Mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyningen for Provas, Haderslev Forsyningsservice A/S (prækvalifikation)

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
8/15/2019 8:12 PM (GMT+02:00)
9/13/2019 8:00 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

SamAqua SamAqua
SamAqua SamAqua
Malene Loff Skræ Malene Loff Skræ
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Closing date has passed.

Short description

Provas – Haderslev Forsyningsservice A/S udbyder en aktiv- og en hvilende rammeaftale som begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation.
Rammeaftalerne udbydes jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 med efterfølgende ændringer.
Rammeaftalerne indeholder følgende arbejder:
A1 - Større anlæg.
A2 - Reparationer og mindre arbejder.
A3 - Akutte skader.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Rammeaftale på mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyningen (Tilbudsfase)

Files

Name Size
A2_Bilag 1.2_KS -Arkiv_Kontrolnivellement og opmålingsskitse.pdf 40 KB
A2_Bilag 1.3_KS -Arkiv_Materialer til DAS-data.pdf 14 KB
A2_Bilag 2.1_KS -Arkiv_Følgesedler.pdf 14 KB
A3_Bilag 1.2_KS -Arkiv_Kontrolnivellement og opmålingsskitse.pdf 40 KB
A3_Bilag 2.1_KS -Arkiv_Følgesedler.pdf 14 KB
Bilag 1 - Vejledende tidsplan.pdf 653 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste.xls 1.15 MB
Bilag 2 - Tilbudsliste1.pdf 152 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste2.pdf 154 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste3.pdf 227 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste4.pdf 762 KB
Bilag 3 - Dokumentation for evalueringsmodel.pdf 623 KB
Bilag 3 - Dokumentation for evalueringsmodel.xlsx 35 KB
Bilag 4 – Dokumentation for kvalitet.pdf 444 KB
Bilag 5.1 - Udkast til aktiv rammeaftale.pdf 387 KB
Bilag 5.2 - Udkast til hvilende rammeaftale.pdf 446 KB
Bilag 6 - Udbudsforskrifter for anlægsarbejde,, Bind 1 - AB Forenklet med kommentarer - AB Forenklet.pdf 361 KB
Bilag 7 - Udbudsforskrifter for anlægsarbejde, Bind 2 - Fælles Arbejdsbeskrivelse - FAB.pdf 1.24 MB
Bilag 8 Udbudsforskrifter for anlægsarbejde, Bind 3 - Særlig Arbejdsbeskrivelse - SAB.pdf 1.50 MB
Bilag 9 - Udbudsforskrifter for anlægsarejde, Bind 5 - Dokumenter.pdf 2.51 MB
Bilag 10 - Udbudsforskrifter for anlægsarbejde, Bind 6 - Følgesedler.pdf 1.16 MB
Bilag 11 - Udbudsforskrifter for anlægsarbejde, Bind 6 - Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).pdf 4.02 MB
Bilag A - Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder.pdf 683 KB
udbudsbrev.pdf 421 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00