Udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af Flytteydelser (Flytteaftalen)

Information

02 - Contract notice
Open procedure
8/16/2019 3:37 PM (GMT+02:00)
8/26/2019 10:00 AM (GMT+02:00)
8/15/2019 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Finansministeriets Koncern Finansministeriets Koncern
Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen
Nete Schmidt Pilsgaard Nete Schmidt Pilsgaard
Landgreven 4
1301 København K
Denmark
10213231

Closing date has passed.

Short description

Moderniseringsstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb af flytteydelser på vegne af hele staten. Rammeaftalen er opdelt i tre (3) delaftaler. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4)

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen.
Institutionerne for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende aftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre er ligeledes parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Disse har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Forsvarsministeriets ressortområde (Forsvaret) har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen.
Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files

Name Size
Bilag 1B.1 - Definition af delaftaler.pdf 152 KB
Bilag 12 - Fakturering.pdf 316 KB
Bilag I - Støtteerklæring.docx 36 KB
Bilag 13C - Opfordringsskrivelse og miniudbudsbetingelser.pdf 528 KB
Bilag 4 - Priser.pdf 455 KB
Bilag 5 - Samarbejdsorganisation og rapportering.pdf 245 KB
Bilag 3 - Liste over Kunden.pdf 297 KB
Bilag 3A - Selvejende institutioner mv.pdf 643 KB
Bilag 1A - Virksomhedens ansvar.pdf 631 KB
Bilag 0 - Definitioner.pdf 197 KB
Bilag 15 - Underleverandører.pdf 173 KB
Bilag 13A - Bestillingsseddel (miniudbud).xlsx 5.57 MB
Bilag 5A - Leverandørens salgsrapportering.xlsx 9.69 MB
Bilag 13D - Indhentelse af dokumentation i forbindelse med miniudbud.docx 27 KB
Bilag 13 - Procedure for Bestilling-Ordre.pdf 254 KB
Bilag 13B - Generelle forhold.docx 669 KB
Bilag 1B - Kravspecifikation.pdf 650 KB
Bilag 13A - Bestillingsseddel (direkte køb).xlsm 215 KB
Bilag II -Tro og loveerklæring.docx 37 KB
Udbudsbetingelser_Version 2.pdf 802 KB
Slides til orienteringsmøde.pptx 628 KB
Bilag 11 - Spørgsmål og Svar - Version 7.pdf 288 KB
Rammeaftale for indkøb af Flytteydelser - Version 2.pdf 936 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway