Mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyningen for Provas, Haderslev Forsyningsservice A/S (prækvalifikation)

Information

02 - Udbudsbekendtgørelse
Begrænset udbud
15-08-2019 20:12 (GMT+02:00)
13-09-2019 08:00 (GMT+02:00)
Nej

Indkøber

SamAqua SamAqua
SamAqua SamAqua
Malene Loff Skræ Malene Loff Skræ
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Provas – Haderslev Forsyningsservice A/S udbyder en aktiv- og en hvilende rammeaftale som begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation.
Rammeaftalerne udbydes jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 med efterfølgende ændringer.
Rammeaftalerne indeholder følgende arbejder:
A1 - Større anlæg.
A2 - Reparationer og mindre arbejder.
A3 - Akutte skader.

Dette er prækvalifikationen til en 2 trins opgave, hvor du kan finde informationer og evt. filer på tilbudsfasen på dette link: Rammeaftale på mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyningen (Tilbudsfase)

Filer

Navn Størrelse
A2_Bilag 1.2_KS -Arkiv_Kontrolnivellement og opmålingsskitse.pdf 40 KB
A2_Bilag 1.3_KS -Arkiv_Materialer til DAS-data.pdf 14 KB
A2_Bilag 2.1_KS -Arkiv_Følgesedler.pdf 14 KB
A3_Bilag 1.2_KS -Arkiv_Kontrolnivellement og opmålingsskitse.pdf 40 KB
A3_Bilag 2.1_KS -Arkiv_Følgesedler.pdf 14 KB
Bilag 1 - Vejledende tidsplan.pdf 653 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste.xls 1,15 MB
Bilag 2 - Tilbudsliste1.pdf 152 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste2.pdf 154 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste3.pdf 227 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste4.pdf 762 KB
Bilag 3 - Dokumentation for evalueringsmodel.pdf 623 KB
Bilag 3 - Dokumentation for evalueringsmodel.xlsx 35 KB
Bilag 4 – Dokumentation for kvalitet.pdf 444 KB
Bilag 5.1 - Udkast til aktiv rammeaftale.pdf 387 KB
Bilag 5.2 - Udkast til hvilende rammeaftale.pdf 446 KB
Bilag 6 - Udbudsforskrifter for anlægsarbejde,, Bind 1 - AB Forenklet med kommentarer - AB Forenklet.pdf 361 KB
Bilag 7 - Udbudsforskrifter for anlægsarbejde, Bind 2 - Fælles Arbejdsbeskrivelse - FAB.pdf 1,24 MB
Bilag 8 Udbudsforskrifter for anlægsarbejde, Bind 3 - Særlig Arbejdsbeskrivelse - SAB.pdf 1,50 MB
Bilag 9 - Udbudsforskrifter for anlægsarejde, Bind 5 - Dokumenter.pdf 2,51 MB
Bilag 10 - Udbudsforskrifter for anlægsarbejde, Bind 6 - Følgesedler.pdf 1,16 MB
Bilag 11 - Udbudsforskrifter for anlægsarbejde, Bind 6 - Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).pdf 4,02 MB
Bilag A - Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder.pdf 683 KB
udbudsbrev.pdf 421 KB

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark