildelingen vil skje på bakgrunn av oppdragsgivers vurdering av hvilke leverandører som kan dekke kommunenes formål og brukernes behov best. Se tildelingskriterier i punkt 5.1 i konkurransegrunnlaget.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Trinn 1 Prekvalifisering - Tjenestekonsensjonskontrakt brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway